Lys internet

Storstilet nyt forskningsprojekt vil på samme tid sikre grøn og sikker digital fremtid

Et nyt, unikt dansk forskningssamarbejde vil skabe en avanceret innovationsplatform, der på samme tid sikrer langt mere intelligent og sikker digitalisering i alle hjørner af samfundet samt en væsentligt grønnere og mere energieffektiv brug af digitale løsninger. Innovationsfonden investerer 40 millioner kroner i projektet.

For hver gang vi udleder ét ton CO2 for at drive nettet, sparer samfundet i dag 1,5 tons CO2 andre steder. Denne faktor 1,5 har potentiale til at stige til en faktor 10 over de næste år, hvis energi-effektiviseringer kan skabes. Så internettet er et meget effektfuldt værktøj og hermed en helt afgørende forudsætning for den grønne omstilling i almindelighed. Hospitaler, ministerier, vindmøller og fjernvarme, medier, transportsektoren, landbruget, Forsvaret, hjemmet - i alle disse sammenhænge har vi brug for løsninger, der forbruger mindre energi og er bedre sikrede mod cyberangreb end i dag.

Et unikt samarbejde

Et enestående dansk samarbejde med navnet GreenCOM, bestående af 18 danske virksomheder, to universiteter, to godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS) og to erhvervs- og brancheorganisationer, vil nu producere et Columbusæg, der på samme tid sikrer det danske samfund mere digitalisering og en grønnere omstilling.

Samarbejdet forventes at resultere i 30 banebrydende danske teknologioverførsler til industrien, der vil sørge for en digital infrastruktur, der muliggør, at internetforbindelser kan transportere langt større mængder data langt hurtigere, langt billigere, langt sikrere og langt grønnere end i dag.

Når GreenCOMs teknologiske innovationsplatform søsættes, har den potentiale til op mod en 10 procent besparelse på hele Danmarks samlede elektricitetsforbrug. Vel at mærke samtidig med, at samfundet er blevet mere digitaliseret.

Det grønne skal kunne måles og vejes

GreenCOM iværksætter et Triple Helix samarbejde mellem universiteter, store virksomheder, brancheorganisationer og start-up firmaer i en satsning på at frembringe en certificering af internettets bestanddele. Dette vil gøre det muligt at vurdere, hvilke digitale tilbud der reelt er grønnest.

- GreenCOM vil nu som noget banebrydende tage de første skridt mod en faktabaseret akkrediteret certificering af ICT-produkter igennem hele værdikæden. Det grønne skal kunne måles og vejes - også i ICT-sektoren. Det vil give beviselige konkurrencefordele for netop danske virksomheder, der allerede er blandt de grønneste i verden, siger Project Head Niels-Kristian Hersoug.

Flere arbejdspladser

Perspektiverne er store og løfterige: Ikke alene vil GreenCOM kunne levere et grønnere, hurtigere og sikrere internet, men også skabe flere arbejdspladser i Danmark. Partnerne forventer at skabe mere end 150 fuldtidsjobs 5 år efter GreenCOM afsluttes.

På flere store og afgørende områder vil der blive mulighed for digitale løsninger, der vil skabe større vækst og sikre en bedre konkurrencedygtighed for det danske samfund. Med støtten fra Innovationsfonden kan vi potentielt blive et af verdens bedst digitaliserede, mest modstandsdygtige og mest grønne samfund.

- Internettet er både en nøgle til at bekæmpe klimaforandringer og en teknologisk udfordring. Det skyldes, at øget digitalisering kan hjælpe os med at reducere spild og spare store mængder energi bredt i samfundet. Men samtidig står internettets eget energiforbrug til at vokse eksponentielt, hvis ikke der udvikles nye og mere energieffektive kommunikationsteknologier. Det arbejde går GreenCOMs 24 partnere i gang med nu. GreenCOM vil således bidrage til, at Danmark og vi alle tager et grønt og sikkert spring ind i en digitaliseret fremtid, siger PI og professor på DTU, Leif Katsuo Oxenløwe.

 

Fakta:

Innovationsfondens investering: 40 mio. kr.
Samlet budget: 54 mio. kr.
Varighed: 3 år.
Officiel titel: Innovative solutions for next generation of Green COMmunications infrastructures.

 

Citater der kan benyttes:

GreenCOM partner Ditte Haugaard Clausen, Lead Sustainability Officer, KMD og Forperson for IT Branchens Policy Board for grøn omstilling:

"Digitaliseringens rolle i den grønne omstilling er et centralt strategisk indsatsområde for IT Branchen og for KMD. Vi vil sikre, at vi er en del af løsningen på klimaudfordringen. Vi ser derfor frem til det brede GreenCOM samarbejde, der rækker på tværs af vidensinstitutioner og små og store virksomheder."

 

GreenCOM partner Jacob Høxbroe Jeppesen, CEO, Atla.ai:

"ICT-teknologier er en afgørende forudsætning for, at verden kan levere den grønne omstilling, og her er omdrejningspunktet for Atla.ai at uddrage geoinformation fra satellitter, der er værdifuld for domæner som landbrug, skovbrug, byggeri, vandforvaltning og civile regeringer i netop at levere den grønne omstilling. Vi ser derfor frem til samarbejdet i GreenCOM og ikke mindst til at drage nytte af det brede samarbejde mellem alle 24 partnere."

 

Om partnerne:

Universiteter:

DTU

Aarhus Universitet

 

Virksomheder:

Accelink Denmark A/S

Atla.ai

Bifrost Communications ApS

Chocolate Cloud ApS

Comcores ApS

Danish Optical Fiber Innovation

Develco Products A/S

KMD A/S

NKT Photonics A/S

OFS Fitel Denmark ApS

Rejoose ApS

Sky-Watch A/S

Space Inventor ApS

Sparrow Quantum ApS

SPIO Systems ApS

STACK Infrastructure

TimeLens ApS

Zeuxion ApS

 

GTSer:

Alexandra Instituttet

FORCE Technology

 

Erhvervs- og brancheorganisationer:

IT-Branchen

DI Digital