Effektiv databehandling skal gøre det lettere at finde olie

Et nyt projekt skal udvikle teknologi, der kan gøre det lettere for geologer at overskue de mange og komplicerede data om undergrunden, som kan findes i dag. Det vil øge succesraten for fund af nye oliereserver betragteligt. Innovationsfonden investerer 6 mio. kr. i projektet, der vil reducere risikoen og omkostningerne i jagten på olie.

Pressemeddelelse, 18. december 2014

Olieprisen er den seneste tid faldet markant, samtidig med at det er blevet dyrere for olieselskaberne både at søge nye oliereserver på mere utilgængelige steder og finde kvalificeret, højuddannet arbejdskraft. Nu vil det danske firma Qeye Labs sammen med Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet udvikle metoder, der kan sikre, at de eksisterende oliefelter udnyttes bedst muligt, og at omkostningerne til efterforskning af nye holdes nede.

I dag har olie- og gasselskaberne adgang til en lang række avancerede geofysiske data, da måleteknologierne har udviklet sig markant gennem de sidste år. Det er dog vanskeligt at overskue og tolke de mange informationer. Projektet Probalistic Seismic Prospect Assessment (PSPA) vil udvikle software, der kan være et effektivt redskab, når de meget store mængder af geofysiske data fra undergrunden skal sammenstykkes. På den måde mindsker olieselskaberne risikoen for at sætte dyre boringer i gang på de forkerte steder og reducerer dermed også den økonomiske risiko betragteligt.

- Der er et stort uudnyttet potentiale for olieselskaberne, hvis de store datamængder kan kondenseres ned til modeller af undergrunden, der også viser usikkerheder. Det giver en højere succesrate i olieefterforskningen og en bedre forståelse af undergrunden under eksisterende olie- og gasfelter. Det kan medvirke til fund af nye reserver ved siden af de allerede kendte. Det kan også sikre bedre udnyttelse af eksisterende infrastruktur og produktionsfaciliteter, siger Anders Bruun, direktør i Qeye Labs, der tilbyder services inden for analysemetoden ’Quantitative Interpretation’ (QI).

I forskningsprojektet kombineres viden og grundforskning i geofysisk analyse (inversion) fra Niels Bohr Instituttets gruppe for Solid Earth Geophysics med Qeye Labs unikke dataanalyseevner og egenudviklede software og praktiske erfaring i at arbejde med olieselskabernes data.

- Vi bidrager til projektet med udvikling af numeriske metoder og algoritmer, så vi kan udvikle statistisk baseret inversion, mens Qeye Labs kommer med software, praktisk erfaring med inversion og erfaring i at arbejde med real data i stor skala. På den måde går grundforskning og kommercielle løsninger smukt hånd i hånd, og det bliver godt at se vores grundforskning anvendt i praksis, siger Thomas Mejer Hansen, lektor ved Solid Earth Geophysics and Computational Geoscience på Niels Bohr Instituttet.

Resultater vil løbende blive testet på data leveret fra Qeye Labs’ kunder. PSPA-teknologien bygger videre på Qeye Labs’ eksisterende teknologi, og olie-/gasselskaberne store efterspørgsel efter pålidelige teknologier og services i olieefterforskningen gør, at der forventes stor efterspørgsel efter den nye teknologi.

Kontakt

Anders Bruun, Direktør, Qeye Labs ApS, 2100 København Ø,
Tlf. 4127 5652

Thomas Mejer Hansen, lektor, Københavns Universitet – Niels Bohr Instituttet
Tlf. 4142 7380

Thomas Bjerre, presse- og mediechef, Innovationsfonden
Mail: Thomas.bjerre@innofond.dk
Tel. 6190 5019

Fondens investering: 6 mio. kr.
Budget: 10 mio. kr.
Varighed: 3 år

_______________________

Om Innovationsfonden

Få de seneste nyheder
Læs mere om Innovationsfonden