Patienter med psykiatriske anfald skal hjælpes til en bedre tilværelse

Anfald hos personer med en psykiatrisk lidelse eller epilepsi har store konsekvenser for livskvaliteten. Ny teknologi kan følge anfaldene tættere og hjælpe patienterne med at få en bedre hverdag. 

Pressemeddelelse kl. 09.00 den 21. marts 2017

Patienter med psykiatriske og neurologiske sygdomme har meget kontakt med sundhedsvæsenet og mange indlæggelsesdage. Igennem de seneste årtier er stadig flere patienter flyttet til distriktspsykiatri og daghospitaler, bl.a. for at give patienterne større frihed.

Et af problemerne for patienter og behandlere er dog, at ingen har helt styr på sygdomsudviklingen.  Ofte kan patienter ikke huske, hvad der er sket i forbindelse med anfald, fordi de har mistet bevidstheden, mens anfaldet stod på. Derfor kan de heller ikke fortælle lægen, hvor mange anfald de har, eller hvor kraftige de var.

Nu vil projektet BHRP udvikle en softwareløsning, som gør det muligt for læger og patienter at følge med i, hvordan, hvornår og hvor ofte anfald finder sted. Patienterne vil blive fulgt både i laboratoriet og i deres hverdag af forskellige sensorer, som bl.a. måler patienternes hjernebølger. Dette giver mulighed for at gennemføre nye studier i psykiatriske og neurologiske sygdomme.

- Det interessante ved dette projekt er, at vi nu får mulighed for i folks virkelige liv at registrere, hvor mange anfald de reelt har. Hvis vi har en bedre indikation af, hvordan det går folk, så kan vi bedre skrue på deres medicin, så de forhåbentlig bliver anfaldsfri, siger Troels Kjær, professor og hjerneforsker på Sjællands Universitetshospital i Roskilde.

Den teknologiske forskning og udvikling varetages af DTU Compute i samarbejde med virksomheden iMotions. I forbindelse med projektet gennemføres ligeledes to kliniske studier, hvor patienter fra neurologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital og Gillberg Centret i Göteborg vil have mulighed for at deltage i undersøgelser, som skal bringe diagnostik og monitorering fra hospitalet og ud i hverdagen.

Projektets parter

Imotions, København, Compute, DTU, Lyngby, Neurologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde, Gillberg Neuropsychiatry Centre, Göteborg

Investering

  • Innovationsfonden: 15,8 mio.
  • Samlet budget: 25,9 mio.
  • Varighed: 4 år
  • Officiel titel: BHRP - Biometric Healthcare Research Platform for research in psychiatric and neurological diseases using sensor technologies

Samfundspotentiale

  • Mennesker, som kæmper med anfald som følge af psykiatriske eller neurologiske sygdomme, kan få forbedret deres livskvalitet gennem projektet, fordi det giver dem og deres behandlere et bedre indblik i deres sygdom.
  • Alene epilepsi er udbredt blandt cirka 50.000 danskere. Heraf er 60 til 65 pct. ifølge Epilepsiforeningen anfaldfri ved hjælp af medicin, mens 30 pct. må leve med anfald resten af livet.
  • Med et bedre overblik over patienternes anfald, hvornår, hvordan og hvor ofte de finder sted, kan sundheden og livskvaliteten løftes.
  • Patienterne kan eksempelvis få mere præcis viden om, hvad de kan og ikke kan. Om de eksempelvis kan tage ud at svømme eller sætte sig bag rattet i en bil uden risiko. De kan ligeledes få lettere ved at være en aktiv del af arbejdsmarkedet.

Kontakt

Professor, overlæge Troels W. Kjær, Sjællands Universitetshospital og Københavns Universitet
Mail: twk@regionsjaelland.dk
Tlf. 23327278

Konstitueret kommunikationschef, Thomas Bjerre
Mail: thomas.bjerre@innofond.dk
Tlf. 6190 5019