HyProFuels

Fremtidens flybrændstof er lavet af træaffald og grøn hydrogen

Brændstof af flydende kulbrinter, som vi kender dem, men lavet helt uden brug af fossile ressourcer. Det er målet med et nyt projekt, som Innovationsfonden netop har investeret 26.7 mio. kr. i.

Mens den grønne elektrificering af biler sker med imponerende hast, er det anderledes problematisk med løsninger til flytrafik og tung lastbiltransport. Løsningen kan være at lave brændstoffer baseret på velkendte, men CO2 neutrale, kulbrinter i form af pyrolyseolie lavet fra organiske restprodukter fra land og skovbrug.

- Potentialet for at anvende pyrolyseolie er kæmpestort på verdensplan, da mange former for lokalt produceret organisk affald kan bruges. Mange brikker er sådan set på plads til at kunne producere brændstof fra pyrolyse olie på en stor skala, og folketinget har allerede afsat ressourcer til udviklingen af pyrolyseteknologi i Danmark. Men vi mangler en effektiv proces, der kan omdanne den rå pyrolyseolie til et brændstof, der kan bruges i en moderne motor, siger Jostein Gabrielsen, R&D Director hos Haldor Topsøe A/S.

Knowhow og ny viden kombineres

Pyrolyseolie er en brunlig væske, som minder om den råolie, vi i dag laver brændstof af. Dog er olien sværere at behandle og indholdet af urenheder, særligt ilt, et problem for den videre anvendelse. HyProFuel projektet sigter på at udvikle en katalytisk reaktor der kan løse dette problem.

- Projektets partnere har i mange år succesfuldt arbejdet med lignende teknologi til at rense olier for forurenende svovl og nitrogen. Samtidig findes der allerede en kommerciel teknologi ved Alfa Laval A/S og Haldor Topsøe A/S, der kan omdanne simplere planteolier til brændstof. Det er den knowhow, vi bringer i spil her sammen med ny viden omkring katalysematerialer og pyrolyseoilens sammensætning, siger professor Jeppe V. Lauritsen fra Aarhus Universitet.

Processen kan integreres med eksisterende olieraffinaderier, som således på sigt kan omstille deres produktion. Samtidig anvendes betragtelige mængder hydrogen, der lagres i kulbrinterne, og processen kan derved også fungere som en effektiv aftager af grøn brint.

- Hvis udviklingen er succesfuld, er det realistisk at se den første produktion af brændstof fra pyrolyseolie inden 2030, tilføjer Jostein Gabrielsen.

Projektet er et samarbejde mellem tre danske universiteter (Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet) sammen med firmaerne Haldor Topsøe A/S, Alfa Laval Copenhagen A/S, Equinor ASA, Kalundborg Raffinaderi og den hollandske pyrolysevirksomhed BTG Bioliquids.

 

Fakta

Innovationsfondens investering: 26,7 mio. kr.

Samlet budget: 42.2 mio. kr.

Varighed: 4 år

Officiel titel: HyProFuel - Hydroprocessing Sustainable Fuels for Aviation and Heavy Transport