Flere kinesiske turister skal vælge Danmark som feriemål

Danmark taber i øjeblikket terræn til Norge og Sverige, når kinesiske turister skal lokkes til. Et nyt projekt har som formål at gøre det muligt for dansk turisme at få optimal del i den voldsomme stigning af udrejsende kinesiske turister. 

Pressemeddelelse kl. 8:00 den 29. december 2016

Turisme er et vigtigt erhverv for Danmark. Den skaber en årlig omsætning for cirka 95 milliarder kr., udgør 3,6 procent af den danske eksport og skaber cirka 115.000 job. Det er desuden en sektor i vækst, men hvor turisme i forvejen er et attraktivt vækstområde, vokser antallet af kinesiske turister endnu hurtigere.

Trods denne eksplosive vækst har dansk turisme hidtil ikke formået at få samme bid af kagen, som de lande vi sammenligner os med. Der er flere kinesiske turister, der besøger Norge og Sverige årligt end Danmark.

Ikke nok med at vores nabolande har formået at tiltrække flere kinesiske turister, væksten i begge lande er også højere, end den er i Danmark, selvom København står stærkt som destination. I Norge var væksten i 2013 til 2015 på 77 procent, og i Sverige var den 36 procent, hvorimod den i Danmark kun var på 30 procent. For at sikre flere kinesiske turister til Danmark, så vi får en større andel af væksten, er det vigtigt at få vendt tendensen.

Projektet vil udforske, hvad der får kinesiske turister til at vælge eller fravælge Danmark. Viden om kinesiske turisters beslutningsadfærd leder dernæst til en big-data-platform, turismeprodukter samt kommunikationsstrategier for to udvalgte turismedestinationer i Danmark. De to udvalgte destinationer er Visit Carlsberg og VisitNordsjælland. Disse er udvalgt, da de allerede er blandt de førende i Danmark med hensyn til forståelse for udfordringen samt at kunne udnytte større vækst af kinesiske turister til Danmark.

- Projektet er yderst spændende, og overliggeren ligger højt for dets potentielle indflydelse på dansk turisme. Jeg er også meget spændt på at se, hvilken effekt det har for kinesiske forbrugeres syn på danske produkter, at de har besøgt Danmark. Vi regner ikke med at se alle resultaterne på kort sigt, men den nye viden om denne specifikke gruppe turister, dette projekt frembringer, vil kunne give ringe i vandet i mange år fremover, siger lektor Alexander Josiassen fra CBS.

Analysechef Helle Damkjær fra VisitDenmark udtaler:

- VisitDenmark forventer, at projektet dels giver os vigtig ny viden om de kinesiske turister, som også kan anvendes i forhold til andre sammenlignelige destinationer, samt at det giver os nye innovative metoder, som vi også kan bruge på vores nærmarkeder.

- Vi har i forvejen fokus på både udvikling af Kina som marked og brugen af data og digitale muligheder. Derfor er dette et spændende projekt for os. Vi vil bl.a. bidrage med vores viden om kinesiske turister i København og det kinesiske marked, som vi har oparbejdet i projektet Chinavia siden 2012. Vores Kina-indsats er videnbaseret, og derfor forventer vi, at UMAMI kan bidrage til at styrke vores fremtidige indsats, siger Signe Jungersted, udviklingschef i Wonderful Copenhagen.

Direktør Annette Sørensen fra VisitNordsjælland føjer til:

- I anledning af, at 2017 er Dansk-Kinesisk turismeår,  og  Region Hovedstadens ReVUS (Regionale vækst- og udviklingsstrategi) afsætter midler til øget fokus på at tiltrække flere kinesiske gæster til regionen og VisitNordsjælland,  vil UMAMI-projektet bidrage væsentlig til dette mål.

Projektet UMAMI ledes af lektor Alexander Josiassen og lektor Fumiko Kano, begge fra CBS, i samarbejde med Mikkel N. Schmidt og Morten Mørup, DTU. Projektet har derudover en engageret gruppe rådgivere bestående af forskere tilknyttet Shanghai Universitet, Nanyang Universitet, Hong Kong Polytech Universitet, Massachusetts Universitet samt Synergy Marketing Inc., Advanced Industrial Science and Technology og Kyoto Universitet i Japan. 

Om partnerne

Alexander Josiassen, Institut for Afsætningsøkonomi, og Fumiko Kano, Institut for International Business Communication, Copenhagen Business School, er begge medlemmer af Center of Tourism and Culture Management. Alexander er vinder af flere internationale priser for sin forskning inden for turisme og markedsføring. Fumiko er ekspert i forbrugersegmentering samt integration af adfærdsdata og kunstig intelligens-teknologi.

Mikkel N. Schmidt og Morten Mørup, Institut for matematik og computer science på Danmarks Tekniske Universitet, er eksperter i statistisk maskinlæring og har i deres forskning særlig fokus på algoritmer til mønstergenkendelse og analyse af relationel data.

VisitNordSjælland er turismeorganisationen for det nordlige Sjælland og arbejder for at fremme turismen i området.

Visit Carlsberg er en del af Carlsberg Breweries A/S og modtager udenlandske og hjemlige besøgende hovedsageligt på Carlsbergs grund i Valby.

Wonderful Copenhagen er hovedstadens turismeorganisation og arbejder for at fremme turismen i området. Specifikt fokuserer man med initiativet Chinavia på at øge turismen fra Kina.

VisitDenmark bidrager både med specifik viden om de kinesiske turister og det kinesiske marked i dag samt solid erfaring med turismeanalyser og markedsviden på tværs af både nær- og fjernmarkeder. VisitDenmark imødeser projektets resultater, som i størst muligt omfang forventes at indgå i markedsføringen af Danmark i Kina koordineret af Scandinavian Tourist Board, som er VisitDenmarks datterselskab i Kina.

Investering

  • Innovationsfonden: 4,6 mio. kr.
  • Samlet budget: 6,3 mio kr.
  • Varighed: 4 år
  • Investeringsprogram: Grand Solutions
  • Officiel titel: UMAMI: Understanding Mindsets across Markets, Internationally

Samfundspotentiale

  • I 2015 havde kinesiske turister 200.000 overnatninger i Danmark. Til sammenligning stod amerikanske turister for 580.000 overnatninger. Året før, i 2014, lagde kinesiske turister 288 millioner kr. i Danmark, mens amerikanske turister med 1,56 milliarder kr. lagde flere end fem gange så mange.
  • For at få flere kinesiske turister til Danmark vil projektet UMAMI undersøge de lande, der ligger rundt om Kina, og som var de første til at modtage de kinesiske turister, eksempelvis Macao, Hongkong og Japan.
  • Ud fra dette vil projektet rent statistisk udvikle en model, som kan forklare, hvorfor kinesere vælger Danmark ud fra nogle psykologiske faktorer. På den måde kan modellen forklare årsagen, selvom kinesere måske ikke selv kender den.
  • Alt dette skal danne grundlag for en selvlærende platform i form af et computerprogram, som kan lære sig selv at gøre modellen stærkere og stærkere.
  • Målet er, at projektet i løbet af fire år udvikler en prototype på en sådan selvlærende dataplatform, der bygger på den nyeste viden inden for psykologi og socialpsykologi. 

Kontakt

Copenhagen Business School, Lektor, Fumiko Kano Glückstad
Tlf. 3815 3335
Lektor, Alexander Josiassen
Tlf. 3815 2159

Technical University of Denmark, Lektor, Mikkel N. Schmidt
Tlf. 4525 5270

VisitNordsjælland, Udvikling- og Marketingchef, Birgitte Bergman
Tlf. 41 78 67 71            
                           
Visit Carlsberg, 1799, København V, Direktør Albena Jensen
Tlf. 2210 9304

Wonderful Copenhagen, Seniorprojektleder, Philip Wenzel Kyhl
Tlf. 23 24 23 51                               

Visit Denmark, Head of Research and Insights, Helle Damkjær
Tlf. 32 88 99 00 

Konstitueret kommunikationschef, Thomas Bjerre
Mail: thomas.bjerre@innofond.dk
Tlf. 61905019