Innomissions

Danmark har fået fire grønne missionsdrevne forsknings- og innovationspartnerskaber, som skal gøre os til et grønt foregangsland.
 
De fire grønne partnerskaber samler landets ypperste forskere, virksomheder og organisationer om at bringe Danmark i front inden for lagring og anvendelse af CO2, Power-to-X, klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion samt cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler.

Fire områder, som folketingets partier har udpeget med udgangspunkt i danske styrkepositioner.

 

De fire missionsdrevne partnerskaber
Mission 1: INNO-CCUS - Opsamling og opbevaring eller anvendelse af CO2
Åben sektion, Mission 1: INNO-CCUS - Opsamling og opbevaring eller anvendelse af CO2

Partnerskabet INNO-CCUS skal sikre effektiv fangst og lagring af CO2, og ikke mindst udvikling af metoder til at genbruge CO2 som byggesten til nye materialer.

Læs mere på hjemmesiden inno-ccus.dk
Og i pressemeddelelsen CO2 skal være ressource i stedet for problem

 

Roadsmaps

The Green CCUS Roadmap - Towards a fossil free future

Mission CCUS – a roadmap for Carbon Capture, Utilisation and Storage

 

Partnere

Forskningsinstitutioner

 • Danmarks Tekniske Universitet
 • Aalborg Universitet
 • Syddansk Universitet
 • Københavns Universitet
 • Roskilde Universitet
 • Aarhus Universitet
 • Copenhagen Business School
 • GEUS
 • Technion - Israel Institute of Technology

GTS'er

 • Teknologisk Institut
 • FORCE Technology
 • DHI A/S
 • ALEXANDRA INSTITUTTET A/S
 • DHI GRAS A/S

Virksomheder

 • Aalborg Portland A/S
 • Pentair - UNION ENGINEERING A/S
 • Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S FLSmidth A/S
 • Faxe Kalk A/SEuroWind Energy A/S
 • COWI A/S
 • Port of Aalborg A/S
 • Stiesdal SkyClean A/S
 • Aquagreen Aps
 • MASH Makes ApS
 • HedeDanmark A/S
 • MUSHOLM A/S
 • GUBRA ApS
 • Foresting Tomorrow ApS
 • KW-PLAN ApS
 • NaturIt ApS
 • Totalenergies Upstream Danmark A/S
 • NORECO OIL DENMARK A/S
 • Gas Storage Denmark A/S
 • Explicit ApS
 • Dansk Gasteknisk Center a/s
 • WELLTEC A/S
 • RAMBØLL DANMARK A/S
 • VERDO PRODUKTION A/S
 • Hafnium Labs ApS
 • CO2Techn ApS
 • AMMONGAS A/S
 • NATURE ENERGY BIOGAS A/S
 • En2save ApS
 • Greenport North P/S
 • THY-MORS ENERGI HOLDING A/S

Øvrige

 • SEGES Innovation P/S
 • Naturstyrelsen
 • Miljøstyrelsen
 • Samsø Kommune
 • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
 • DUC - Nordsøenheden
 • Energy Cluster Denmark
 • Thisted Kommune

 

Kontakt

Karina Marie Søgaard
Partnership Leader
kms@inno-ccus.com

Morten Stage
Chairman of the Board
Morten.stage@totalenergies.com

Erling Halfdan Stenby
Vice-chairman of the Board
ehst@kemi.dtu.dk

Mission 2: MissionGreenFuels - Grønne brændstoffer til transport og industri
Åben sektion, Mission 2: MissionGreenFuels - Grønne brændstoffer til transport og industri

Partnerskabet MissionGreenFuels skal arbejde for at udfase de fossile brændsler i skibsfart, tung vejtransport, luftfarten og den maritime shippingindustri frem mod 2030.

Læs mere på hjemmesiden missiongreenfuels.dk 

Og i pressemeddelelsen Nyt forsknings- og innovationspartnerskab vil gøre Danmark til centrum for Power-to-X og fremtidens grønne brændstoffer

 

Roadmaps

Roadmap for Green Fuels in Transport and Industry

Innomission Roadmap Leveraging Danish strengths to mature and scale up e-fuels for transport

 

Partnere

 • Aalborg Universitet
 • Aarhus Universitet
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • Syddansk Universitet
 • Københavns Universitet
 • Copenhagen Business School
 • FORCE Technology
 • Alexandra Instituttet
 • Teknologisk Institut
 • Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
 • Haldor Topsøe A/S
 • Danfoss A/S
 • Danfoss Drives A/S
 • Grundfos Holding A/S
 • Vestas Wind Systems A/S
 • Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
 • Ørsted A/S
 • Energinet
 • Energinet Systemansvar A/S
 • Mærsk A/S
 • Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping
 • Green Hydrogen Systems A/S
 • DynElectro ApS
 • Hydrogen Valley
 • DFDS A/S
 • Copenhagen Airport A/S
 • Aalborg Kommune
 • Fredericia Kommune
 • Rønne Havn
 • Aabenraa Havn
 • Energy Modelling Lab ApS
 • PlanEnergi
 • EMD International A/S
 • Center Denmark Fonden
 • EA Energianalyse A/S
 • Copenhagen Infrastructure Partners
 • Copenhagen Infrastructure Projects
 • European Energy A/S
 • ENFOR A/S
 • 2-control ApS
 • Energicenter Nord ApS
 • Skovgaard Energy ApS
 • EWII Fibernet A/S
 • NISA (Nordic Initiative for Sustainable Aviation)
 • Fonden Dansk Standard
 • Everfuel A/S
 • Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
 • Nel Hydrogen A/S
 • Energy Cluster Denmark
 • Dansk Center for Energilagring
 • SAS Danmark A/S
 • SkyNRG BV
 • Neste Oyj
 • Advanced Surface Plating ApS
 • Naboskab

Kontakt

Find kontaktoplysninger på sekretariatets egen hjemmeside 

Mission 3: AgriFoodTure - Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
Åben sektion, Mission 3: AgriFoodTure - Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion

AgriFoodTure vil gøre Danmark verdensledende inden for innovativ og disruptiv grøn omstilling af landbrugs- og fødevareproduktionen. Det skal ske ved at udvikle nye og banebrydende løsninger og teknologier, som ud over at bidrage til at nå Danmarks klimamål også skal udbredes globalt. Ambitionen er derfor, at den grønne omstilling af dansk landbrug skal skabe nye eksportmuligheder og flere arbejdspladser nationalt samtidig med at bevare en stærk fødevareproduktion i Danmark.

Læs mere på hjemmesiden agrifoodture.com

Og i pressemeddelelsen Innovationsfonden udmønter første grønne forskningsmission, AgriFoodTure

 

Roadmap

Roadmap for Sustainable Transformation of the Danish AgriFood System

 

Partnere

 • SEGES Innovation P/S
 • Aarhus Universitet
 • Københavns Universitet
 • Aalborg Universitet
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • Teknologisk Institut
 • Arla Foods amba
 • Danish Crown
 • DLF Seeds A/S
 • Carlsberg Breweries A/S
 • Chr. Hansen Holding A/S
 • Stiesdal Fuel Technologies A/S
 • Ocean Rainforest
 • Ambient Carbon ApS
 • FOSS
 • SKOV A/S
 • JH Agro A/S
 • BioMassProtein ApS
 • Lactobio ApS
 • Nature Energy Biogas A/S
 • Klimafonden Skive
 • Agrovi     
 • Samson Agro A/S
 • HedeDanmark
 • Thise
 • DLG
 • Vilofoss
 • KMC
 • SiccaDania A/S
 • Baltic Pulses & Proteins A/S
 • Vestjyllands Andel a.m.b.a                   
 • Organic Plant Protein
 • FMC Agricultural Solutions
 • Novozymes
 • Innovationscenter for Økologisk Landbrug
 • Sejet Planteforædling
 • DRYK
 • DAKOFO
 • IFF
 • Crispy Food
 • Corteva Agriscience

 

Kontakt

Anette Engelund Friis
Mission Director
Tlf +45 4416 2166
anef@agrifoodture.com

Mission 4: TRACE - Cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler
Åben sektion, Mission 4: TRACE - Cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler

Partnerskabet Trace skal sikre cirkulær økonomi for plastik og tekstil i Danmark frem mod 2050. Ud fra en helhedsopfattelse af ressourceforbrug skal partnerskabet sikre lang holdbarhed og bedre genanvendelse af plastik og tekstil, hvilket har et stort miljø- og klimapotentiale.

Læs mere på hjemmesiden trace-im4.dk 

Læs mere i pressemeddelelsen 106 millioner til grøn forskningsmission om genbrug af plast og tekstil
 

Roadmap

Circular economy with a focus on plastics and textiles A 2030 & 2050 Roadmap

 

Partnere

 • University of Southern Denmark
 • Aalborg University
 • Alexandra Instituttet
 • Aarhus University
 • Copenhagen Business School
 • Clean
 • Design School Kolding
 • Danish Technological Institute
 • Technical University of Denmark
 • FORCE Technology
 • Grundfos Holding A/S
 • University of Copenhagen
 • Lifestyle & Design Cluster
 • The Royal Danish Academy
 • Roskilde University
 • VIA University College 
 • BESTSELLER A/S
 • Ganni A/S
 • Lego System A/S
 • Marius Pedersen
 • Novo Nordisk Denmark A/S
 • Nordic Sugar
 • Plantcarb ApS
 • Pond A/S
 • LEAF Packaging ApS 
 • RC Plast A/S
 • Letbæk Plast A/S
 • Handi Life Sport ApS
 • Danish Fibers A/S
 • Danfoss Drives
 • Dansk Affaldsminimering
 • Dansk Affaldsforening
 • Geminor
 • Plastindustrien
 • Trebo Aps
 • Gate 21
 • Bramming Plast Industri
 • Novo Nordisk Fonden
 • Hjørring Municipality
 • Nordtec-Optomatic A/S (NTO Automation A/S)
 • NewRetex
 • Aarhus kommune
 • Køge kommune
 • Copenhagen Airports (CPH)
 • Kentaur
 • ELDAN RECYCLING A/S
 • AffaldPlus
 • Spot-wear
 • Textile Change 
 • Bornholms Affaldsbehandling (BOFA)
 • Nopa Nordic
 • Coze Aarhus
 • IKEA Aalborg
 • Vraa Dampvaskeri
 • Gabriel A/S
 • HOLMRIS B8
 • Continued Fashion
 • Create2Stay
 • By Green Cotton
 • Soulland
 • ReShopper
 • SPOOR
 • Textile pioneers
 • Wehlers
 • DK Company
 • Son of a Tailor
 • Mascot International A/S
 • Region Sjælland
 • Region Midt
 • MidtVask
 • Abena
 • BEWI Circular Denmark A/S
 • Region Hovedstaden
 • City of Copenhagen
 • ARGO
 • Amager Ressource Center (ARC)
 • Vestforbrænding
 • Vejle Kommune
 • DanFoam
 • Neutral
 • Målbar
 • REVALUATE
 • Salling Group

Kontakt

Anette Juhl
Director
Tlf +45 21604041
Mail: aj@im4.dk

Baggrund og proces
Åben sektion, Baggrund og proces

Grønne forsknings- og innovationspartnerskaber

I aftalen om forskningsreserven 2021 afsætter regeringen sammen med Folketingets øvrige partier  i alt 700.000.000 kr. til etablering af grønne forsknings- og innovationspartnerskaber, der opfylder de specifikke missioner.

Målet med partnerskaberne er, at bidrage til:

 1. at nå målet om 70% reduktion af drivhusgasemissioner i Danmark inden 2030 og netto-nulemissioner i 2050 og styrke miljø og natur.
   
 2. øget konkurrenceevne for dansk erhvervsliv og industrien.

Investeringerne i missionsdrevne partnerskaber vil fremskynde udviklingen af banebrydende grønne løsninger gennem strategisk og sammenhængende grøn forskning, der spænder hele vejen fra strategisk forskning til kommercialisering.

Succesen med den grønne omstilling er stærkt afhængig af en systemisk udvikling af teknologier og løsninger i tæt samarbejde og koordinering mellem relevante aktører i hele værdikæden med et langsigtet fokus.

For at nå det ambitiøse mål skal missionerne:

 • være baseret på en omfattende vurdering af de innovative løsninger, der er nødvendige for at opnå en transformativ effekt på et af de definerede missionsområder.
   
 • skitsere en gruppe af synergistiske, sekventielle innovationsprojekter/bestræbelser (missionens køreplan) for at opnå en klart defineret transformativ effekt.
   
 • angive, hvordan den danske indsats passer ind i/forholder sig til/udnytter relevant indsats på europæisk og globalt plan med udgangspunkt i nuværende eller potentielle danske styrker.
   
 • og eksekveres af et eller flere selvetablerede agile partnerskaber pr. missionsområde, der omfatter et mangfoldigt sæt interessenter, er tværfaglige og muligvis omfatter internationale partnere.

To-faset opslagsproces

Udvælgelsen af ​​grønne forsknings- og innovationspartnerskaber er resultatet af en tofaset opslagsproces:

Fase 1: Udvikling og beslutning om missionskøreplaner
Alle relevante aktører i det danske forsknings- og innovationssystem opfordres til at udvikle en socio-teknisk back-track køreplan fra 2050, der beskriver udfordringer og mangler inden for missionen, styrkepositioner og potentiale og skitserer nøgleaktiviteter og relevante workstream-temaer for fremtidige partnerskaber.

Et internationalt ekspertpanel hjælper Innovationsfondens bestyrelse med at vælge en eller flere køreplaner under hver mission for at danne rygraden i aktiviteterne i fremtidige missionsdrevne partnerskaber.

Opslag: Roadmaps for mission-driven green research and innovation partnerships (Innomission-roadmaps)

Offentliggjort: 17. marts 2021
 

Fase 2: Opfordring til partnerskaber
Indkaldelsen til partnerskaber bliver annonceret efter valget af køreplaner. Udvælgelsen af ​​partnerskaber vil være baseret på en grundig evaluerings- og udvælgelsesproces, herunder internationale peer reviewers, om handlingerne inden for rammerne af de udvalgte køreplaner. Der kan være et eller flere partnerskaber inden for hver mission. De kommende grønne forsknings- og innovationspartnerskaber, som vil blive udvalgt til december, får afgørende betydning for den grønne omstilling i Danmark, målene om udledningsreduktion, ligesom partnerskaberne skal bidrage til at øge danske virksomheders konkurrenceevne og vækstmuligheder.

Opslag: Mission-driven green research and innovation partnerships (Innomission partnerships)

Offentliggjort: 16. august 2021

Retningslinjer
Retningslinjer for Innomissions
Åben sektion, Retningslinjer for Innomissions

Retningslinje-dokumentet er juridisk gældende. Ved evt. afvigelser fra teksten på hjemmesiden er det retningslinje-dokumentet, der er gældende.

Dokumenter
Kontakt
Kontaktinformation Innomissions
Åben sektion, Kontaktinformation Innomissions

Kontakt

René Bang Madsen, Investment Officer
+45 61 90 50 71
rene.bang.madsen@innofond.dk

Louise Dybdahl Pedersen, Investment Officer
+45 61 90 50 86
louise.dybdahl.pedersen@innofond.dk 

Morten Kinggaard Svendsen, Investment Officer
+45 61 90 50 37 
morten.kinggaard.svendsen@innofond.dk

John Greany Sørensen, Investment Officer
+45 61 90 50 61
john.greany.soerensen@innofond.dk 

Sidsel Hougaard, Head of Missions 
+45 61 90 50 56
sidsel.hougaard@innofond.dk 

 

Tekniske spørgsmål til e-grant?

Kontakt e-grant support

T: +45 33 92 91 90
E-mail: Support.e-grant@ufm.dk

Hverdage: 9.00-12.00

Såfremt du har indsendt en ansøgning eller har en bevilling hos fonden bedes du kontakte os via din sag i e-grant.

EU logo