Innovationsfonden investerer i middel mod blodpropper i hjernen

Lovende middel mod blodpropper i hjernen skal nu testes på mennesker

Et stof, der er udviklet af danske forskere fra Københavns Universitet, kan potentielt være nøglen til at løse en af de største udfordringer inden for moderne medicin. Stoffet, som har vist meget lovende effekter i behandling af blodpropper i hjernen på dyr, skal nu testes på mennesker.

Blodpropper i hjernen er en af de hyppigste årsager til, at folk i den vestlige verden dør og samtidig den primære årsag til længerevarende invalidering som fx lammelse og mistet førlighed.

Tilsvarende er blodpropper i hjernen en af de mest omkostningstunge sygdomme for vestlige lande i form af omfattende sygehusbehandling, dyr medicin, genoptræning og mange sygemeldinger.

I dag findes der dog kun ét lægemiddel, der er godkendt til behandling af blodpropper i hjernen, nemlig lægemidlet Alteplase. Men brug af midlet kræver en hjerneskanning og akut behandling, hvilket betyder, at færre end 10 pct. af de patienter, der rammes af blodpropper i hjernen, bliver behandlet.

Derfor er behandling af blodpropper i hjernen i dag en af de største udfordringer inden for moderne medicin.

Nyt stof skal føre til paradigmeskifte i behandling af blodpropper
Et stof med navnet AVLX-144, der oprindeligt blev udviklet på Københavns Universitet og siden er videreudviklet af det danske biotekfirma Avilex Pharma, har nu vist meget lovende takter i behandling af blodpropper i hjernen.

Stoffet er baseret på et nyt koncept i behandling af sygdomme i hjernen, og prækliniske studier har styrket forventningen om, at AVLX-144 på sigt kan blive et lægemiddel til akut behandling af blodpropper i hjernen.

I et nyt stort og tværnationalt projekt, der bliver støttet af Innovationsfonden, vil en gruppe af eksperter fra Danmark og udlandet samarbejde om at teste AVLX-144 på mennesker i kliniske fase 1-studier.

Projektet skal også forsøge at udvikle en biologisk markør, som skal bruges til at undersøge, om AVLX-144 binder til netop de proteiner i hjernen, det specifikt er designet til. Markøren vil være helt afgørende for den videre udvikling af AVLX-144 og kan endvidere potentielt bruges til diagnose af patienter, der har været ramt af blodpropper i hjernen.

- Vi ser investeringen fra Innovationsfonden som en kæmpe anerkendelse af vores hidtidige arbejde med at udvikle AVLX-144. Investeringen vil bringe os et meget afgørende skridt videre i udviklingen, og vi er overbeviste om, at falder disse studier ud, som vi håber, vil det udløse en stor interesse fra investorer og farmaceutiske selskaber. Ultimativt kan vi lave et paradigmeskifte i denne type af behandling og hjælpe de mange millioner, der bliver ramt af blodpropper i hjernen, siger Kristian Strømgaard, der er medstifter af Avilex Pharma og professor på Københavns Universitet.

Fakta
Investering
Åben sektion, Investering

Program: Grand Solutions
Innovationsfondens investering: 20 mio. kr.
Samlet budget: 26 mio. kr.
Varighed: 2,5 år
Officiel titel: AVLX-144 as a novel treatment for ischemic stroke

Yderligere info
Åben sektion, Yderligere info

Projektet er et samarbejde mellem danske Avilex Pharma, Københavns Universitet, Rigshospitalet, Syddansk Universitet og finske Turku Universitet. Sammen skal parterne undersøge stoffet AVLX-144 i kliniske studier og udvikle en biomarkør baseret på samme stof.

Kontakt
Åben sektion, Kontakt

Kristian Strømgaard, professor, Københavns Universitet
Tlf: 51 23 61 14, Mail: kristian.stromgaard@sund.ku.dk   

Jens Bomholt, presse- og mediechef, Innovationsfonden
Tlf: 61 90 50 45, Mail: jens.bomholt@innofond.dk