gender

Kvinder er løsningen på Danmarks talentmangel

Danske virksomheder sukker efter højt specialiseret arbejdskraft. Ifølge en ny rapport fra McKinsey og Innovationsfonden kan en bedre kønsbalance på arbejdsmarkedet afhjælpe talentmanglen.

Pressemeddelelse:  01.10.2018

Danske virksomheder er begyndt at se til udlandet, når de skal besætte ledige stillinger for IT-specialister, ingeniører og naturvidenskabelige kandidater. Og ifølge fremskrivninger bliver talentmanglen endnu større i de kommende år. En ny rapport fra McKinsey og Innovationsfonden viser, at en indsats for at forbedre kønsbalancen på det danske arbejdsmarked er en del af løsningen.

I dag udgør kvinderne kun 1/3 af de studerende på de uddannelser, hvor der er størst mangel på kandidater som eksempelvis naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik. Tallet er uændret siden 2014, og der er behov for at vende udviklingen, forklarer Jens Riis Andersen, der er associate partner hos McKinsey og en af medforfatterne til rapporten:

- Der er et stort potentiale for kvinderne, for virksomhederne og for samfundet, hvis vi formår at skabe en bedre kønsbalance. Hvis vi i 2030 opnår en ligelig kønsfordeling på de naturvidenskabelige fag, vil vi samlet have 15-20.000 flere kandidater. Det vil i vid udstrækning dække behovet for højt specialiseret teknisk og naturvidenskabelig arbejdskraft, som undersøgelser forudsiger vil mangle, forklarer Jens Riis Andersen.

Ifølge McKinsey og Innovationsfonden vil det samtidig betyde et positivt bidrag på cirka 6 mia. kr. til dansk BNP i 2030, fordi virksomhederne, der aftager kandidater fra naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik er mere produktive og eksporterer mere end den gennemsnitlige danske virksomhed.

Kronik: Flere videnskabsmænd skal være kvinder

Potentialet kan dog kun indfries, hvis den nuværende udvikling vendes. Først i 2050 vil 40% af kvinderne på de nævnte uddannelser være kvinder, hvis ikke arbejdet for en bedre balance accelereres. Jens Riis Andersen peger på nødvendigheden af mere aktivt at bekæmpe kønsstereotyper og bias i samfundet og opfordrer til en fælles indsats fra både forældre, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser:

- Vi skal sætte ind på mange områder. Det handler om alt fra hvilket legetøj vi giver vores børn til hvordan vi underviser dem. Vi skal give de unge piger og kvinder klare rollemodeller, de kan spejle sig i. Vi skal vise dem, at en videnskabsmand lige så godt kan være en kvinde. Og så skal vi være bedre til at udvikle kvinderne som ledere og skabe en inkluderende arbejdskultur, hvor barsel og fleksibilitet ikke skader karrieren, forklarer Jens Riis Andersen.

Kvinder skal forme fremtidens teknologi

Den gode forretning for virksomheder og samfund er én gevinst ved en bedre kønsbalance. En anden er at sikre en bedre balance i, hvordan teknologier skaber fremtidens samfund. Det forklarer Peter Høngaard Andersen, der er direktør i Innovationsfonden:

- I Innovationsfonden oplever vi meget direkte, at den danske teknologiudvikling er ramt af en kønsbias. Vi får ikke draget nytte af kvindernes fulde talent og potentiale, hvilket fører til både talenttab og en kønsmæssig skævvridning af den teknologiske udvikling. Vi kan se samme udfordring i Innovationsfondens egne investeringer, hvor balancen mellem kønnene ligeledes er skæv.

Derfor vil Innovationsfonden nu implementere rapportens anbefalinger for at forbedre kønsbalancen:

- Nu tager fonden sin egen medicin. Det handler for eksempel om sikre en mere lige kønsmæssig fordeling i fondens bedømmelsesspaneler samt at sikre, at fondens kommunikation er helt fri for kønsbias, forklarer Peter Høngaard Andersen.

Fakta
Syv anbefalinger
Åben sektion, Syv anbefalinger

Rapporten præsenterer syv anbefalinger, der skal bidrage til en bedre kønsbalance på det danske arbejdsamrked:

1. Synliggør kvindelige rollemodeller for både piger og kvinder

2. Tal til kvinder på en måde, der tiltaler dem

3. Gør kønsdiversitet til en topprioritet for ledelsen

4. Gør op med kønsbias i ansættelsesproceduren

5. Promover en inkluderende arbejdskultur

6. Styrk kvindeligt talent gennem mentor- og sponsorprogrammer

7. Tag samfundsdebatten om ligestilling og hent inspiration fra udlandet

Statistik
Åben sektion, Statistik
  • Danmark er faldet fra en 5. plads på World Economic Forums Global Gender Gap Index i 2014 til en 14. plads i 2017
  • Kvinderne udgør kun 14% af toplederne i private virksomheder, 25% af topembedsmændene og 23% af danske entreprenører
  • Selvom kvinderne i dag skriver halvdelen af PhD-afhandlingerne, er kun én ud af fem professorer en kvinde
Hent rapporten her
Åben sektion, Hent rapporten her

Rapporten fra McKinsey og Innovationsfonden samt booklet der udleveres under Innotalken nedenfor.

Dokumenter
Rapporten bliver præsenteret på Innotalk
Åben sektion, Rapporten bliver præsenteret på Innotalk

Innoovationsfonden præsenterer mandag den 1. oktober rapporten under Innotalk i Skuespilhuset.

Kronik i Berlingske den 1. oktober 2018: Flere videnskabsmænd skal være kvinder
Åben sektion, Kronik i Berlingske den 1. oktober 2018: Flere videnskabsmænd skal være kvinder

Danmark har historisk været frontløber for ligestilling mellem kønnene. På områder som obligatorisk skolegang for begge køn, kvinders valgret og betalt forældreorlov, er Danmark gået forrest. Vi kan bryste os af kvindernes høje deltagelse på arbejdsmarkedet og på de videregående uddannelser.
Læs hele kronikken her

Kontakt
Åben sektion, Kontakt

Pernille Rype, kommunikationschef i Innovationsfonden
Tlf. 6190 5060, Mail: Pernille.Rype@innofond.dk