Billigere fundamenter til havvindmøller

Danmarks fokus på at levere grøn energi betyder stor efterspørgsel efter havvindmøller. Nyt projekt sætter fokus på udvikling af nye fundamenter til havvindmøller.

Det globale marked for havvindkraft er stigende, og flere placeringer af havvindmøller vil i fremtiden være på større vanddybder end hidtidig. For nogle af disse placeringer vil det være såkaldte jacketstrukturer, som er fundamenter for vindmøllerne. Derfor fokuserer projektet Cejacket på at udvikle mere effektive metoder til produktion af jackets. Målet er at reducere omkostningerne på jacket-fundamenter med 6-8 %. Det vil bidrage til både beskæftigelsen og eksporten i store dele af den danske vindindustri.

- I dag er der behov for store fabriks- og skibsværftsfaciliteter til fremstillingen af jacketfundamenter. I fremtiden vil der ikke være produktionssteder med den rette størrelseskapacitet til efterspørgslen af fundamenterne. Med Cejacket projektets modularisering bliver det muligt at samle enkeltdelene til hele fundamenter på eksempelvis en havnekaj i stedet for på de specifikke lokationer, såsom skibsværfter, der ikke kan producere de enorme fundamenter i tilstrækkeligt antal. Det vil betyde et langt mere fleksibelt produktions set-up til fundamenter, udtaler Finn Daugaard Madsen fra Siemens, der er projektleder for Cejacket.

Kernen i projektet er den nuværende metode til efterbehandling af svejsninger, der skal optimeres, hvis omkostningerne på produktionen skal ned. Fokus skal særligt være på behandling af nye automatiserede svejsninger, der har til formål at mindske den mængde stål, der benyttes til jacketfundamenter. Teknologien skal også være med til at sikre en bedre kvalitetskontrol af fundamenter. Dette gøres gennem en scanningsproces, der kontrollerer svejsningen og den efterfølgende behandling af enkeltdelene.

En af partnerne, Associate professor og ph.d. på Aalborg Universitet, Poul Kyvsgaard Hansen, er begejstret for samarbejdet.

- Det er vigtigt for det danske samfund, at vores internationale styrkeposition inden for vindenergiindustrien fastholdes og udvikles. Fundering af offshore vindmøller er en kompleks opgave, som både har en teknisk og en logistisk dimension. CeJacket-projektet skal bidrage til at skabe en løsning, som på sigt både giver dansk industri en konkurrencefordel og skaber konkurrencedygtige priser på offshoregenereret vindmøllestrøm. Løsningen af det komplekse problem kræver flere kompetencer end én organisation sidder inde med, og Innovationsfondsprojektet skaber mulighed for at løse opgaven i et samspil mellem flere aktører.

Cejacket
Investering
Åben sektion, Investering
 • Program: Grand Solutions
 • Fondens investering: 16 mio.
 • Totalt budget: 28 mio.
 • Projektets varighed: 2 ½ år
 • Officiel titel: Cejacket
Samfundspotentiale
Åben sektion, Samfundspotentiale

Jacketfundamenter er tre- eller firbenede stålkonstruktioner, der gør det muligt at placere større havvindmøller på dybere vand end monopæle, der er rørformede stålpæle.

Med inspiration fra byggeklodsteknikken vil projektet Cejacket udvikle metoder, der skal gøre produktionen af fundamenter mere effektiv og dermed billigere. Det sker ved at modularisere produktionen af fundamenter, så delene i fremtiden udgør et samlesæt.

Sammen med en lavere pris er det ambitionen, at man kan spare på stålet i produktionen af fremtidens fundamenter til havvindmøller.

Partnere
Åben sektion, Partnere
 • Siemens Wind Power
 • FORCE Technology
 • DONG Energy
 • Bladt Industries
 • Institut for Mekanik og Produktion på Aalborg Universitet
 • Lindoe Component and Structure Testing
Kontakt
Åben sektion, Kontakt

Finn Daugaard, Innovation and Project Manager, Siemens Wind Power A/S
Tlf.: 30374947, mail: Finn.Madsen@siemens.com

Henrik Hassing, Head of Cleantech, Energy, Materials and Welding, FORCE Technology
Mail: nh@force.dk

Eric Putnam, Test Engineer, FORCE Technology
Tlf.: 22697198, mail. erp@force.dk

Nis Hansen, Welding Engineer, Bladt Industries
Tlf.: 50777645, mail: nih@bladt.dk

Hans Bille, International Welding Specialist, Bladt Industries
Tlf.: 50777672, mail: hbj@bladt.dk

Morten Kristiansen, Associate Professor, Aalborg University
Tlf.: 99408938, mail: morten@m-tech.aau.dk

Poul Kyvsgaard Hansen, Associate Professor, Aalborg University
Tlf.: 40288935, mail: kyvs@production.aau.dk

Tom Lehn-Christiansen, Head of Press Relations for Wind Power Division, DONG Energy Wind Power A/S
Mail: tomlc@dongenergy.dk

Pernille Rype, Kommunikationschef, Innovationsfonden
Tlf.: 6190 5060, mail: pernille.rype@innofond.dk