Ny proces til fremstilling af grøn methanol som brændsel til skibsfart og tung transport

Forskere og virksomheder vil i et stort nyt projekt udvikle en ny elektrolyseteknologi, der arbejder ved 240-300oC, hvilket giver mulighed for dannelse af methanol ud fra H2O og CO2 i en ét-trins proces. Herved kan fremstilles billigere grøn methanol til brændsel til skibsfart og anden tung transport. Innovationsfonden investerer 7,6 millioner kroner i projektet.

Verdens behov for at bremse klimaforandringerne ved at nedsætte CO2-udslippet har medført et pres i retning af at skifte til ikke-fossile energikilder. Industrier som stål- og cement-fabrikation genererer meget store mængder CO2 , Alene cementproduktion står for otte procent af verdens CO2-udldning.). Desuden medfører anvendelsen af biomasse både ved direkte afbrænding og ved omdannelse til biogas ligeledes udledning af CO2, der imidlertid kan opsamles.

Fra et dansk perspektiv er der et behov for teknologier, der dels kan udnytte CO2 fra industri og biomasse, og dels kan udnytte elektricitet fra vindkraft på Nordsøen, for at vi kan nedsætte udslippet af CO2 ved at omdanne dette elektrokemisk. Hertil kommer, at en række sektorer som skibsfart og tung transport næppe vil kunne elektrificeres direkte, men vil vedblive at skulle benytte brændsler også i fremtiden.

A.P. Møller-Mærsk har besluttet at blive CO2-neutrale fra 2040 ved først at benytte grøn methanol (baseret på biogen CO2) som brændsel og siden formentlig andre fremtidige brændstoffer. Da virksomheden driver 700 skibe, kræver dette naturligvis, at der udvikles metoder til billig fremstilling af grøn methanol i meget store mængder.

Et-trins proces øger energieffektiviteten

Forskningsprojektet eTecFuels3 omhandler en helt ny elektrolyseteknologi, som DTU Energi og de øvrige partnere har udviklet i laboratorieskala. Her foregår elektrolysen ved 240-300 grader, samme temperaturer som ellers anvendes til kemisk syntese af methanol og andre simple organiske produkter.

- Mærsk ser et stort potentiale i den nye type elektrolyse, som partnerne har udviklet. Elektrolysens temperaturniveau muliggør, at produktionen af e-methanol kan ske i kun én reaktor, da grøn brint kan produceres ved elektrolyse direkte i reaktoren til syntese af metanol, siger Jacob Hjerrild Zeuthen, Senior Future Fuels Manager hos Mærsk og fortsætter:

- Modning og optimering af teknologien er afgørende for dens anvendelighed, og det er netop dette der skal ske i eTecFuels3-projektet.

At processen kan ske i ét trin, fremfor at der først spaltes vand til Ilt og brint, og brinten derefter reageres i en kemisk reaktor med CO2 til methanol, gør den potentielt mere energieffektiv. Hvis projektet får succes, vil det derfor kunne få meget stor betydning.

DTU Energi har gennem nogle år samarbejdet med CO2Techn og Blue World Technologies om phosphat-elektrolyse processen, og med Elplatek om elektrodematerialer og overfladebelægninger. CO2Techn er et spin-off selskab af DTU Energi aktiviteter. Fremadrettet i projektet vil Blue World Technologies som brændselscelleproducent bidrage med en tekno-øknomisk analyse af grøn methanol som et bæredygtigt brændstof.

Projektpartnere: DTU Energi, Blue World Technologies, Elplatek, CO2Techn og A.P. Møller-Mærsk

Fakta

  • Innovationsfondens investering: 7.629.106 DKK
  • Samlet budget: 10.223.840 DKK
  • Varighed: 3 år
  • Officiel titel: eTecFuels3 - Production of e-methanol in one-step by the phosphate process