Lukket for ansøgninger

Chips JU – Non-Initiative Calls 2024

De tre ansøgningsmuligheder hører til Chips JU Non-Initiative Part. En ansøgningsmulighed for Innovation Actions (højere TRL) med både et ’global topic’ og 2 ’focus topics’. En ansøgningsmulighed for Research and Innovation Actions (lavere TRL) med et ’global topic’. En ansøgningsmulighed for Research and Innovation Action i samarbejde med Syd Korea med EU finansiering (uden national medfinansiering).

Hvem?

Call opslaget er rettet mod forskningsinstitutioner, GTS-institutter og virksomheder i Danmark. Alle danske organisationer, der er direkte involveret i projektaktiviteterne er berettiget til at søge støtte fra Innovationsfonden.

Hvad?

Innovationsfonden tilbyder medfinansiering til danske partnere som deltager i de internationale projekter, som resultat af dette call opslag. * Ansøgere vil blive inviteret til at uploade yderligere dokumentation via e-grant, når deres sag er åbnet. Dette sker normalt inden for cirka fire uger efter ansøgningsfristen. Danske virksomheder som er partnere i projektet vil også blive bedt om at uploade yderligere dokumenter og erklæringer: ‘SME declaration’, ‘No undertaking in difficulty’, ‘Ability co co-finance’ og hvis der søges støtte under deminimis da ‘de minimis aid compliance form’.

Hvor meget?

Innovationsfonden har allokeret en samlet ansøgningspulje på 1,3 mio. € til callet.* Medfinansiering fra Innovationsfonden til et projekt kan maksimalt udgøre 650.000 €. En dansk partner kan ikke modtage mere end 300.000 € fra Innovationsfonden. Den maksimale samlede støttegrad af EU og national medfinansiering til projektudgifter varierer mellem 25-90% ifølge Guidelines for international projects. Se Call Teksten for de gældende EU støttegrader samt nationale støttegrader per call.

*med forbehold for finansloven og forskningsreserven 2025.

Vigtige datoer
6. februar 2024
Call offentligøres
14. maj 2024
Joint Call with Korea: Ansøgningsfrist for ’Full Project Proposal’

kl. 17:00 CET

14. maj 2024
Alle andre calls: Ansøgningsfrist for ’Project Outline’

kl. 17:00 CET

17. september 2024
Alle andre calls: Ansøgningsfrist for ’Full Project Proposal’

kl. 17:00 CET

Kontakt

For mere information om call opslaget, kontakt call sekretariatet direkte:
- enquiries@chips-ju.europa.eu

For konkrete spørgsmål om medfinansiering fra Innovationsfonden:
- Daniel G. Marques daniel.g.marques@innofond.dk, tel. 6190 5006 eller internationale@innofond.dk.

Chips JU

Co-funded by the European Union

Ansøgning
Hvordan ansøger jeg
Åben sektion, Hvordan ansøger jeg

Ansøgningsplatformen kan være hos et internationalt sekretariat eller hos Innovationsfonden. Det vil fremgå af de enkelte call opslag.

Den væsentligste forskel er, at i EU's Horizon partnerskaber og programmer under Nordisk Ministerråd varetages evalueringen af ​​internationale sekretariater, mens i EUREKA og bilaterale programmer varetages evalueringen af de offentlige fonde i de respektive lande, der deltager i programmet.

Se mere i vores retningslinjer.

Støtte og støttegrad
Åben sektion, Støtte og støttegrad

Calls opslået på Innovationsfondens hjemmeside angiver en maksimal grænse for støttens omfang og for støttegraden. Det maksimale støtteomfang per dansk partner i internationale projekter er 300.000 EUR. Det samlede beløb for alle danske partnere, hvis projektet har to eller flere danske partnere, er op til 500.000 EUR med mindre andet er angivet i det enkelte call opslag.

Den maksimale støttegrad varierer mellem 35-90 procent for hver enkelt deltager, inklusiv eventuel overhead. Se tabellerne 1-4 i retningslinjerne.

Se mere i vores retningslinjer.

Obs: Dansk deltagelse i opslagene på vores hjemmeside sker med forbehold for finanslovens vedtagelse i det år, hvor bevillingsbeslutningen træffes.

Fra godkendelse til opstart af projektet
Fra godkendelse til opstart af projektet
Åben sektion, Fra godkendelse til opstart af projektet

Ansøgerne vil få besked fra call-sekretariatet eller fra Innovationsfonden. I den efterfølgende proces vil hver dansk projektdeltager inden for cirka fire uger blive inviteret til at uploade yderligere dokumenter via e-grant, herunder:

 1. Accept af vilkår og betingelser for bevillingen
 2. Et individuelt budgetskema.
 3. Et Gantt-diagram.
 4. En underskrevet konsortieaftale

Ansøgere skal være opmærksomme på, at de rette personer har adgang til sagen i e-grant.

Se mere i vores retningslinjer.

Konsortieaftale
Åben sektion, Konsortieaftale

I internationale projekter bør deltagerne ikke starte projektaktiviteter, før konsortieaftalen er underskrevet af alle partnere og sendt til Innovationsfonden. I særlige tilfælde kan Innovationsfonden tillade en opstart af projektet, før konsortieaftalen er underskrevet og uploadet.

I konsortieaftalen beslutter deltagerne i projektet:

 • hvordan man bruger baggrunds- og forgrundsviden
 • fordeling af projektresultaterne
 • hvem der skal have/få adgang til projektresultaterne
 • regler for publikationer og publicering af projektdata
 • processen for projektdeltageres udtræden af ​​eller indtræden i projektet mv.

Det er ofte tidskrævende at forhandle konsortieaftalen. Vi anbefaler, at projektdeltagerne starter forhandlingerne hurtigst muligt. 

Se mere i vores retningslinjer.

Spørgsmål og svar
Q&A - Introduktion
Åben sektion, Q&A - Introduktion

Vi har prøvet at samle de oftest stillede spørgsmål og svar i nedenstående. Vi håber, at det kan besvare nogle af dine spørgsmål, og ellers er du velkommen til at kontakte de programansvarlige. Se "Kontakt".

  Q&A - Oftest stillede spørgsmål og svar
  Åben sektion, Q&A - Oftest stillede spørgsmål og svar

  Q1: Vi er to danske partnere i projektet, der ansøger om finansiering hos Innovationsfonden. Vi kan modtage et maksimalt finansieringsbeløb på 500.000 EUR. Kan en partner modtage 400.000 EUR, og den anden 100.000 EUR?

  • Svar: Nej, der gælder stadig et maksimalt finansieringsbeløb på 300.000 EUR pr. partner. Det er dog korrekt, at det samlede finansieringsbeløb for danske partnere skal være lig med eller lavere end 500.000 EUR. Dette betyder, at den ene partner kan modtage højst 300.000 EUR, og den anden op til 200.000 EUR. Desuden bemærk, at maksimale finansieringsrater, der gælder for de specifikke typer organisationer, stadig gælder.

  Q2: Er overhead inkluderet i den maksimale finansiering?

  • Svar: Ja, specifik overhead er inkluderet i den maksimale finansiering fra Innovationsfonden, både i den maksimale finansieringsmængde og den maksimale finansieringsrate. Du kan finde specifikke overheadsatser, der gælder for din organisation, i vores retningslinjer. Dog modtager nogle typer organisationer (f.eks. regioner og kommuner) ikke overhead.

  Q3: Hvordan beregner jeg min finansieringsrate?

  • Svar: Finansieringsraten (også kaldet investeringsraten) beregnes ved at dividere det anmodede finansieringsbeløb med de samlede budgetterede omkostninger for en enkelt partner. Dette betyder, at de samlede budgetterede omkostninger for en partner er summen af det anmodede finansieringsbeløb og partnerens eget bidrag til budgettet.

  Q4: Kan jeg anmode om en finansieringsrate på 100%?

  • Svar: Nej. Det forventes, at du delvist bidrager til dine projektaktiviteter. For eksempel, hvis den maksimale finansieringsrate for din organisation er 75%, skal du bidrage med mindst 25% til dit eget budget. Hvis din finansieringsanmodning svarer til en finansieringsrate på 100%, vil din ansøgning blive betragtet som ikke berettiget.
  • Søger du om maksimal støtte på 300.000 EUR og finansieringsraten er 75 % skal din organisation bidrage med 100.000 EUR. Søger du om maksimal støtte på 300.000 EUR og er fra et universitet, hvor finansieringsraten er 90 %, skal universitetet bidrage med minimum 33.333 EUR.

  Q5: Kan min organisation ansøge om flere projekter i samme søgemulighed?

  • Svar: Ja. Men det forventes, at du deltager i alle de projekter, der bliver udvalgt til finansiering. 

  Q6: Jeg har indsendt min ansøgning til call-sekretariatet. Skal jeg sende det til Innovationsfonden?

  • Svar: Ja. Du vil modtage en invitation fra Innovationsfonden med yderligere instruktioner om at uploade din ansøgning til e-grant. Dette sker typisk 2-4 uger efter ansøgningsfristen.

  Q7: Er indsendelsen af en hensigtserklæring det samme som en pre-proposal?

  • Svar: Nej. Søgemuligheder kan være enkelttrins (one-step) eller totrins (two-steps). En two-steps-søgemulighed vil anmode om en pre-proposal og en fuld proposal. En one-step-søgemulighed vil kun anmode om en fuld proposal. Derudover kan en søgemulighed anmode om en hensigtserklæring på et tidligt tidspunkt, men det er ikke det samme som en pre-proposal.

  Q8: Hvornår skal jeg indsende materiale i E-grant efter jeg fået en bevilling?

  • Svar: Du skal snarest muligt indsende opgaverne ”Konsortieaftale” og ”Accept af tilsagn”. Sidstnævnte opgave vil tilrettelægge de andre E-grant opgaver for projektet. Herefter skal fremdriftsrapporter og regnskaber indsendes halvårligt. Det er dog muligt for SMV’er, at anmode om afrapportere regnskaber hvert kvartal. Herudover skal der indsendes en revisionserklæring årligt.

  Q9: Revisorerklæring opgaven i E-grant. Skal det være en uafhængig revisionserklæring?

  • Svar: Organisationer under Rigsrevisionen skal indrapportere ’Bilag 5’, som udfyldes af den økonomiansvarlige. Alle andre organisationer skal indsende en uafhængig revisionserklæring, som er udarbejdet en ekstern statsautoriseret revisor. Årsrapporter eller ledelseserklæringer er ikke tilstrækkelige.
  Kontakt
  Kontakt
  Åben sektion, Kontakt

  Generelle henvendelse til Internationale samarbejder

  Aila Lonka
  Head of International Collaborations
  + 45 61905036
  aila.lonka@innofond.dk

  Daniel G. Marques
  Investment Officer
  +45 6190 5006
  daniel.g.marques@innofond.dk

  Thorbjørn Moth Gilberg
  Investment Officer
  + 45 61905050
  thorbjoern.moth.gilberg@innofond.dk 

  Stine Holm
  Investment Officer
  +45 6190 5074
  stine.holm@innofond.dk 

  Katrine Boeriis
  Investment Officer
  +45 6190 5092
  katrine.boeriis@innofond.dk 

  Klaus Bruun Gunnestrup
  Investment Officer
  +45 61 90 50 46
  klaus.bruun.gunnestrup@innofond.dk

   

  E-grant teknisk support?

  Kontakt e-grant support

  T: +45 33 92 91 90
  E-mail: Support.e-grant@ufm.dk

  Hvis du har indsendt en ansøgning eller har en bevilling fra Innovationsfonden, så kontakt os via din sag i e-grant.

  Dokumenter
  Dokumenter og erklæringer
  Åben sektion, Dokumenter og erklæringer

  Ved ansøgning om støtte til et internationalt projekt hos Innovationsfonden kræves en række yderligere dokumentation.

  Ansøgere vil blive inviteret til at uploade yderligere dokumentation via e-grant, når deres sag er åbnet. Dette sker normalt inden for cirka fire uger efter ansøgningsfristen. Invitationen omfatter de fire punkter beskrevet i 'Fra godkendelse til opstart af projektet' og følgende yderligere dokumenter, hvor det er relevant.

  • No undertaking in difficulty
   Erklæring om, at organisationen ikke har status som kriseramt virksomhed. Dette er et krav for alle ansøgninger fra ikke-offentlige virksomheder og organisationer.
    
  • SME-declaration
   Erklæring om, at den lille eller mellemstore virksomhed (SMV) opfylder kravet til en SMV. Dette er et krav for alle ansøgninger fra en SMV.
    
  • De minimis aid compliance
   Som et alternativ til investeringssatser i henhold til statsstøttereglerne kan danske SMV'er vælge at blive finansieret i henhold til Europa-Kommissionens de minimis-forordning. Hvis dette anvendes, er den maksimale investering for SMV’en i en periode på tre år 300.000 €. Lønnen beregnes ud fra en fast timeløn på DKK 750 (ca. 100 €) pr. time. Dette skema er et krav for ansøgere, der ønsker at ansøge efter de minimis-reglerne. Bemærk: særlige regler gælder for virksomheder indenfor primærproduktion af agri- og akvakultur produkter.
    
  • Ability to co-finance
   Denne formular giver SMV'er mulighed for at beregne og dokumentere deres evne til at finansiere projektudgifterne, der ikke er dækket af Innovationsfonden. Dette er et krav for alle ansøgninger fra SMV'er.
    
  • Guidance for Gantt-diagram
   Der er ingen obligatorisk skabelon til Gantt-diagrammet, men diagrammet skal opfylde kravene beskrevet i vejledningen. Dette er et krav for alle bevilgede projekter.
  Dokumenter