Skrald

106 millioner til grøn forskningsmission om genbrug af plast og tekstil

Innovationsfonden har bevilget 106.5 millioner kroner til et missionsdrevet partnerskab, som skal sikre cirkulær økonomi for plastik og tekstil i Danmark frem mod 2050. De 92 partnere skal levere på en ud af fire nationale missioner, der skal bidrage til den grønne omstilling. De første projekter er klar til lancering, og flere vil komme til.

Tøj, sko og andre tekstiler er sammensat af mange forskellige fibre, hvilket gør dem svære at genanvende. Det samme gælder plastaffald, som er en kompliceret og sammenblandet plastikstrøm. I modsætning til materialer som pap, metal og glas, som vi i Danmark er dygtige til at genbruge, ender plastik og tekstil derfor ofte på forbrændingen med store CO2-udslip til følge.

De to materialer belaster også miljøet, når de produceres, og længere holdbarhed af materialerne samt bedre recirkulering vil derfor bidrage markant til at reducere klimabelastningen og en række miljøbelastninger.

Kan spare tonsvis af CO2

Et nyt bredt Partnerskab for Cirkulær Økonomi for Plast og Tekstil bestående af 92 partnere i form af danske universiteter, vidensinstitutioner, virksomheder, klynger, kommuner og regioner går nu sammen om at kickstarte en række projekter, der ud fra en helhedsopfattelse af ressourceforbrug skal sikre lang holdbarhed og bedre genanvendelse af plastik og tekstil, hvilket har et stort miljø- og klimapotentiale.

Frem mod 2050 forventes det, at alene de projekter, som skyder roadmappet i gang, vil kunne spare drivhusgasemissioner svarende til ca. 650.000 tons CO2-eq.

Projekterne vil blandt andet undersøge, hvordan informationsteknologi kan bidrage til bedre affaldssortering, hvordan vi designer beklædning, så det får en lang levetid ved at forstå brugeradfærd – og hvordan vi kan sikre at højkvalitetsplast fra sundhedssektoren ikke går op i røg, men i stedet bliver genbrugt.

- Regeringen investerer markant i den grønne omstilling. Vi har lavet et markant løft af den grønne forskning, som bidrager til at nå Danmarks meget ambitiøse mål. I 2030 skal vi i Danmark have skåret 70 procent af vores CO2-udslip, og 80 procent af vores plastikaffald skal være væk fra forbrændingen. Et af de redskaber, vi skal have langt mere i brug, er genanvendelse. Vi skal gentænke for at genbruge. Derfor har vi i partnerskabet for cirkulær økonomi samlet de stærkeste aktører på området inden for industri, erhverv og forskning. Vi sætter turbo på innovationen for at nå i mål. Til gavn for kloden, klimaet, konkurrencen og fremtiden, lyder det fra uddannelses- og forskningsminister, Jesper Petersen.

 

Partnerskab får afgørende rolle

I 2021 afsatte Regeringen og Folketinget i alt 700 mio. kr. til investeringer i missionsdrevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber for at nå Danmarks ambitiøse klimamål om henholdsvis 70 pct. reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050.

Innovationsfonden har udmøntet investeringerne i fire partnerskaber, herunder Partnerskabet for Cirkulær Økonomi for Plast og Tekstil.

- Hver dag ryger enorme mængder plast og tekstil på forbrændingen og går op i røg, hvilket medfører store CO2-udslip. Der er derfor store gevinster at hente ved at styrke den cirkulære økonomi og blive langt bedre til at genanvende og recirkulere de her materialer. Gevinsterne kommer både i form af mindre klimabelastende udledning og renere miljø og natur. Partnerskabet får derfor en afgørende rolle i den grønne omstilling ved at bidrage til en mere bæredygtig brug og genanvendelse af plastik og tekstil og dermed bidrage til at sikre, at Danmark når klimamålene i 2030 og 2050, siger Anders Eldrup, forperson i Innovationsfonden.

Virksomhederne er afgørende for at nå i mål

Danske virksomheder spiller en central rolle i partnerskabet. I forhold til plast gælder det blandt andre Novo Nordisk og LEGO, mens det på tekstilområdet involverer virksomheder som Bestseller og Ganni.

Partnerskabet inkluderer også virksomheder og organisationer med fokus på affaldshåndtering, tekstilindsamling og sortering, herunder blandt andre Marius Pedersen.

Disse og andre stærke aktører, herunder vidensinstitutioner, har omfattende ressourcer og viden, som vil danne basis for at nye og bedre metoder udvikles og hurtigt bringes i anvendelse i Danmark og skaleres globalt.

Hos Novo Nordisk ser Vice President Dorethe Nielsen frem til samarbejdet:

- Jeg er meget stolt af at bidrage med et virksomhedsperspektiv til det vigtige arbejde i Partnerskab for Cirkulær Økonomi for Plast og Tekstil. Udfordringerne er massive på tværs af plast og tekstil, men løsningerne derpå bliver ikke opfundet og skaleret i siloer. Kun igennem strategisk partnerskab på tværs af industri, vidensinstitutioner og universiteter kan vi indfri den cirkulære økonomis store potentiale for værdiskabelse, lyder det fra Dorethe Nielsen, som også er formand for bestyrelsen bag partnerskabet.

 

14 tværfaglige projekter klar til lancering

Virksomhederne kommer til at arbejde tæt sammen med universiteter og andre vidensinstitutioner, fortæller Henrik Bindslev, dekan på det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet:

- Det er store og komplekse udfordringer vi vil finde løsninger til i partnerskabet, udfordringer der kræver tæt samspil mellem virksomheder, forskere og myndigheder, samt engagement fra almindelige borgere. Og forskningsmæssigt kræver det et samarbejde på tværs af mange fagligheder. Nødvenligt, men også spændende, siger Henrik Bindslev. Partnerskabet for Cirkulær Økonomi for Plast og Tekstil er allerede nu klar til at lancere 14 projekter, som alle har til formål at reducere udledningen af drivhusgasser og miljøbelastning forårsaget af vores brug af plastik og tekstiler.

 

Fakta

  • Partnerskabet for Cirkulær Økonomi for Plast og Tekstil har for nuværende 92 partnere, som ledes af en bestyrelse, hvor Dorethe Nielsen, Vice President Novo Nordisk, er formand, mens Henrik Bindslev, dekan på det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet, er næstformand.
     
  • Der er oprettet tre workstreams under partnerskabet; en om tekstiler, som lektor Else Skjold fra Det Kongelige Akademi skal lede, en der går på tværs af plastik og tekstiler under ledelse af Kristian Syberg, Institut for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet, og en om plastik, som Thomas Fruergaard Astrup, Institut for Miljø- og Ressourceteknologi, Danmarks Tekniske Universitet står i spidsen for.
     
  • Innovationsfonden har bevilliget 106.5 mio. kr. til Partnerskabet for Cirkulær Økonomi for Plast og Tekstil. Partnerskabet har udarbejdet det nationale Roadmap for cirkulær økonomi for plast og tekstiler frem mod 2050, som i dag danner basis for Partnerskabets Mission.
     
  • Partnerskabet for Cirkulær Økonomi for Plast og Tekstil har til formål at udvikle, levere og implementere løsninger, der kan bidrage til en mere bæredygtig brug og genanvendelse af plastik og tekstil og dermed bidrage til at sikre at Danmark når klimamålene om CO2-reduktion frem mod 2030 og 2050.

EU logo