Fra affald til proteinholdigt dyrefoder

Et nyt forskningsprojekt vil udvikle en ny teknologi til at omdanne organisk affald til proteinholdigt foder. Innovationsfonden har investeret 10,7 millioner kroner i projektet.

Madaffald og restprodukter fra landbruget bliver enten ikke udnyttet korrekt eller kun brugt til el- og varmeproduktion. Derfor vil et nyt forskningsprojekt omdanne affaldet til et meget mere værdifuldt produkt, nemlig dyrefoder.

I denne teknologi omdannes det organiske stof i affaldet først til metan ved en biologisk omdannelses proces, og udvinding af næringsstoffer såsom ammonium og fosfat ved en ny elektrokemisk metode.

Derefter vil både metan og næringsstofferne anvendes som input til at producere en næringsrig bakteriel biomasse med et protein-indhold på op til 70 procent. Denne biomasse er en fremragende kilde til proteiner med et højt indhold af essentielle aminosyrer.

Det produkt kan erstatte andre dyrefoderkilder såsom sojaskrå, som hovedsageligt er importeret og har en negativ miljøpåvirkning.

- PROFIT-projektet vil skabe samfundsøkonomisk og miljømæssig værdi, da det vil bidrage til udvikling af en bæredygtige løsning for produktion af foder, vil bidrage til skabelse af jobs og sætte Dansk forskning og teknologi inden for grønne omstilling i forefront. Der er ingen tvivl om, at det bliver en milepæl for den danske foder- og affaldssektor, siger Irini Angelidaki, der er projektkoordinator på DTU Kemiteknik.

I øjeblikket er der ingen effektive systemer, der er i stand til at integrere organisk affaldsbehandling, og nyttiggørelse af næringsstoffer til mikrobiel proteinproduktion for dyrefoder. Projektet sigter derfor til mod at udvikle en sådan integreret teknologiplatform.

Potentialet for den nye og bæredygtige teknologi til proteinproduktion er enormt, da verden oplever en stadigt stigende efterspørgsel efter dyrefoder.

DTU Kemiteknik har over en årrække opbygget kompetencer i forhold til ressourcegenvinding/foderproduktion og er yderligere forsynet med teknologi fra Unibio A/S, som har stor erfaring med proteinproduktion i større skala.

Projektet er et samarbejde mellem DTU, Unibio A/S, Knowledge Hub Zealand Sjælland, Amager Ressourcecenter, Københavns Kommune og Roskilde Universitet. Sammen vil partnerne udvikle en bæredygtig løsning til proteinproduktion fra affaldsressourcer, der tager hensyn til økonomisk levedygtighed, miljøpleje og social sammenhængskraft.