Forbedret dyrevelfærd blandt pattegrise

Nyt projektsamarbejde skal forbedre sundheden hos svinebesætninger og mindske dødelighed blandt pattegrise.

Pressemeddelelse den 6. april 2017 kl. 09:15

Både i Danmark og udlandet er svinebønder hele tiden på udkig efter muligheder for at optimere sundhed, velfærd og ressourceforbrug. Et konstant fokuspunkt er pattegrisenes overlevelse. Her kan projekt LiveBorn komme til at spille en vigtig rolle for både dyrevelfærd og økonomi.

- Vi har indikationer på en sammenhæng mellem jernmangelanæmi hos den drægtige so og forhøjet dødfødselsrate, men det er første gang vi forsøger at vise, at behandling af soen rent faktisk kan lede til flere levendefødte pattegrise, siger Jens Peter Nielsen, professor og sektionsleder ved Københavns Universitet og fortsætter:

- I 2015 var der i gennemsnit 1,6-1,7 dødfødte pattegrise pr. kuld i Danmark, svarende til ~9% af kuldet. Der er altså en ganske stor gevinst for dyrevelfærden og for svineproducentens økonomi, hvis dette kan forbedres. 

Pharmacosmos ser frem til at søsætte LiveBorn med investeringen fra Innovationsfonden – og i samarbejdet med Københavns Universitet nå en dybere forståelse af betydningen af jern for helbredet hos soen og hendes afkom. 

- Praksis i dag er at behandle de levendefødte pattegrise mod jernmangelanæmi kort efter faring. Det er veldokumenteret. Men vi tror også, at potentialet i at behandle anæmiske søer er stort. Det vil være et stort plus for både dyrevelfærd og for svinebøndernes økonomi, hvis vi kan vise at behandlingen af soen medfører flere levendefødte pattegrise, siger Christian von der Recke, Sales and Business Director, Veterinary Iron hos Pharmacosmos.

Hvis projektet er succesfuldt vil det udover de videnskabelige landvindinger, lede til udvikling af et nyt jernpræparat til behandling af drægtige, anæmiske søer. Dette produkt vil Pharmacosmos dernæst søge at markedsføre i alle relevante svineproducerende lande.

Investering

  • Fondens investering: 18,7 mio.
  • Samlet projektbudget: 38,5 mio.
  • Varighed af projektet: 5 år
  • Projektets officielle titel: LiveBorn - Injicerbart jernpræparat til anæmiske søer som reducerer dødfødselsraten i svineproduktion

Fakta

LiveBorn er et 5-årigt projektsamarbejde mellem professor Jens Peter Nielsen ved Københavns Universitet og lægemiddelvirksomheden Pharmacosmos i Holbæk i Vestsjælland.
Sammen skal de undersøge betydningen af jernmangelanæmi hos drægtige søer og udvikle et præparat til behandling deraf.

Dokumentation: Landsgennemsnit for produktivitet i svineproduktionen 2015 notat nr. 1611. SEGES udgivet: 9. juni 2016

Kontakt

Københavns Universitet, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab – Professor Jens Peter Nielsen
Mail. jpni@sund.ku.dk

Pharmacosmos, Holbæk – VP Corporate Development & Strategy, Tobias S. Christensen
Mail. tsc@pharmacosmos.com

Konstitueret kommunikationschef, Thomas Bjerre
Mail: thomas.bjerre@innofond.dk
Tlf. 6190 5019