Innovationslysten er markant størst blandt fremstillingsvirksomheder

Europæisk innovationsprogram skaber vækst og beskæftigelse for danske SMV’er

En ny dansk schweizisk analyse viser, at det europæiske innovationsprogram Eurostars har en klar og tydelig positiv effekt på danske SMV’ers omsætning, eksport og produktivitet. Danske SMV’er i Eurostars-programmet viser allerede efter få år markant bedre resultater som følge af internationalt samarbejde om udvikling af nye produkter og services.

 

Eurostars er Europas største europæiske forsknings- og innovationsprogram for videnintensive små og mellemstore virksomheder, hvor de sammen med universiteter og videninstitutioner kan udvikle nye innovative produkter, processer og services inden for alle teknologiske områder. Deltagende virksomheder får i tilgift styrket deres kernekompetencer og kan udnytte de fordele, der er ved internationalt samarbejde. 36 lande i og uden for Europa deltager i Eurostars programmet, heriblandt også lande som Canada, Sydkorea, Tyrkiet, Israel og Sydafrika. EU og de deltagende lande støtter samme programmet.

En ny dansk-schweizisk analyse har set på samtlige 224 danske og 400 schweiziske projekter, der er blevet bevilget siden programmet start i 2008. Og resultaterne viser, at Eurostars allerede mens der arbejdes på projektet har en klar og tydelig positiv effekt på virksomhedernes omsætning, eksport og produktivitet i Danmark og på beskæftigelsen i Schweiz.

Growthchart

Kombinationen af eksponering til internationale samarbejdspartnere og markeder, og den offentlige investering i udvikling af ny innovation resulterer i markant højere omsætning for de deltagende SMV’er. Dermed viser analysen, at EU's og Innovationsfondens investering i Eurostars-programmet er med til at øge innovationen og eksport for de deltagende danske virksomheder.

Analysen viser, at SMV’er, der deltager i Eurostars-projekter oplever at deres eksport 3 år inden i Eurostars projekt har øget deres eksport med 76% i forhold til året før de startede på projektet.

Analysen viser endvidere, at alle virksomheder der søger Eurostars er mere eksportorienteret forud for projektstart end andre sammenlignelige virksomheder. Men 3 år efter ansøgningen er der en markant stigningen i eksporten for de virksomheder, der fik godkendt deres ansøgning i forhold til de virksomheder, der ikke fik godkendt deres ansøgning.

Netop Eurostars internationale dimension med krav med samarbejde med virksomheder og forskningsinstitutioner fra andre lande bidrager til, at virksomhederne orienterer sig mod eksportmarkeder.

Også virksomhedernes produktivitet stiger markant som følge af Eurostars-programmet. De deltagende danske SMV’er oplever således en stigning på hele 93 pct. i produktivitetsgevinster under forløbet.

Derudover viser analysen, at SMV’er der har gennemgået en Eurostars program har efterfølgende større succes med at søge Innovationsfondens og EU’s øvrige forsknings- og innovationsprogrammer end andre SMV’er.

”Eurostars har vist sig at være en særdeles effektiv måde for danske SMV’er at øge deres omsætning, eksport og produktivitet. Jeg kan kun opfordre enhver virksomhed i Danmark til at arbejde med deres innovation i nationalt og internationalt regi, og at bruge de mange muligheder Innovationsfonden har i forhold til at hjælpe virksomheder til at udvikle og innovere deres produkter og services”  siger konstitueret direktør i Innovationsfonden Tore Duvold.

Tvillingestudiet er udarbejdet af Damvad Analytics fra Danmark og ETH Zürich KOF og BSS Economics Consultans fra Schweiz for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Innovationsfonden og The  Swiss Secretariat for Education Research and Innovation.

Læs mere om Eurostars

Læs evalueringen af Eurostars rapport.

Ansøgningsmuligheder

 

Spørgsmål?
Kontakt
Åben sektion, Kontakt

Jens Peter Vittrup
Senior Program Officer
Telefon: 6190 5023
E-mail: jens.peter.vittrup@innofond.dk