Nyt skræddersyet biologisk produkt skal give sundere grise

Innovationsfonden investerer i udvikling af et nyt produkt, der skal forhindre fravænningsdiarré hos smågrise. Målet er et biologisk alternativ til den nuværende brug af tungmetallet zink og antibiotika. 

Pressemeddelelse den 1. februar 2018 kl. 14:09

Bakteriofager, som er bakteriers naturlige fjender, skal målrettet anvendes til at fjerne de særlige colibakterier, der er årsag til fravænningsdiarré hos smågrise. Denne biologiske metode skal afløse den nuværende anvendelse af tungmetallet zink til forebyggelse af fravænningsdiarré og imødegå øget brug af antibiotika til behandling.

- Det er nærliggende at forvente, at udfasning af zink vil betyde, at forbruget af antibiotika i svineproduktionen vil stige. Dette er imidlertid stik imod både de politiske og svinebranchens målsætninger, fordi udbredt anvendelse af antibiotika fører til udvikling af antibiotikaresistente bakterier. Derfor er der nu et stort behov for udvikling af nye alternativer til forebyggelse eller behandling af fravænningsdiarré, siger professor Jens Peter Nielsen, Københavns Universitet.

Innovationsfonden investerer i projektet BioPiglet, og i projektet deltager Teknologisk Institut, Københavns Universitet og virksomheden Easy AgriCare, der producerer fodertilsætningsstoffer, strøelse og beskæftigelsesmateriale til bl.a. grise.

- Fravænningsdiarré er en stor udfordring for svineproduktionen. Særligt nu, hvor medicinsk zinkoxid skal udfases fra EU‹s svineproduktion. Hvis smågrise med diarré ikke behandles med zinkoxid eller antibiotika, risikerer de at dø. Vores mål med det nye produkt er at forebygge fravænningsdiarré ved målrettet at dræbe de sygdomsfremkaldende bakterier med en alternativ metode, siger seniorprojektleder Jan Lorenzen, Teknologisk Institut.

- Bakteriofager findes i stort antal i naturen, hvor de hver især angriber forskellige bakterier. I projektet skal vi derfor udvælge særlige bakteriofager, der målrettet dræber de colibakterier, som er årsagen til fravænningsdiarré hos smågrise. På den måde kan vi også undgå at påvirke de gavnlige bakterier i grisens tarmsystem, siger professor Lone Brøndsted, Københavns Universitet. 

I dag er den mest almindelige behandling af fravænningsdiarré zinkoxid, som tilsættes til smågrisenes foder. Af miljømæssige årsager har EU besluttet, at zinkoxid skal udfases og være ude af markedet senest sommeren 2022. Zink er et tungmetal, der udgør en risiko for udvikling af antibiotikaresistente bakterier hos dyr.

Bakteriofager udnytter bakterieceller for at reproducere sig selv – en proces, som dræber bakterien. Bakteriofager findes naturligt i astronomiske antal og i stor diversitet i naturen. Faktisk findes der flere bakteriofager på jorden end bakterier.

Investering

  • Grand Solutions
  • Fondens investering: 13,6 mio. kr.
  • Samlet budget: 18,1 mio. kr.
  • Varighed: 4 år
  • Officielle titel: BioPiGLET

Samfundspotentiale

  • Der produceres 30 mio. grise om året i Danmark. I moderne landbrug fravænnes grisen fra soen i en alder af 4-5 uger.
  • På dette tidspunkt er tarmflora og immunsystem imidlertid sårbart, og derfor får grisene såkaldt fravænningsdiarré.
  • Når det er vist, at bakteriofagerne kan erstatte zink eller antibiotika, vil der være et stort eksportpotentiale i metoden. I EU produceres der 250 mio. grise årligt, og på verdensplan er der tale om 1,25 mia. grise hvert år.

Kontakt

Teknologisk Institut, seniorprojektleder Jan Lorenzen
Tlf. 7220 1836

Easy Agricare, CEO, Lars Sørensen
Tlf. 97 72 18 86 

Københavns Universitet, professor, Lone Brøndsted
Tlf. 3149 3167

Professor, Jens Peter Nielsen
Tlf. 21 25 59 26

Pressekontakt

Kommunikationsmedarbejder, Patrick Lehto Larsen
Mail: patrick.lehto.larsen@innofond.dk
Tlf. 6190 5008