Klima

Innovationsfonden samler førende forskere og virksomheder i ambitiøst klimapanel

Virksomheder og forskere bliver i nyt klimapanel sat sammen af Innovationsfonden, der på vegne af Danmark hvert år investerer betydelige millionbeløb i de mest effektive nye teknologier og innovative løsninger, som kan være med til at løse verdens store klima- og miljøudfordringer.

Innovationsfonden investerer hvert år omtrent 1,5 mia. kr. i strategisk forskning, teknologisk udvikling og innovation.

De seneste år har fonden investeret mere end en milliard kroner i projekter, der forsøger at løse nogle af Danmarks og verdens store klimaudfordringer.

Klimaforandringerne er dog så enorm en samfundsudfordring, at der er behov for et langt mere strategisk fokus på at investere i de mest effektive teknologier og innovative løsninger, som tager hånd om de store udfordringer, vi står med.

Derfor nedsætter Innovationsfonden nu et ambitiøst klimapanel, som tæller førende forskere fra ind- og udland, nogle af landets allerstørste virksomheder, interesseorganisationer, investorer og mange flere med et klart fokus på konkrete løsninger.

Panelet har til formål at bringe forskere og virksomheder sammen for at sikre, at Danmark får mest ud af de milliarder af kroner, som fonden investerer i klimaprojekter.

- Vi er for længst forbi den tid, hvor vi skal diskutere om og hvordan klimaforandringerne ændrer vores liv og vores planet. Det er realiteterne. Nu skal vi – hellere i dag end i morgen – finde løsningerne på de massive udfordringer, vi står med.  Teknologisk udvikling, forskning og innovation er unægtelig en del af løsningen, men der er mange bud på hvilke løsninger vil give den største effekt i forhold til klimaet og mest værdi for Danmark. Derfor samler vi nu førende eksperter, erhvervsledere og organisationer, siger Tore Duvold, som er konstitueret direktør for Innovationsfonden.

Styrke Danmarks klimaposition
Konkret skal klimapanelet komme med input til, hvordan Danmark og resten af verden får den størst mulige effekt af Innovationsfondens investeringer i klimarelaterede projekter.

Derudover skal klimapanelet være med til at anspore forskere, iværksættere og erhvervslivet til øge investeringen i og satsningen på forskning og teknologisk udvikling.

- Hvis vi skal vinde klimakampen, er det afgørende, at vi får bygget bro mellem forskernes viden og ideer på den ene side og erhvervslivet og virksomhederne på den anden. På den måde kan viden og ideerne blive omsat til konkrete klimaløsninger, som kan være med til at redde vores klode og positionere Danmark forrest i feltet, når det kommer til at tage hånd om klimaudfordringerne, siger Tore Duvold.

Innovationsfondens klimapanel består blandt andre af repræsentanter fra World Economic Forum, Det Internationale Energiagentur, Verdensnaturfonden, Den Grønne Investeringsfond, pensionskasser, nogle af Danmarks største virksomheder som SAS, Arla, Danfoss og Ørsted – og mange flere.

Klimapanelmøderne faciliteres af Instituttet for Fremtidsforskning.

Medlemmer af Innovationsfondens klimapanel:

 • Emily Farnworth, klimachef, World Economic Forum
 • Nick Johnstone, chefstatistiker, Det Internationale Energiagentur
 • Sebastian Mernild, direktør, The Nansen Environmental and Remote Sensing Center
 • Katherine  Richardson, professor, Københavns Universitet, og medlem, Klimarådet
 • Jens Kehlet Nørskov, professor, Danmarks Tekniske Universitet
 • Kirsten Halsnæs, professor, Danmarks Tekniske Universitet
 • Peter Birch Sørensen, professor, Københavns Universitet
 • Jørgen Olesen, professor, Aarhus Universitet
 • Brian Vad Mathiassen, professor, Aalborg Universitet
 • Dasha Krivonos, administrerende direktør, Instituttet for Fremtidsforskning
 • Lars Aagaard, administrerende direktør, Dansk Energi
 • Connie Hedegaard, bestyrelsesformand, Concito – Danmarks Grønne Tænketank
 • Maria Gjerding, præsident, Danmarks Naturfredningsforening
 • Bo Øksnebjerg, generalsekretær, Verdensnaturfonden
 • Claus Krogh Ekmann, direktør, Det Økologiske Råd
 • Monika Skadborg, formand, Ungeklimarådet
 • Bo Foged, administrerende direktør, ATP
 • Laila Mortensen, administrerende direktør, Industriens Pension
 • Michael Zöllner, direktør, Danmarks Grønne Investeringsfond
 • Kasper Roed Jensen, vicedirektør, Vestas
 • Hanne Søndergaard, vicedirektør, Arla
 • Kim Fausing, administrerende direktør, Danfoss
 • Mads Nipper, administrerende direktør, Grundfos
 • Jakob Askou Bøss, vicedirektør, Ørsted
 • Thomas Videbæk, vicedirektør, Novozymes
 • Kim Grøn Knudsen, vicedirektør, Haldor Topsøe
 • Lars Sandahl Sørensen, koncerndirektør, SAS
 • Ib Enevoldsen, administrerende direktør, Rambøll
 • Jens Birgersson, administrerende direktør, Rockwool
 • Claus Møller, administrerende direktør, Siemens
 • Michael Lundgaard Thomsen, administrerende direktør, Aalborg Portland
 • Henrik Stiesdal, administrerende direktør, Stiesdal Technology
 • Sofus Rex, afdelingschef, Miljø- og Fødevareministeriet
 • Jakob Møller, kontorchef, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
 • Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand, Carlsbergfondet
 • Tore Duvold, konstitueret direktør, Innovationsfonden
 • Peter Høngaard Andersen, Peter Hongaard Consulting
 • Thomas Mathiasen, scientific officer, Innovationsfonden