Iværksættere

Innovationsfonden klar med hjælp til trængte iværksættere og små og mellemstore vidensvirksomheder

Som en del af regeringens seneste hjælpepakke har Innovationsfonden fået til opgave at uddele yderligere 350 mio. kr. til vidensbaserede og innovative iværksættere og små og mellemstore virksomheder, som er påvirkede af coronakrisen. Pengene skal især holde hånden under innovative og vidensbaserede arbejdspladser – og sikre, at virksomhederne fortsat holder gang i udviklingen og innovationsprojekter. 

 

Regeringen og Folketingets partier er blevet enige om et ekstraordinært løft af Innovationsfondens budget på 350 mio. kr., som skal bidrage til, at innovationsprojekter og vidensarbejdspladser ikke går tabt blandt landets små og mellemstore virksomheder og iværksættere i den nuværende krisesituation.

Innovationsfonden vil investere midlerne så hurtigt og effektivt som muligt i vidensbaserede iværksættere, startups og smv’ere, der lige nu oplever, at adgangen til private investeringer og kunder er uhyre vanskelig.

Penge til nye projekter og fastholdelse af medarbejdere

De nye midler bliver sat i spil i denne uge ved, at risikovilligheden og finansieringsmulighederne i Innovationsfondens Innobooster-program øges. Virksomheder eller iværksættere, der i 2020 har fået en investering fra fondens start up-programmer, får desuden mulighed for at søge om ekstrabevillinger.

Senere på måneden åbnes også for, at særligt lovende startups, der er under 5 år gamle, kan søge om investering til fastholdelse eller nyansættelser af udviklings- eller vidensmedarbejdere. 

- Vi er meget bevidste om, at der er mange ellers lovende vidensbaserede virksomheder, startups og iværksættere i hele Danmark, som står i en meget alvorlig situation lige nu. Indtjeningen er måske væk, og likviditeten kan være presset til det yderste. Derfor gør vi, hvad vi kan, for at få ekstra midler ud hurtigst muligt, så vi kan bidrage til at holde liv i de mest lovende af de vigtige vidensvirksomheder og iværksættere, siger Anne-Marie Levy Rasmussen, direktør for Innovationsfonden.

Bedre adgang til finansiering for flere virksomheder

Innovationsfonden vil gøre det nemmere for flere vidensvirksomheder at søge om del i de ekstra midler, ligesom det vil være prioriteret højt, at pengene kan komme ud til virksomhederne hurtigst muligt.

Konkret vil Innovationsfonden udmønte puljen på 350 mio. kr. gennem følgende initiativer:

 • Større risikovillighed og mulighed for at få finansiering til flere markedsmodningsaktiviteter i fondens Innobooster-program.
   
 • Finansiering af nyansættelse og fastholdelse af udviklingsmedarbejder/vidensmedarbejder blandt lovende vidensbaserede startups.
   
 • Mulighed for iværksættere til at søge om finansieret forlængelse af Innofounder-forløb.
   
 • Mulighed for tillægsbevilling til startups og smv’er, der har en aktiv bevilling gennem fondens Innobooster-program.
   
 • Styrket samspil mellem Innovationsfonden og Vækstfonden målrettet iværksættere, startups og smv’er.
   
 • Forlængelse af muligheden for at søge finansiering til innovationsprojekter i landdistrikter gennem Innovationsfondens Landdistriktsvækstpilot-program
   
 • Den normale sommerlukning af Innobooster-programmet fra 3. juni til 15. august ophæves, og der vil således være åbent for ansøgninger hele sommeren.

Læs mere om initiativerne her i denne FAQ