Satellitter skal hjælpe landmændene til at vande mere effektivt

Førende danske og europæiske satelliteksperter vil sammen med landbruget udvikle et system, der ved hjælp af satellitdata skal sikre optimal brug af vandressourcerne i landbruget. Innovationsfonden har investeret i projektet, der vil øge udbyttet for hver liter vand, der bruges på marken.  

Pressemeddelelse den 3. oktober 2017 kl. 09:00

Landmænd har i dag ikke mulighed for at få tilstrækkeligt præcise oplysninger om, hvornår det er det bedste tidspunkt at vande på. Satelitter skal nu hjælpe landbruget med at vande mere optimalt, ved at give præcis og opdateret viden om, hvornår det er det bedste tidspunkt at vande markerne på.

Med data omkring f.eks. fordampning og jordfugtighed, vil systemet fortælle landmændene præcis, hvornår afgrøderne har mest brug for vand. Det kommer både til at øge høstudbyttet og gavne miljøet i form af mindre udvaskning af nærringsstofferne fra marken. Den økonomiske gevinst ved projektet anslås til at være 100 mio. kr. om året alene i Danmark.  

Holdet bag projektet, som Innovationsfonden har investeret 7 mio. kr. i, er virksomheder og forskere fra Danmark, Spanien og Italien, der i fællesskab med landbruget skal skabe et system, som kan bruges i hele verden. I første omgang foregår projektet i Danmark, men resultaterne skal senere føres ud på det internationale marked i områder, hvor vandressourcerne er begrænsede.

- Med dette projekt skal vi sætte de forskellige typer satellitdata sammen, og udnytte den forskelligartede information om eksempelvis afgrødens udvikling og afgrødernes vandbehov. Systemet øger høstudbyttet for hver liter vand, der brugs på marken. Det er både til glæde for landmanden i form af øget indtjening, men også ved miljømæssig gevinst til gavn for os alle, siger projektleder og direktør i Sandholt ApS, Inge Sandholt.

Dataene stammer fra ESA’s satellitter, som stilles gratis til rådighed gennem EU’s Copernicusprogram. Projektet understøtter dermed Danmarks rumstrategi, som handler om, hvordan rummet kan bidrage til at løse nogle af tidens store udfordringer på jorden.

Potentialet er stort, og resultaterne skal senere benyttes på det internationale marked, hvor store dele af verden kæmper med tørke. Muligheden for at optimere vandforbruget på markerne vil både kunne spare på vandet, men det vil også give mulighed for at udvide landbrugsarealet. Bæredygtig udnyttelse af vandressourcerne er afgørende, og projektet vil være med til at brødføde en stadigt stigende befolkning.

 

Investering

 • Fondens investering: 7,7 mio. kr.
 • Samlet budget: 10,3 mio. kr.
 • Varighed: 3 år
 • Officiel titel: MOIST – Managing and Optimizing Irrigation by Satellite Tools

Samfundspotentiale 

 • På verdensplan er der over 325 millioner hektar landbrugsland
 • Der bruges i gennemsnit 7.700 kubikmeter vand pr. hektar om året på verdensplan.
 • Behovet for at brødføde den stigende befolkning er særligt stort i Afrika syd for Sahara, som kæmper med hungersnød.
 • I Asien er der stor overvanding og grundvandsressourcerne er meget truet. 

Fakta 

 • I Danmark er 450.000 hektar landbrugsland kunstvandet i dag, hvilket omtrent svarer til arealet af Fyn og Lolland tilsammen.
 • 30 procent af alt oppumpet vand anvendes til vanding af marker herhjemme.
 • Systemet kommer til at kombinere optiske data og radardata.
 • Dataene kommer fra ESA’s Sentinel satellitter. 

Kontakt 

Sandholt ApS, Direktør Inge Sandholt 
Tlf. 6126 0814

DTU Space, Vice Direktør og Lektor Henning Skriver
Tlf. 4525 3792

COWI, Market Director Jesper Kaae Petersen
Tlf. 5640 0000

Aarhus Universitet, Professor Mathias Neuman Andersen
Tlf. 8715 7739

AgroSens, Direktør og Senior Forsker Anton Thomsen
Tlf. 8665 4358

SEGES, Landskonsulent Søren Kolind Hviid
Tlf. 8740 5000

CNRISSIA, (Italien), Senior Researcher Francesco Mattia
Tlf. (+39)  080 5929436

IRTA, (Spanien), Senior Researcher Hector Nieto
Tlf. (+34) 973 032850 (Ext. 1584)

Pressekontakt 

Kommunikationsmedarbejder, Patrick Lehto Larsen
Mail: patrick.lehto.larsen@innofond.dk
Tlf. 6190 5008