Lukket for ansøgninger

Innoexplorer

Innoexplorer er for ansatte på offentlige forsknings- og uddannelsesinstitutioner og hospitaler, der har opnået forskningsresultater med et kommercielt potentiale og har et mål om at etablere en virksomhed baseret på resultaterne.

Hvem?

Som ansøger skal du bedrive forskning i forbindelse med din ansættelse. Det er en forudsætning, at du eller medlemmer i et eventuelt team, har haft en central rolle i at frembringe den viden og de resultater som projektet baseres på.

Hvad?

Finansiering af udgifter til ansattes løn, honorar til eksterne, projektspecifikke materialer og overhead til institutionen.

Hvor meget?

Vi investerer i projekter fra 500.000 kr. til 1,5 mio. Projektet kan vare op til 12 måneder.

Det er som udgangspunkt en forudsætning, at din institution er inddraget i ansøgningsprocessen og har foretaget en kvalitetssikring af iværksætteridéen.

Vær i den forbindelse opmærksom på, at der kan være en intern proces på institutionen, som går forud Innoexplorer ansøgningsfristen.

 

Liste over kontaktpersoner og underskriftsansvarlige.

Læs mere om Innoexplorer.

27. april 2022
Ansøgningsfrist
Uge 22-23
Forventede panelmøder
Programmet
Hvem kan søge?
Åben sektion, Hvem kan søge?

Innoexplorer er for ansatte på offentlige forsknings- og uddannelsesinstitutioner og hospitaler, der har opnået forskningsresultater med et kommercielt potentiale og har et mål om at etablere en virksomhed baseret på resultaterne.

Resultaterne kan have baggrund i et hvilket som helst fagområde, og der behøver ikke være mulighed for patent eller anden specifik idé-beskyttelse. Dog er det vigtigt, at idéen er innovativ på en måde, der skaber nye løsninger i form af ny adfærd og/eller nye produkter, services, processer eller teknologier, og at den forventede løsning, når denne markedsføres, vil kunne adskille sig fra andre løsninger, som adresserer samme behov.

Som hovedansøger skal du bedrive forskning i forbindelse med din ansættelse. Det er en forudsætning, at du eller medlemmer i et eventuelt team, har haft en central rolle i at frembringe den viden og de resultater som projektet baseres på.

Det er som udgangspunkt en forudsætning, at din institution er inddraget i ansøgningsprocessen og har foretaget en kvalitetssikring af iværksætteridéen. Således sikres det, at den viden eller de resultater, der arbejdes med, har en høj kvalitet, et betydeligt kommercielt potentiale og i øvrigt er i overensstemmelse med Innoexplorer-programmets formål. 

Hvad kan jeg søge investering til?
Åben sektion, Hvad kan jeg søge investering til?

Innoexplorer investerer i projekter, der har et kommercielt mål, og hvor det at starte en virksomhed baseret på iværksætteridéen anses for at være en naturlig fortsættelse af arbejdet med ideén, enten i umiddelbar forlængelse af det afsluttede Innoexplorer-projekt, eller længere nede af vejen mod skabelsen af et levedygtigt produkt/service.

Fælles for alle Innoexplorer-investeringer er, at du/I skal kunne godtgøre, at etableringen af en virksomhed, fx en startup, spin-out, not for profit eller socialøkonomisk virksomhed, er hovedmålet med at arbejde videre med iværksætteridéen.

Gennem programmet investeres der i tidlige iværksætteridéer. At iværksætteridéen befinder sig i en tidlig fase betyder, at den fortsat befinder sig i en præ-kommerciel fase, men at den baserer sig på videns- og forskningsresultater, som er vurderet lovende af den institution, som ansøger er ansat på, og som er tilstrækkeligt moden til at påbegynde en proces frem imod kommercialisering.

Innovationsfonden kan støtte Innoexplorer-projekter, der falder inden for mindst ét af nedenstående tre temaer. Falder projektet ikke inden for et tema, kan der søges om ikke-tematiserede midler.

 • Grøn teknologi og Innovation
 • Life science, sundhed og velfærdsteknologi
 • Digitalisering, teknologi og innovation
Hvor mange penge kan jeg søge?
Åben sektion, Hvor mange penge kan jeg søge?

Du kan søge mellem 500.000 kr. – 1.500.000 kr. (inkl. overhead)

 

Hvad kan pengene finansiere?
Åben sektion, Hvad kan pengene finansiere?

Investeringen kan dække:

 • Lønudgifter
 • Honorarer til eksterne og services
 • Øvrige udgifter til fx materialer og udstyr

 

Hvor lang tid må projektet tage?
Åben sektion, Hvor lang tid må projektet tage?

Et Innoexplorer-projekt kan have en varighed, fra start til slut, på op til 12 måneder.

Ansøgning
Hvordan ansøger jeg?
Åben sektion, Hvordan ansøger jeg?

Din ansøgning skal oprettes og indsendes via det elektroniske ansøgningssystem: www.e-grant.dk. Du skal registrere dig som bruger af systemet med enten brugernavn og kodeord eller med MitID, før du kan oprette en ansøgning.

Du opretter en ny ansøgning ved at finde det korrekte opslag under ”Søgemuligheder” og trykke ”Start din ansøgning”. Bemærk, at listen over søgemuligheder er sorteret alfabetisk, og at navnene på alle opslag fra Innovationsfonden starter med ”IF”.

Du må skrive din ansøgning på enten dansk eller engelsk.

Du kan finde en vejledning til e-grant på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Andre oplysninger
Ansøgningen skal som udgangspunkt indeholde en støtteerklæring, som er underskrevet af den udpegede Innoexplorer-underskriftsansvarlige og kontaktpersoner, som kan findes herunder.

Vær i den forbindelse opmærksom på, at der kan være en intern proces på institutionen, som går forud Innoexplorer ansøgningsfristen.

Kontaktpersoner og underskriftsansvarlige på institutioner.
Åben sektion, Kontaktpersoner og underskriftsansvarlige på institutioner.

Universiteter

KU

Underskriftsansvarlig:
Marius Sylvestersen, marius@adm.ku.dk, +45 2193 6520

Kontaktperson:
Hanne Junker Elmelund, hanne.elmelund@adm.ku.dk, +45 3059 0854 

 

AU

Underskriftsansvarlig:
Jeppe Dørup Olesen, jdo@au.dk, +45 2899 2095

Kontaktperson:
Morten Holmager, holmager@au.dk, +45 9350 8718

 

SDU

Underskriftsansvarlig og kontaktperson:
Thomas Schmidt, thos@sdu.dk, +45 6550 7547

 

RUC

Underskriftsansvarlig og kontaktperson:
Rune Egedal Westergaard, rew@ruc.dk; +45 619 51236

 

AAU

Underskriftsansvarlig:
Peter Rasmussen, pra@adm.aau.dk, +45 9940 9335

Kontaktperson:
Jens Frede Rasmussen, jfr@adm.aau.dk, +45 9940 7189

 

DTU

Underskriftsansvarlig:
Stine Kruse, kruse@dtu.dk, +45 2281 6843

Kontaktperson:
Michael Persson, miper@dtu.dk, +45 6054 4031

 

CBS

Underskriftsansvarlig:
Jane Finnerup Johnsen, jfj.research@cbs.dk , +45 2893 6924

Kontaktperson:
Anne Bjerring Jensen, abj.research@cbs.dk,  +45 3815 2058

 

ITU

Underskriftsansvarlig:
Jens Christian Godskesen, jcg@itu.dk, +45 7218 5276

Kontaktperson:
Lene Dahl Prahm, lepr@itu.dk, +45 7218 5159

 

SSI

Underskriftsansvarlig:
Henrik Ullum, heul@ssi.dk, +45 32 68 37 33

Kontaktperson:
Michael Andersson, mcan@ssi.dk, +45 3268 8399 

 

VIVE

Underskriftsansvarlig:
Afventer afklaring

Kontaktperson:
Afventer afklaring

 

NFA

Underskriftsansvarlig:
Afventer afklaring

Kontaktperson:
Afventer afklaring

 

Professionshøjskoler

UCSYD

Underskriftsansvarlig:
Lene Mosegaard Søberg, lmso@ucsyd.dk, +45 7266 5228

Kontaktperson:
Jesper von Seelen, jvse@ucsyd.dk, +45 7266 5257

 

UCN

Underskriftsansvarlig:
David Mayntz, dvm@ucn.dk, +45 7269 0327

Kontaktperson:
Lone Varn Johannsen, loj@ucn.dk, +45 7269 0794

 

Absalon

Underskriftsansvarlig:
Kathrine Krageskov Eriksen, kke@pha.dk, +45 7248 2646

Kontaktperson:
Mette Saaby Nymark, mesn@pha.dk, +45 7248 2633

 

UCL

Underskriftsansvarlig:
Poul Skov Dahl, psda@ucl.dk, +45 2183 4727

Kontaktperson:
Conny Wang Hansen, cwha@ucl.dk, +45 3033 5692

 

VIA

Underskriftsansvarlig:
Erik Løvgren Brejner, elb@via.dk, +45 8755 4411

Kontaktperson: 
Mads Lykke Berggreen, gren@via.dk, +45 8755 1843

 

KP

Underskriftsansvarlig:
Erik Caparros Højbjerg, erih@kp.dk , +45 45 4189 7565

Kontaktperson:
Lisa Brønnum, LSBR@kp.dk, +45 5138 0633

 

Hospitaler

Region Hovedstaden

Underskriftsansvarlig:
Christian Drabe Alminde, christian.drabe.alminde@regionh.dk, +45 4023 6691

Kontakperson:
Ayşe Tolunay, ayse.tolunay@regionh.dk, +45 2476 6640

 

Region Sjælland

Underskriftsansvarlig:
Henrik Ancher Sørensen, has@regionsjaelland.dk, +45 2075 5871

Kontaktpersoner:
Bo Borg Mikkelsen, bobm@regionsjaelland.dk, +45 9357 7617

Lotte Sivertsen, lsie@regionsjaelland.dk, +45 2927 1918

 

Region Syddanmark

Underskriftsansvarlig:
Afdelingsleder

Kontaktperson:
Thomas Schmidt, thos@sdu.dk, +45 6550 7547

 

Region Midtjylland

Kontaktperson:
Afdelingsleder

Underskriftansvarlig:
Afdelingsleder

 

Region Nordjylland

Underskriftansvarlig:
Jacob Ravn, jacob.ravn@rn.dk, +45 9766 6301

Kontaktperson:
Kirsten Ejdum-Bøgh, k.ejdumboegh@rn.dk +45 2025 4023

Hvad skal ansøgningen indeholde?
Åben sektion, Hvad skal ansøgningen indeholde?

I selve ansøgningsskemaet udfyldes et kort resumé af projektet samt en angivelse af, og kort redegørelse for, hvordan projektet passer ind i det valgte tema eller de ikke tematiserede midler. Du/I skal ligeledes angive en række oplysninger fx stamdata på hovedansøger og det eventuelle team samt CVR- og P-nummer på den institution, hvor hovedansøger er ansat.

Derudover består ansøgningen af:

 • En projektbeskrivelse som indtastes i e-grant. Ved udfyldelse af projektbeskrivelsen vil du/I blive bedt om at forholde dig/jer til Innoexplorers vurderingskriterier:
  • Idéens kvalitet
  • Impact
  • Kvalitet i eksekvering
 • Bilag:
  • Max 6 slides, som indeholder information om det problem idéen løser, de vigtigste forskningsresultater idéen baserer sig på mv.
  • Et underskrevet budget
  • Støtteerklæring fra institutionen
  • Eventuelt en liste med relevante publikationer (max 1 side)
Dokumenter
Bedømmelse
Hvordan foregår bedømmelsesprocessen?
Åben sektion, Hvordan foregår bedømmelsesprocessen?

Hvis ansøgningen overholder de formelle krav, inviteres ansøger til at præsentere projektet til et panelmøde for Paneludvalget for Innoexplorer. 

Paneludvalgets bedømmelse baseres på de tre vurderingskriterier, og på hvorvidt ansøgningen falder inden for det, der kan finansieres med programmet.

Panelmøderne afholdes på én af en række fastlagte datoer, som du kan finde her på hjemmesiden for hver ansøgningsrunde. Det forventes, at alle ansøgere får besked om, hvorvidt de er inviteret til at præsentere på et panelmøde og på hvilket tidspunkt senest 14 dage inden mødet. Det er ikke muligt at ændre tidspunkt for præsentationen.

Til præsentationen får du/I mulighed for kort at præsentere iværksætteridéen. Der kan præsenteres enten på dansk eller engelsk. Herefter følger en kort spørgerunde, hvor panelet stiller dig/jer uddybende spørgsmål for at afdække, i hvilket omfang ansøgningen lever op til vurderingskriterierne.

Du/I er velkommen til at invitere kontaktpersonen på institutionen eller andre ressource-personer med til præsentationen.

Hvert projekt vurderes individuelt. På baggrund af paneludvalgets forhåndsvurdering og selve panelmødet, indstiller paneludvalget umiddelbart efter panelmødet ansøgningen til tilsagn eller afslag. De indstillede projekter sendes til Innovationsfondens sekretariat, hvor ledelsen af sekretariatet træffer den endelige afgørelse.  

Der gøres opmærksom på, at bedømmelsesprocessen er ens for alle indkomne ansøgninger. Genansøgninger eller sekventielle ansøgninger bliver bedømt som en ny ansøgning.

Hvem bedømmer ansøgningen?
Åben sektion, Hvem bedømmer ansøgningen?

På det konkrete panelmøde nedsættes et panel bestående af en forperson eller en næstforperson for paneludvalget sammen med 3-4 panelmedlemmer. Alle er underlagt fortrolighed og krav vedrørende habilitet.

Liste med navne på Innoexplorer panelets medlemmer.

Hvordan bliver din ansøgning bedømt?
Åben sektion, Hvordan bliver din ansøgning bedømt?

Ansøgningen vurderes ud fra følgende tre vurderingskriterier:

 • Idéens kvalitet
 • Impact
 • kvalitet i eksekvering

Der foretages en samlet vurdering på baggrund af de tre vurderingskriterier, hvor hvert kriterie vægter det samme. Du kan læse mere om de enkelte vurderingskriterier i Innoexplorer-retningslinjerne.

Hvordan får jeg svar på min ansøgning?
Åben sektion, Hvordan får jeg svar på min ansøgning?

Når alle indkomne ansøgninger er blevet vurderet, og der er truffet en endelig afgørelse, får alle ansøgere skriftligt svar på deres ansøgning via e-grant. Hovedansøgeren vil modtage en besked pr. e-mail, når der er en afgørelse tilgængelig i e-grant.dk.

Ansøgere, både dem som modtager tilsagn og afslag på deres ansøgning, har mulighed for at anmode om en kort feedback-samtale. Her vil det være muligt, at få uddybet paneludvalgets vurdering af ansøgningen af en medarbejder i Innovationsfonden. Du/I er velkommen til at invitere kontaktpersonen på institutionen med til samtalen.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?
Åben sektion, Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Innovationsfonden tilstræber at give svar på ansøgninger inden for 9-10 uger.

Fra godkendelse til opstart af projekt
Hvad sker der efter min ansøgning bliver godkendt?
Åben sektion, Hvad sker der efter min ansøgning bliver godkendt?

Hvis ansøgningen godkendes til bevilling, vil hovedansøgeren modtage et tilsagnsbrev i e-grant. Dette skal underskrives og accepteres inden for fire uger.

Når accepten er godkendt, er hovedansøgeren nu bevillingshaver og vil få adgang til sin Innoexplorer-bevilling via e-grant under grant/bevillinger. 

Hvornår kan projektet starte op?
Åben sektion, Hvornår kan projektet starte op?

Projektet kan starte umiddelbart efter, at tilsagnet er accepteret elektronisk via e-grant og ikke før. Projektet skal påbegyndes på den i ansøgningen angivne startdato for projektet og senest 4 måneder efter besked om tilsagn.  

Undervejs i projektet
Hvordan bliver investeringen udbetalt?
Åben sektion, Hvordan bliver investeringen udbetalt?

Udbetalingen af investeringen i Innoexplorer-projektet sker til den institution, hvor hovedansøger er ansat. Der foretages én aconto udbetaling af 85 % af det bevilgede beløb ved projektstart.

Ved projektafslutning udbetales de resterende 15 %, når Innovationsfonden har godkendt regnskab og en faglig afrapportering.

Skal jeg aflægge regnskab eller afrapportere undervejs i projektet?
Åben sektion, Skal jeg aflægge regnskab eller afrapportere undervejs i projektet?

Nej, du/I skal først aflægge rengskab og afrapportering ved afslutningen af et Innoexplorer projekt.

Hvad sker der hvis jeg ikke kan overholde planen?
Åben sektion, Hvad sker der hvis jeg ikke kan overholde planen?

Det er ansøger og institutionens pligt at videregive alle væsentlige oplysninger til Innovationsfonden.  

Hvis der sker ændringer i grundlaget for tilsagnet, eller hvis projektet ikke skrider frem som planlagt, skal du/I straks underrette fonden gennem bevillingssagen i e-grant med henblik på godkendelse af det videre forløb. Dette inkluderer væsentlige ændringer i projektperioden eller projektets deltagere, emne, aktiviteter, målsætninger og milepæle mv. samt enhver afbrydelse af projektet.

Der kan efter en konkret vurdering være mulighed for at aftale justeringer i projektet undervejs i forløbet, fx aktiviteter, projektdeltagere, fordelingen af budgettet eller hvis du/I ønsker at stoppe før tid, fx fordi du/I vil starte virksomhed eller har fået en anden bevilling.

Ønsker om justeringer godkendes af Innovationsfonden, før de foretages. Godkendelse forudsætter, at ændringerne er rimeligt begrundede.

Ønsker du/I at foretage ændringer i projektet, der har betydning for budgettet, skal du/I indsende en anmodning om allokering via e-grant. Anmodningen skal indeholde en begrundelse for ændringen og et revideret budget.  Det reviderede budget skal udformes i en Excel skabelon, der kan findes her på hjemmesiden. 

Hvad skal jeg gøre i forbindelse med afslutning af projektet?
Åben sektion, Hvad skal jeg gøre i forbindelse med afslutning af projektet?

Projektet slutter automatisk på den angivne projektperiodes slutdato. Du/I vil få en notifikation fra e-grant om, at det er tid til at indsende det afsluttende materiale.

Ved afslutningen af projektet skal du/I via e-grant:

 • Udfylde et spørgeskema med henblik på evaluering af Innoexplorer forløbet
 • Udarbejde en faglig afrapportering
 • Indsende det afsluttende regnskab

Materialet skal indsendes senest en måned efter at projektperioden er udløbet. Innovationsfonden kan desuden vælge at indkalde til et evalueringsmøde for at høre mere om projektet.

Når det hele er godkendt, udbetales de resterende 15 % af investeringen.

Dokumenter
Kontakt
Kontakt Innovationsfonden
Åben sektion, Kontakt Innovationsfonden

Kontakt

Ditte Schmidt Jeppesen, Program Lead: T:+45 6190 5031 eller E-mail: ditte.schmidt.jeppesen@innofond.dk 

Anne Sofie Bramsen Dahlmann, Relation Officer: T: +45 6190 5016 eller E-mail: anne.sofie.bramsen.dahlmann@innofond.dk

Tekniske spørgsmål til e-grant?

Kontakt e-grant support

T: +45 33 92 91 90
E-mail: Support.e-grant@ufm.dk

Hverdage: 9.00-12.00

Såfremt du har indsendt en ansøgning eller har en bevilling hos fonden bedes du kontakte os via din sag i e-grant.

Paneludvalget for Innoexplorer
Paneludvalget for Innoexplorer
Åben sektion, Paneludvalget for Innoexplorer