Forskere kigger på skærm - Grand Solutionsprojektet StemScreen

Stamceller udnyttes til udvikling af nye lægemidler

Et nyt forskningscenter skal udnytte mini-organer genereret fra stamceller til at udvikle fremtidens lægemidler. Innovationsfonden har investeret 24,5 mio. kr. i centret.

Det koster på nuværende tidspunkt i gennemsnit 9 milliarder kr. at udvikle et nyt lægemiddel, og der er mange sygdomme, som stadig ikke kan behandles effektivt. Innovationsfonden har investeret 24,5 mio. kr. i et center, som vil udnytte stamceller til at reducere disse omkostninger og udvikle lægemidler imod sygdomme, som på nuværende tidspunkt ikke kan behandles.

Langt størstedelen af de lægemiddelkandidater, som medicinalindustrien udvikler, når aldrig frem til markedet på grund af bivirkninger eller manglende effekt i patienterne. Det på trods af at kandidaterne under udviklingen har vist lovende effekter i dyremodeller.

Med stamceller er det nu muligt at opbygge menneskelige mini-organer, som er funktionelle, og som kan benyttes til at efterligne en række forskellige sygdomme. Med disse kan man i dag etablere sygdomsmodeller i laboratoriet, som genskaber det sygdomsbillede, man ser i patienter. Det nye forskningscenter – StemScreen - vil udnytte stamcelle-modeller til at skabe en bedre forståelse af specifikke sygdomme, som vi i dag har svært ved at behandle, og udvikle nye lægemidler.

Vil bringe Danmark i front

- Der er et stort uforløst potentiale i sygdomsmodeller udviklet fra stamceller, som medicinalindustrien først lige har indset. Vores komplementerende kompetencer indenfor sygdomsmodeller udviklet fra stamceller og ekspertise indenfor udviklingen af lægemidler vil sammen med investeringen fra Innovationsfonden lede til etableringen af StemScreen. I StemScreen vil vi kombinere vores stamcelleekspertise med det nyeste udstyr indenfor billedanalyse og dermed bringe Danmark helt i front indenfor identifikationen af nye lægemiddelskandidater, siger Kim Bak Jensen, som er leder af det nye center og professor ved det Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Medicine på det Sundhedsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet.

Der er altid en risiko for at lægemiddelkandidater, som testes i kliniske forsøg, fejler. Hvis man kan minimere denne risiko, vil det være en kæmpe gevinst for lægemiddelindustrien. Dette vil reducere udgifterne til udviklingen af nye lægemidler, idet man kan fokusere på enkelte kandidater, som har en langt større chance for at udvikles til et egentligt lægemiddel.

Projektet er et samarbejde imellem danske Bioneer A/S, Synklino A/S samt en række forskere ved Københavns Universitet. Sammen vil de udvikle en sygdomsmodeller baseret på stamceller og via disse identificere lægemiddelkandidater til sygdomme som grøn stær, Parkinsons sygdom, hjertesvigt, virusinfektioner og inflammatoriske sygdomme.

Fakta

  • Innovationsfondens investering: 24,5 mio. kr.
  • Samlet budget: 37,8 mio. kr.
  • Varighed: 4 år
  • Officiel titel: Center for Stem Cell-based Disease Modeling and Drug Screening

 

Om partnerne

Bioneer A/S er en strategisk R&D partner for en række biotek og farmavirksomheder. Bioneer tilbyder en række services som virksomhederne bruger til udvikling af nye lægemiddelkandidater, herunder stamcellebaserede modeller. Modellerne anvender virksomhederne til at forstå hvordan kandidaterne virker, deres effektivitet og sikkerhed.

Synklino A/S udvikler nye typer lægemidler, som målrettet fjerner virus-inficerede celler i vores kroppe. Dette vil forbedre mulighederne for blandt andet de patienter, der modtager immunsupprimerende medicin i forbindelse med, at de skal have en organtransplantation.

Ved Sundhedsfakultetet ved Københavns Universitet indgår grupper fra Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Medicine, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi og Institut for Cellulær og Molekylær Medicin i Stamcellecentret. Samlet har de stor ekspertise indenfor stamcelleforskning og udviklingen af nye lægemiddelkandidater.