Banebrydende dansk forskning skal sikre skræddersyet medicin

Dansk forskningssamarbejde har nu kortlagt danskernes arvemasse. Perspektiverne lover personlig skræddersyet medicin og potentialet for det enkelte mennesker og samfundet er enormt.    

Pressemeddelelse den 27. juli 2017 kl. 09:30

Mennesker er forskellige. Arv og miljø er ikke kun med til at definere, hvem vi er som personer, men bestemmer også, hvordan vores krop er skruet sammen - helt ned til mindste detalje. Derfor er medicin heller ikke universel, og dét, der virker for den éne, virker måske ikke for den anden.

Vi ved i dag, at folkesygdomme som, hjertekar- allergiske og psykiatriske sygdomme er forårsaget af et komplekst samspil af miljøfaktorer og den enkeltes arvemasse. Risikoen for at udvikle disse sygdomme ser ud til at skyldes mutationer, der globalt set er sjældne, men som er unikke for bestemte befolkningsgrupper.

Når genetiske variationer hos en patient skal identificeres og analyseres, er det nødvendigt at have en referenceramme. Det er dette referencegenom, som de danske forskere har identificeret. Med andre ord, har de defineret ”danskernes fælles nationale arvemasse”.

Innovationsfonden så tidligt potentialet i kortlægningen af danskernes arvemasse og personlig medicin, og GenomeDenmark kunne derfor begynde deres forskningssamarbejde med fondens hidtil største investering på 86 mio. kr. i ryggen.

- I dag er meget af den medicin, som danskerne tager, i bedste fald virkningsløs. Den stadigt voksende viden om det menneskelige genom vil på sigt vende op og ned på den måde, som vi tænker sundhed på. Livstilsygdomme med anlæg i genmassen vil kunne identificeres, før de kommer til udtryk og med en personlig medicin-tilgang vil både forebyggelse og behandling tage afsæt i det enkelte menneskes genom og dermed blive den nye standard. I sidste ende vil denne nye viden ikke bare spare penge i sundhedssystemet og forbedre folkesundheden, men også forhøje den gennemsnitlige levealder og forøge livskvaliteten, fortæller Peter Høngaard Andersen, direktør for Innovationsfonden

Referencegenomet er konstrueret på baggrund af arveanlæggene fra 50 danske familier, der alle har sagt ja til at donere deres blod og dermed DNA til projektet. Fra hver familie deltager mor, far og barn, og familiesammenhængen giver de genetiske analyser ekstra styrke.

Det danske studie har som noget nyt også grundigt kortlagt, hvor stor den komplekse genetiske variation er mellem mennesker. Viden om denne variation øger vores forståelse for, hvordan genetiske forskelle påvirker enkelte menneskers sundhed og sygdom – og er selve grundlaget for implementering af personlig medicin i Danmark.

Færdiggørelsen af Det Danske Referencegenom er publiceret i det internationalt ledende tidsskrift Nature. Læs artiklen her

Med den nye kortlægning af danskernes genmasse, bliver det nu lettere at diagnosticere genetisk betingede sygdomme i Danmark, og vejen mod skræddersyet medicin til danskerne er blevet væsentligt kortere. 

Investering

  • Fondens investering: 86 mio. 
  • Samlet projektbudget: 176 mio. 
  • Varighed af projektet: 5 år
  • Projektets officielle titel: GenomeDenmark
  • genomedenmark.dk

Fakta

  • Det store arbejde involverer over 50 forskere, samt investeringer i udstyr til stor-skala DNA-analyse og supercomputere til bioinformatisk tolkning, og resultaterne er opnået gennem en fælles national indsats af den hidtil højeste kvalitet på internationalt plan. Læs mere: bio.ku.dk

Læs også

Kontakt

Esben N. Flindt
GenomeDenmark platformskoordinator
Email: enf@bio.ku.dk
Mobil: 4047 3773

Helle Blæsild
Presse og Kommunikation, Biologisk Institut, Københavns Universitet
Mail: kommunikation@bio.ku.dk
Tlf.  2875 2076

Thomas Vadont
Innovationsfonden, ​Digital redaktør
Mail: thomas.vadont@innofond.dk
Tlf. : 6190 5035