Anne-Marie Levy Rasmussen til ATV's årsmøde - Foto: Tom Jersø

Innovationsfonden samler forsknings- og innovationssystemet i nyt sparringspanel

Foto: Tom Jersø

Innovationsfonden samler nu aktørerne i det danske forsknings- og innovationssystem i et nyoprettet Danish Innovation Sounding Board. Det sker som led i implementeringen af fondens nye strategi. Panelet skal bidrage til at sikre, at strategien er forankret i det samlede innovationssystems behov og muligheder og bane vej for at realisere det store innovationspotentiale i Danmark.

Innovationsfondens bestyrelse har besluttet fire strategiske fokusområder, der skal danne ramme for fondens arbejde de kommende fem år. Med den nye strategi ønsker Innovationsfonden at samle innovationssystemet om at løse fremtidens store samfundsudfordringer.

Derfor har Innovationsfonden inviteret en række repræsentanter, der bredt dækker det danske forsknings- og innovationssystem inkl. private fonde og startups, til at deltage i et nyoprettet sounding board

Udover at samle systemet har Danish Innovation Sounding Board også til formål løbende at levere observationer og input til Innovationsfonden, ligesom fonden vil teste nye ideer og indsatser af med boardet og særligt inddrage boardet i implementeringsfasen af fondens nye strategi.

- Vi ønsker at samle innovationssystemet om fremtidens store samfundsudfordringer. Sammen kan vi satse større og mere fokuseret, og det bliver nødvendigt, hvis vi skal lykkes som økosystem og leve op til de enorme forventninger, der er til os i de kommende år. Ved at få værdifulde inputs fra innovations- og forskningssystemet bliver Innovationsfonden endnu bedre rustet til at løse vores opgaver – og mit håb er også, at resten af systemet kan uddrage vigtig læring og erfaringer af vores diskussioner og samtaler, siger Anne-Marie Levy Rasmussen.

En mere koordineret dansk indsats

Baggrunden for initiativet er, at evalueringen af det samlede danske innovationssystem fra 2019 pegede på, at Innovationsfonden bør tage rollen som samlingspunkt for økosystemet.

- Samtidig kalder den skærpede internationale konkurrence og de globale udfordringer inden for klima og sundhed på en endnu mere fokuseret dansk tilgang til innovation i tætte partnerskaber og samarbejder mellem universiteter, vidensinstitutioner, private og offentlige fonde, andre innovationsaktører og virksomheder – både etablerede og nystartede, siger Anne-Marie Levy Rasmussen.

I andet halvår 2020 håber fonden at kunne samle det nye Danish Innovation Sounding Board to gange.

Læs mere om Innovationsfondens strategi 2025

Se medlemmer af Danish Innovation Sounding Board