blå_gummihandsker

Innovationsfonden skruer op for kampen mod COVID-19

Regeringen har afsat ekstra midler til hastebehandling af nye forsknings- og innovationsprojekter, der kan afbøde konsekvenserne af COVID-19. Der er nu i alt afsat 90 mio. kr. til udmøntning via Innovationsfondens ekstraordinære hasteindsats og de første projekter er allerede godt på vej.

 

Innovationsfonden hastebehandler i disse uger forsknings- og innovationsprojekter målrettet kampen mod COVID-19 for i alt 90 mio. kr.

Det sker efter, at regeringen med opbakning fra alle Folketingets partier har afsat nye midler til den ekstraordinære hasteindsats – blandt andet særligt målrettet små og mellemstore virksomheder.

- Der er en enorm iderigdom ude i virksomhederne, som vi skal sørge for at bringe i spil. Derfor glæder det mig, at så mange forskere og virksomheder vil arbejde sammen om at udvikle løsninger til eksempelvis bedre behandlingsmetoder, medicinsk udstyr eller nye teknologier, som kan hjælpe Danmarks bedst muligt gennem corona-epidemien. Jeg er meget tilfreds med, at Innovationsfonden har været med til at sørge for, at forsknings- og innovationsprojekterne hurtigt kan komme i gang med at finde løsninger, som kan bruges i hele samfundet i kampen mod coronavirus, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Innovationsfonden har over de seneste uger modtaget mere end 200 ansøgninger fra virksomheder og forskere med projekter, der hurtigt kan gavne COVID-19-patienter, sundhedsvæsenet, danske virksomheder og dansk økonomi som helhed.

- Vi ser rigtig mange projekter med meget høj kvalitet, som har potentiale til at gøre hurtig og stor gavn for samfundet – både nationalt og globalt. Derfor er det meget glædeligt, at Innovationsfonden nu med de ekstra midler fra regeringen kan sætte gang i endnu flere vigtige forsknings- og innovationsprojekter, der kan afhjælpe de nuværende udfordringer med COVID-19. De ekstra midler kan virkeligt være med til at skabe stor værdi for samfundet allerede på den korte bane, siger direktør i Innovationsfonden, Anne-Marie Levy Rasmussen.

Løsninger fra små og mellemstore virksomheder i hele landet
Den første runde ansøgninger er blevet hastebehandlet – og de første projekter har fået tilsagn om finansiering. 

Projekterne og løsningerne, som forskere og virksomheder søger om finansiering til, dækker blandt andet hurtigere diagnostik, bedre behandling med blandt andet kendte præparater, epidemikontrol, ny teknologi til desinfektion, kunstig intelligent analyse af røntgenbilleder af lungepatienter, effektiv adfærdsændring vha. nudging samt meget andet.

Mange af de ansøgte projekter har deltagelse af hospitaler og universiteter, og langt over halvdelen af de indsendte projektforslag har fokus på konkrete løsninger fra små og mellemstore virksomheder fra hele Danmark.

Se projekterne på Innovationsfondens hjemmeside. Overblikket vil løbende blive opdateret.

350 mio. kr. målrettet smv’er og iværksættere
Ud over de 90 mio. kr. til den ekstraordinære hasteindsats målrettet forskningsprojekter vil det fortsat være muligt for forskere, iværksættere og virksomheder at ansøge om midler fra Innovationsfonden til innovative COVID-19-relaterede projekter og andre innovative projekter.

Regeringen og samtlige partier i Folketinget har således afsat yderligere 350 mio. kr. til Innovationsfonden. Pengene skal målrettes små og mellemstore virksomheder og iværksættere og dermed bidrage til at holde hånden under endnu flere virksomheder og arbejdspladser i Danmark – blandt andet gennem Innovationsfondens Innobooster-ordning.

Læs mere om regeringens og Folketingets nye hjælpetiltag målrettet innovationsprojekter hos smv’ere og iværksættere.

Derudover vil der til august være endnu en ansøgningsrunde for såkaldte Grand Solutions-projekter. Ligesom der løbende er finansieringsmuligheder i fondens øvrige programmer. Det gælder – ud over Innobooster - også fondens programmer målrettet iværksættere og modning af forskningsideer såvel som fondens internationale programmer gennem blandt andet EUREKA.