Cancer celler

Kroppens celler kan trænes til at bekæmpe kræft

En ny celleterapi, hvor man specialtræner kroppens egne immunceller, skal afprøves som personificeret behandling af aggressiv hudkræft. Danmark skal være foregangsland og en stærk spiller i den nye behandlingsform. Innovationsfonden investerer 25 mio. kr. i projektet.

Immunsystemet hos patienter med fremskreden kræft kan være stærkt svækket, og kroppens egne T-celler er ofte magtesløse over for kræftcellerne. I mange kræftformer er det vist, at de gode angrebspunkter på kræftceller er individuelle, selv inden for samme kræftform. En ny form for personificeret celleterapi kan specialtræne T-cellerne til at genkende og angribe kræften i den enkelte patient.

Projektet skal vise potentialet ved denne nye celleterapi som behandling af den aggressive kræftform Merkelcellekarcinom, og efterfølgende tilpasning til en lang række andre kræftformer.

”Med ImmPACT teknologien kan vi stimulere en række personligt udvalgte T-celler fra patientens eget blod, så de opformeres og samtidigt trænes til bedre at angribe kræften. Efterfølgende kan patienten få injiceret deres egne specialtrænede T-celler som behandling,” forklarer Anne Reker Cordt, CEO hos PokeAcell Aps, der koordinerer projektet.

Klinisk afprøvning på hospital i USA

Projektet er et eksempel på stigende innovation og ekspertise i celleterapi i Danmark, og viser samtidig det store behandlingsmæssige potentiale, som celleterapi forventes at have på sigt.

Der er samlet et danskbaseret partnerskab omkring udvikling af teknologien med klinisk afprøvning på et anerkendt hospital i USA.

Partnerskabet består af DTU, der har opfundet ImmPACT teknologien og sammen med førende læger i USA har identificeret de angrebspunkter, der er særligt afgørende i forbindelse med Merkelcellekarcinom.

PokeAcell har eksklusive rettigheder og ekspertise i udvikling af celleprodukter med ImmPACT, og vil i projektet arbejde sammen med virksomheden Cbio omkring produktionen af T-celler.

University of Washington er eksperter i Merkelcellekarcinom, og ser stort potentiale i det bredspektrede T-celle produkt. De vil forestå den kliniske afprøvning i projektet, hvor målet er at vise, at behandlingen er sikker og viser tegn på effektivitet.

 

Pokeacell

Fakta
 

Innovationsfondens investering: 24.8 mio. kr.

Samlet budget: kr. 34.1 mio. kr.

Varighed: 4 år

Officiel titel: IM PACE, Phase I Clinical Evaluation of ImmPACT T cell product in Merkel Cell Carcinoma