""

Danskerne skal aktivt være med til at udvikle fremtidens sundhedsløsninger

Nyt projekt vil skabe bedre sundhed ved at samle danskernes data fra det offentlige sundhedssystem og koble dem med data fra deres smartphones og wearables. Ambitionen er at fremme mere personlige, sikre og sammenhængende behandlingsforløb i et samarbejde mellem patienter og sundhedspersonale. Innovationsfonden investerer 20 mio. kr. i projektet.

Pressemeddelelse

Et stigende antal ældre, flere kronikere, unge med mentale problemer og flere udgifter i sundhedsvæsenet kræver, at forebyggelse og behandling i fremtiden skal tænkes anderledes. Der ligger et stort potentiale i de voksende mængder sundhedsdata, der genereres via borgernes mobile enheder og nye ”wearable” medicinske apparater. På nuværende tidspunkt er det danske sundhedssystem imidlertid ikke gearet til at udnytte dette potentiale, og det sætter den danske sundhedsmodel under pres.

- Vores potentiale for at nytænke forebyggelse og behandling gennem sundhedsdata er enormt, hvis vi samarbejder med borgerne om at udvikle sikre og brugervenlige løsninger. Er vi ikke udfarende i projekter som dette, bliver det teknologigiganter som Google og Apple, der i fremtiden vil udvikle og tilbyde de bedste digitale sundhedsløsninger - og vel at mærke kun til dem, der har råd til at betale. Det kan på sigt føre til større ulighed i sundhed, siger Carsten Obel, Projektleder, Professor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

En åben datainfrastruktur med borgeren i centrum
Formålet med projektet HealthD360 er at koble eksisterende systemer i en ny data- og samarbejdsinfrastruktur, der kan samle og analysere forskellige typer af data. Infrastrukturen skal understøtte en sikker håndtering af sundhedsdata og give patienterne mulighed for at vælge, hvilke data de vil dele med sundhedssystemet. I tæt samarbejde med borgerne udvikler projektpartnerne en række løsninger, som er målrettet sundhedsprofessionelle og borgere inden for to pilotområder i udvalgte kommuner: mental sundhed og overvægt blandt børn og unge samt sårbehandling og sundhed hos ældre. Målet er at udvikle nye modeller for effektive, personlige og sammenhængende patientforløb.

- I sundhedsvæsenet er et af de helt store emner, hvordan man bliver bedre til at forebygge sygdomme. Både for at hjælpe borgeren og for at spare ressourcer på behandling. Bedre forebyggelse kommer imidlertid ikke af sig selv. Personlig sundhed starter hos den enkelte borger, og det bliver spændende at følge de første resultater, når borgerne nu skal tage ansvar for deres egne sundhedsdata, siger Peter Høngaard Andersen, direktør i Innovationsfonden.

En række aktører går sammen om at koordinere indsatserne
Projektet bygger på et enestående samarbejde mellem offentlige og private aktører om at håndtere udfordringer inden for datasikkerhed og GDPR. Investeringen fra Innovationsfonden muliggør, at partnerne kan gå sammen og koordinere deres indsatser i udvikling af en løsning på sundhedsområdet, som sikrer, at borgernes sundhedsdata forbliver fælleseje på en sikker måde og kommer alle danskere til gavn.

- Som kommune står vi over for en række udfordringer, som kræver nye løsninger. En af dem er stigningen i antallet af børn og unge med dårlig mental trivsel. Vi har gode erfaringer med at samarbejde med universitetet om at bringe den nyeste viden ind i det konkrete, daglige arbejde fx i sundhedsplejen. Med det nye samarbejde håber vi at nå et skridt videre og sammen udvikle løsninger, fx apps, der kan hjælpe barnet eller den unge i hverdagen, siger Kate Bøgh, direktør for Social og Sundhed, Favrskov Kommune.

Projektet udføres i et partnerskab mellem Aarhus Universitet (Institut for Folkesundhed og Institut for Datalogi), Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut, Bispebjerg Hospital, Regionshospitalet Randers, Cambio, Novax, Opus Consult, Kite Invent, Sundhed.dk, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP), Danske Patienter samt kommunerne Aarhus, Favrskov, Odder og Ringkøbing-Skjern.

Topbillede: Carsten Obel, professor ved Institut for Folkesundhed, er sammen med Kaj Grønbæk, professor og institutleder ved Datalogisk Institut fra Aarhus Universitet, initiativtagere til det tværfaglige projekt HealthD360. Foto: Mellissa Bach Kirkeby Yildirim, Aarhus Universitet.

Fakta og kontakt
Investering
Åben sektion, Investering

Program: Grand Solutions

Innovationsfondens investering: 20 mio.

Samlet projektbudget: 38,5 mio.

Varighed af projektet: 3 år

Projektets officielle titel: HealthD360 – 360 Degree Health Data Integration and Analysis – digital tools for continuous and coherent personalized treatment and empowerment

Læs interview med fondens direktør til Mandag Morgen
Åben sektion, Læs interview med fondens direktør til Mandag Morgen
Kontakt
Åben sektion, Kontakt

Carsten Obel, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Tlf.: 2942 8405, e-mail: co@au.dk

Kaj Grønbæk, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet
Tlf.: 2149 5634, e-mail: kgronbak@cs.au.dk

Morten Kyng, Alexandra Instituttet
Tlf.: 2026 9911, e-mail: morten.kyng@alexandra.dk

Trine Rolighed Thomsen, Teknologisk Institut
Tlf.: 72201828, e-mail: trt@teknologisk.dk

Klaus Kirketerp-Møller, Bispebjerg Hospital
Tlf.: 40199087, e-mail: kkm@dadlnet.dk

Lone Winther Jensen, Regionshospitalet Randers
Tlf.: 78420102, e-mail: lonejeen@rm.dk

Jakob Uffelman, Sundhed.dk
Tlf.: 40461080, e-mail: jau@sundhed.dk

Thomas Riisgaard Hansen, Kite Invent
Tlf.: 29403397, e-mail: thomas@kiteinvent.com

Henrik Lindholm, Cambio Healthcare Systems A/S
Tlf.: 41908001, e-mail: henrik.lindholm@cambio.dk

Jacob Hedegaard, Novax A/S
Tlf.: 30326438, e-mail: JH@novax.dk

Thomas Jensen, Opus Consult Aps
Tlf.: 21 60 00 63, e-mail: thomas@opusconsult.dk

Jens Winther Jensen, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)
Tlf.: 24888428, e-mail: jwj@rkkp.dk

Morten Freil, Danske Patienter
Tlf.: 42429393, e-mail: mf@danskepatienter.dk

Kate Bøgh, Favrskov Kommune
Tlf.: 89642101, e-mail: katb@favrskov.dk

Jette Lorenzen, Odder Kommune
Tlf.: 87803306, e-mail: jette.lorenzen@odder.dk

Ulla Svendsen, Ringkøbing-Skjern Kommune
Tlf.: 99741601, e-mail: ulla.svendsen@rksk.dk

Otto Ohrt, Aarhus Kommune
Tlf.: 60206554, e-mail: oto@aarhus.dk

Thomas Bjerre, Innovationsfonden
Tlf.: 6190 5019, e-mail: thomas.bjerre@innofond.dk