Kunstig intelligens sort hvid

Kunstig intelligens kan gøre Danmark 35 mia. kr. rigere hvert år

Kunstig intelligens er i fuld gang med at forandre vores samfund og måde at leve på. Nu viser ny stor rapport, at Danmark kan blive 35 milliarder kroner rigere hvert år ved at satse langt mere ambitiøst på kunstig intelligens og forskning i teknologien.

 

En massiv indsats i de kommende år med ambitiøse og målrettede investeringer i kunstig intelligens kan gøre Danmark markant rigere.

Det er en af hovedkonklusionerne i en ny rapport om kunstig intelligens i Danmark, som Innovationsfonden og McKinsey & Co. står bag.

Rapporten viser, at dansk økonomi kan vokse med 35 mia. kr. årligt frem mod 2030. Kunstig intelligens kan også betyde 9 mia. kr. ekstra om året til velfærd og offentlig service i Danmark.

Samtidig kan kunstig intelligens få en nøglerolle i løsningen af vores største samfundsudfordringer som eksempelvis klimakrisen.

- Kunstig intelligens er allerede en integreret del af vores liv og vores samfund. På globalt plan investeres der uanede summer i teknologien. I Danmark har vi allerede nogle styrkepositioner inden for kunstig intelligens, der giver os forudsætningen for at blive en del af det globale førerfelt. Men det kræver en meget ambitiøs og langsigtet indsats. Til gengæld er de potentielle økonomiske gevinster enorme – både for samfundet, den fælles velfærd og vores daglige liv, siger Innovationsfondens konstituerede direktør, Tore Duvold.

Behov for investeringer i forskning inden for kunstig intelligens

De enorme potentielle økonomiske gevinster skyldes især, at kunstig intelligens kan gøre Danmark langt mere produktivt.

Det gælder både virksomheder i den private sektor og hele den offentlige sektor som fx vores sundhedsvæsen.

Derudover kan øget fokus på kunstig intelligens hjælpe både staten og erhvervslivet med at blive mere innovative og opfinde nye produkter og løsninger, bl.a. ved at gøre analyse af ekstremt store mængder data hurtigere, billigere og nemmere.

Rapporten viser dog også, at der er behov for en målrettet og meget ambitiøst indsats, hvis Danmark skal få del i de store gevinster. Det handler især at om investere – både fra offentlig og privat hold –  mere i forskning i kunstig intelligens, ligesom det danske arbejdsmarked og erhvervsliv kan gøre langt mere for at tilpasse sig og udnytte de muligheder, teknologien skaber.

Danmark kommer til at mangle talenter

Ud over øgede investeringer viser den nye rapport også, at det er afgørende, at Danmark lykkes med at tiltrække talenter udefra og samtidig opkvalificere og uddanne arbejdsstyrken.

Som det ser ud nu, kan Danmark nemlig i 2030 komme til at mangle op mod 80.000 medarbejdere med de rette færdigheder og kompetencer inden for analyse, teknologisk udvikling og kunstig intelligens. Allerede i dag melder danske virksomheder om talentmangel på området.

- Vi er alle enige om, at Danmark skal leve af viden, uddannelse og forskning. Det gælder ikke mindst inden for kunstig intelligens, hvor vi kigger ind i et scenarie med stor mangel på folk med de rette kompetencer. Det er en klar barriere for, at Danmark kan få gavn af udviklingen inden for kunstig intelligens, siger Tore Duvold.

Seks indsatsområder

Rapporten fra Innovationsfonden og McKinsey & Co, der offentliggøres i dag, identificerer seks indsatsområder, der kan hjælpe Danmark med at styrke sin position inden for teknologien.

Der i Danmark således behov for, at:

 1. uddanne nye talenter, tiltrække udenlandsk talent og omskole den eksisterende arbejdsstyrke.
   
 2. øge adgang til og øge brug af offentlige data igennem øget kompatibilitet og modernisering af dataregulering.
   
 3. styrke Danmarks forskningsmiljø inden for kunstig intelligens, bl.a. ved at tiltrække nogle få superstjerneforskere.
   
 4. hjælpe SMVer med implementering af kunstig intelligens, bl.a. igennem lettere adgang til talent og eksperter.
   
 5. fremme offentlige og private investeringer i teknologien og bygge én til to kunstig intelligens-klynger omkring de største danske byer.
   
 6. fordre internationalt samarbejde omkring standardisering, lovgivningsrammer og investeringer.

Læs hele rapporten om kunstig intelligens (PDF)

Kronik: "Ambitiøs dansk satsning på kunstig intelligens kan gøre vores samfund rigere og vores liv bedre"