Hver sjette dansker kan få gavn af andres tarmbakterier

Kan kapsler med tarmbakterier fra raske donorer gavne patienter med irritabel tyktarm og blødende tyktarmsbetændelse? Det går forskere og læger nu sammen om at undersøge i nyt forskningsprojekt.

Pressemeddelelse den 5. marts 2018 kl. 09:00

Forskningsprojektet MicroHealth bliver det hidtil største videnskabelige forsøg herhjemme med fækal mikrobiota transplantation (FMT). Behandlingen skal genskabe et sundt mikrobiom i syge personers tarme ved at tilføre tarmbakterier og andre mikroorganismer fra sunde donorer.

Projekt MicroHealth bliver det første storskalaforsøg i verden, som undersøger FMT-behandling af irritabel tyktarm og blødende tyktarmsbetændelse, hvor man baserer sig på at overføre bakterierne i kapsler.

Kapslerne indtages ved at patienten sluger dem, og hvorefter bakterierne frigives efter at have passeret mavesækken.  I dag er FMT-behandlinger forbundet med en del ubehag, da de foregår ved, at patienterne får donor-bakterierne ind i tarmen gennem lavement eller med sonde.

I Danmark lider 8-900.000 mennesker af irritabel tyktarm eller blødende tyktarmsbetændelse. Symptomerne kan være ganske invaliderende, og disse sygdomme er hidtil blevet anset som uhelbredelige.

- Der er et stort potentiale i MicroHealth. Kapselteknikken er nemmere, billigere og indebærer færre risici end de traditionelle metoder, siger Alice Højer Christensen, som er overlæge og ph.d. i intern medicin og medicinsk gastroenterologi på Aleris-Hamlet København.

- Ud over at undersøge, i hvilket omfang FMT kan hjælpe patienter med de to sygdomme, har MicroHealth som mål at forbedre selve FMT-kapsel-behandlingen. Ved hjælp af avancerede DNA-analyser vil vi finde måder at gøre FMT endnu mere effektiv til at genskabe et sundt mikrobielt samfund i tarmene, siger lederen af projekt MicroHealth, professor Lars Hestbjerg Hansen fra Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet.

Potentialet for MicroHealth gælder altså både udsigten til at kunne behandle de to hidtil uhelbredelige tarmsygdomme, og til at bane vejen for at lade kapslerne erstatte de hidtidige teknikker.

- Fækal mikrobiotatransplantation er gået fra at være en kuriøs alternativ behandling til en lovende behandling af eksempelvis invaliderende blødende tyktarmsbetændelse. Barrierene er stadig mange, men potentialet er stort, og derfor investerer fonden i dette ambitiøse projekt, der skal sikre Danmark en international førerposition på området. Projektet er særligt lovende, fordi det integrerer alle procestrin frem mod klinisk behandling, fortæller direktør i Innovationsfonden Peter Høngaard Andersen og fortsætter:

- Projektet vil udfordre myndighedernes godkendelsesprocesser, men der forventer jeg vi igennem dette projekt kan få en god og konstruktiv diskussion med myndighederne og på den måde relativt hurtigt kan tilbyde danske patienter en ny helbredende behandling.

Aarhus Universitet og Aleris-Hamlet Hospitaler har allerede i samarbejde med Hvidovre Hospital undersøgt effekten af FMT ved irritabel tyktarm i et randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret studie af 52 patienter med svær irritabel tyktarm, og i et mindre open-label studie hos syv patienter med blødende tyktarmsbetændelse. Resultaterne er endnu ikke offentliggjort, men det er bl.a. på denne baggrund, at Innovationsfonden har valgt at støtte Microhealth.

Starten til MicroHealth blev taget i 2015, da Lars Hestbjerg Hansen og Alice Højer Christensen uafhængigt af hinanden tog kontakt til Stig Günther, som på daværende tidspunkt drev Bakterieklinikken i Ballerup. Stig Günther har udviklet FMT-kapslen og har bl.a. kureret sig selv efter år med overordentlig svær irritabel tyktarm. 

- Kapselteknikken har allerede vist sig at fungere lige så godt som sonde-metoden i et forsøg på Hvidovre Hospital, hvor 12 patienter blev kureret for infektion med bakterien Clostridium difficile – en sygdom, som FMT i forvejen har en dokumenteret virkning på. Det er simpelthen fantastisk at få mulighed for at arbejde videre med kapselteknikken i videnskabeligt regi, siger leder af Aleris-Hamlets FMT-laboratorie Stig Günther.

Aleris-Hamlet råder i forvejen over en lille mikrobiotabank, og har kontakt til tilstrækkeligt mange donorer til, at banken kan udvides.

Om projektet
Investering
Åben sektion, Investering

Fondens investering: 11,5 mio. kr.

Samlet projektbudget: 20 mio. kr.

Varighed af projektet: 3 år

Projektets officielle titel: MicroHealth 

Kontakt
Åben sektion, Kontakt

Aarhus Universitet
Professor, Lars Hestbjerg Hansen
Mail: lhha@envs.au.dk,
Tlf. 2875 2053

Aleris-Hamlet 
Presseansvarlig, Birgitte Hoffmann
Mail: birgitte.hoffmann@aleris-hamlet.dk,
Tlf. 2968 7665

Pressekontakt

Innovationsfonden
Presse- og mediechef
Thomas Bjerre
Tlf. 6190 5019
thomas.bjerre@innofond.dk