Dronemålinger skal forhindre oversvømmelser

Innovationsfonden har investeret i projekt, der med dronedata vil give mere præcis information til overvågning af vandløb og dermed bedre klimasikring.

Pressemeddelelse den 6. oktober 2017 kl. 11:00

Der har de senere år været utallige historier om oversvømmede kældre efter skybrud, og sidste år løb regningen på skaderne op på 152 mio. kr. i erstatning. Det vil ny drone-teknologi mindske med bedre overvågning af vandløbene og deres kapacitet.  

Når et vandløb skal overvåges i dag, er det via manuelle opmålinger. Det foregår i waders med en målestav i hånden.  

Nyt projekt fra Innovationsfonden vil nu gøre op med den gamle metode. Målingerne skal i fremtiden foretages af droner, der er udstyret med en særlig sammensætning af sensorer og instrumenter, der vil gøre målingerne af vandløbene både mere detaljeret og præcise.  Det skaber stort potentiale for eksport af dansk miljøteknologi- og –service.

De aktuelle klimaændringer betyder eksempelvis, at opdateret viden om kapaciteten i vores vandløb er nødvendig for at kunne vurdere, om vandløbene kan fungere som afløb ved skybrud, eller om der er risiko for oversvømmelser. Innovationsfonden investerer 8 mio. kr. i projektet, der vil sende dronerne i vejret, og dermed tilbyde data, der kan hjælpe i beslutningsprocessen omkring bl.a. klimatilpasningen i kommunerne.

Ligeledes er det relevant at kunne overvåge, om der sker udsivning fra forurenede grunde til nærliggende vandløb og derpå vurdere, om det er nødvendigt at gribe ind for at sikre vandkvaliteten.

Dronen indeholder både kameraer og højteknologiske instrumenter som radar og sonar, der tilsammen kan levere data om relevante forhold i og omkring vandløbet. Droneoverflyvningen vil kunne levere målinger af både vanddybde, vegetation, vandgennemstrømning og vandspejl i de enkelte vandløb. Den nye sammensætning vil give langt mere detaljerede og eksakte data, end det hidtil har været muligt for myndigheder og miljørådgivere at få.

- Ved hjælp af dronen vil vi f.eks. kunne måle vandstanden med 3-5 cm. nøjagtighed. Vi vil desuden være i stand til at levere kort i meget høj opløsning, der angiver vegetation, bundgrøde og tilstedeværelsen af nye invasive arter ved og i vandløbet. Det gør eksempelvis kommunerne i stand til at vurdere, hvornår og hvor det er nødvendigt at sætte ind med vedligeholdelse af vandløb og hvordan, der skal gribes ind i forhold til klimasikring. Data vil også kunne anvendes til at forfine de eksisterende varslingsprognoseværktøjer for oversvømmelser, siger professor Peter Bauer-Gottwein fra DTU- Miljø

De første droneoverflyvninger og målinger vil finde sted ved Vejle å og Grindsted å i Jylland samt Mølleåen i Hovedstadsområdet.

- Som fremtidige modtagere af data fra droneoverflyvningerne finder vi det meget relevant at deltage i projektet. Når vi som slutbrugere får lov at samarbejde med både forskere og virksomheder om at løse de udfordringer, der dukker op undervejs i projektforløbet, kan vi sikre, at resultatet i den sidste ende bliver tilpasset vores virkelighed og vores behov. I regionerne skal vi eksempelvis holde øje med om forurenede grunde truer vandkvaliteten i vandløb, hvilket stiller særlige krav til data fra vandløbsovervågningen, siger chefkonsulent Nina Tuxen, Region Hovedstaden.

Orbicon er da heller ikke i tvivl om, at der er store forretningsmæssige perspektiver i droneovervågning af vandløb.

- Vi har i flere år været klar over, at brugen af droner til opmålingsopgaver vil eksplodere i fremtiden. Konkret bidrager vi til projektet med viden og data til at justere og sikre, at de indhentede data fra droneoverflyvningen svarer til dem, der opnås ved manuelle målinger. Samtidig giver projektet os mulighed for at få indsigt i hvilken type data, vi vil få adgang til via dronemålinger. Desuden lærer vi, hvordan vi skal udvikle vores, i forvejen, meget avancerede software for at kunne tilbyde dem som interessante slutprodukter for vores kunder i Danmark og udlandet, siger sektionsleder Ole Smith, Orbicon. 

 

OM PROJEKTET
Investering
Åben sektion, Investering

Fondens investering: 8 mio. kr.

Samlet budget: 12 mio. kr. 

Varighed: 3 år

Officiel titel: RIVERSCAPES – Monitoring riverscapes with unmanned airborne vehicles

Fakta
Åben sektion, Fakta
  • Der er 15.000 – 20.000 km. vandløb i Danmark. 
     
  • Overskydende nedbør ender i vandløbene, som sender overskydende vand ud i havene.
     
  • Data, der kan måles fra dronen er vandspejl, vanddybde, strømningshastighed, temperatur, farve/ spektral signatur og højdemodel
Åben sektion,

DTU Miljø, Professor og projektleder Peter Bauer-Gottwein
Tlf. 4112 0827

DTU Space, Forsker Jakob Jakobsen
Tlf. 4525 9778

Region Hovedstaden, Chefkonsulent i Enheden for vand & ressourcer Nina Tuxen
Tlf. 3866 5597

Region Syddanmark, Civilingeniør  i Miljø og Råstoffer, Kristian Dragsbæk Raun
Tlf. 7663 1934

Vejle Kommune, Ingeniør Paul Landsfeldt
Tlf. 7681 2423

DHI, R&D Program Manager Michael Butts
Tlf. 4516 9272

Orbicon, Sektionsleder Ole Smith
Tlf. 4017 8926

Drone Systems, CTO Henrik Grosen
Tlf. 2524 0102

Photrack AG, (Schweiz), CEO Beat Lüti
Tlf. +41 7656 46882

Pressekontakt

Thomas Bjerre, Presse- og mediechef, Innovationsfonden
Tlf. 6190 5019, mail: thomas.bjerre@innofond.dk