Danmark og Schweiz skal udvikle fremtidens sprøjtestøbeforme

Nyt internationalt samarbejde vil udvikle næste generation af produktionsværktøjer til sprøjtestøbning. Projektet skal gennem en øget produktion være med til at fastholde arbejdspladser herhjemme.

Super-Moulds projektet har til formål at reducere klæbning og friktion mellem plastik og forme i traditionel sprøjtestøbning og plastformgivning via avancerede overfladebelægninger og overfladetekstureringer. Overfladebehandlingerne vil føre til en effektivitets- og levetidsforøgelse af formene samt en signifikant kvalitetsforbedring af de støbte plastemner. Den nye løsning forventes ydermere at udvide det stabile procesvindue, hvilket vil muliggøre fremstilling af hidtil uopnåelige produkter.

Klæbning og høj friktion mellem plastik og støbeform vanskeliggør afformningsprocessen i forbindelse med traditionel plastsprøjtestøbning og plastformgivning. Dette nødvendiggør lange køletider for at undgå deformationer af de støbte emner og fører til procesafbrydelser i forbindelse med rengøring samt reduceret levetid af formene.

Innovationsfonden og den statslige fond SERI fra Schweitz er gået sammen om at finansiere partnerne bag Super-Moulds projektet under en fælles EUREKAramme. Innovationsfondens investering geares derved med 50 procent, og projektet sikres en betydelig bedre mulighed for at markedsføre den nye teknologi globalt.

I projektet videreføres den eksisterende empiriske viden på området til en kvantitativ kortlægning af overfladebehandlinger og formgeometrier for forskellige plastiktyper via en nyligt udviklet industriel testopstilling i regi af et netop afsluttet Eurostars projekt (E7412 Super-Slip). På baggrund af denne kortlægning vil der blive udviklet nye overfladebelægninger og overfladetekstureringer, som vil forbedre formenes slipegenskaber betydeligt.

Med Innovationsfondens investering bliver der etableret et stærkt konsortium, der integrerer hele produktionskæden fra førende råvareproducenter over fremstilling af avancerede sprøjtestøbningsforme til krævende slutbrugere.

- Super-Moulds projektet giver en helt enestående mulighed for at udvikle fremtidens sprøjtestøbningsforme og processer, der ikke alene kan forbedre kvaliteten af de støbte emner. Men som samtidig også øger produktiviteten gennem kortere cyklustider, idet de støbte emner bliver nemmere at afforme. At vi er kommet så langt skyldes udelukkende, at vi de sidste tre år har arbejdet sammen med de schweiziske projektpartnere i et Eurostars projekt, hvor vi har udviklet en ny og banebrydende metode til at kvantificere afformningskræfterne under selve sprøjtestøbningsprocessen. Super-Moulds projektet er en enestående mulighed for at kunne gøre en altafgørende forskel for den europæiske sprøjtestøbningssektor, siger centerchef Lars Pleth Nielsen, Tribologicenter, Teknologisk Institut.   

For at understøtte udviklingen involveres eksperter i forskning, udvikling og produktion af avancerede overfladebelægninger (Teknologisk Instituts Tribologicenter), sprøjtestøbningseksperter (Haute école d’ingénierie et d’architecture Fribourg, CH) samt partnere med avancerede teknologier til overfladeteksturering (AgieCharmilles, CH) og karakterisering heraf (Dansk Fundamental Metrologi). Formidling og industriel anvendelse af løsningerne fremmes gennem involvering af brancheforeningen for danske plastvirksomheder (Plastindustrien) og den schweiziske plastindustri.

Super-Moulds
Investering
Åben sektion, Investering
  • Program: Grand Solutions
  • Fondens investering: 13 mio.
  • Totalt budget: 21 mio.
  • Projektets varighed: 4 år
  • Officiel titel: Super-Moulds
Samfundspotentiale
Åben sektion, Samfundspotentiale

Sprøjtestøbning benyttes som en metode til fremstilling af plastprodukter og kan anvendes til fremstilling af mange forskellige dele, fra helt små komponenter som LEGO-klodser eller høreapparater til store emner som eksempelvis havemøbler og kofangere på biler.

Projektet vil udvikle forme til plastsprøjtestøbning og vakuumformgivning med en høj ydeevne, der muliggør en produktivitetsforøgelse på op til 50 % samtidig med, at kvaliteten af de støbte emner og levetiden af formene øges signifikant. Dette vil være med til at sikre, at man kan bibeholde produktion i højtlønslande som f.eks. Danmark og Schweiz.

Projektdeltagere
Åben sektion, Projektdeltagere

Teknologisk Institut
Projektleder er Instituttets Tribologicenter, som har årelang erfaring med overfladebelægninger.

Winther Mould Technology
En af Danmarks største maskinfabrikker, som skal producere formene til sprøjtestøbning.

Danmarks Nationale Metrologiinstitut
Skal udføre karakterisering og målinger af de udviklede overflader.

GIBO PLAST, SP Moulding og Novo Nordisk
Slutbrugere, som skal teste, validere og afprøve teknologien i praktisk produktion.

Plastindustrien
Formidling og industriel anvendelse af løsningerne fremmes gennem involvering af brancheforeningen for danske plastvirksomheder.

Haute école d’ingénierie et d’architecture Fribourg, CH
Skal udføre modelforsøg på rigtige forme.

AgieCharmilles, CH
Skal udvikle nye strukturer på overfladerne, inden belægningerne påføres og testes.

Kontakt
Åben sektion, Kontakt

Lars Pleth Nielsen, Centerchef, Teknologisk Institut
Tlf.: 7220 1585, mail: lpn@dti.dk 

Mads Rytter, Mould Director, Winther Mould Technology
Tlf.: 4816 3303, mail. mr@winther.com 

Poul Erik Hansen, Senior Researcher, Dansk Fundamental Metrologi
Tlf.: 4525 5879, mail: peh@dfm.dk

Jan Kyster Madsen, Managing Director, GIBO Plast A/S
Tlf.: 4033 7474, mail: jkm@giboplast.com

Jens Birklund Andersen, Factory Director, SP Moulding A/S
Tlf.: 3033 4485, mail: jba@sp-moulding.dk

Anne Margrethe Hauge, Media Relations Manager, Novo Nordisk AS
Tlf.: 3079 3450, mail: amhg@novonordisk.com 

Rasmus Grusgaard, Innovation Consultant, Plastindustrien
Tlf.: 2689 3028, mail: rg@plast.dk

For de schweiziske partnere, kontakt:
Stefan Hengsberger, Professor, Haute école d’ingénierie et d’architecture, Friburg
Tlf.: 41(0)264296723, mail: Stefan.Hengsberger@hefr.ch

Pernille Rype, Kommunikationschef, Innovationsfonden
Tlf.: 6190 5060, mail: pernille.rype@innofond.dk