Skarpsynede droner skal værne om verdens solcelleanlæg

I et nyt dansk projekt udvikles droner, der automatisk kan overflyve solcelleanlæg og udføre avanceret diagnosticering. Herved findes eventuelle fejl hurtigt og omkostningseffektivt, så samfundet ikke mister dyrebar grøn energi. 

Pressemeddelelse kl. 9:30 den 2. januar 2017

Solceller bliver en væsentlig del af fremtidens vedvarende energiforsyning, men en stor del af energien går tabt grundet fejl i anlæggene. Fejlene udvikler sig over tid, og opdages de ikke i tide, kan det få store konsekvenser. Det vil munde ud i tabt energi og indtægt på anlæggene og i sidste ende højere elpriser.

Hvis inspektionen af solcellerne skal foregå ved hjælp af en tekniker til fods, kan det ofte blive en langvarig og kostbar opgave.

I dette projekt udstyres en drone derfor med både et almindeligt kamera, et infrarødt kamera samt et specielt kamera til optagelse af fotoluminisens fra solcellepaneler. Især fotoluminisensbilledet giver vigtig information om et solcellepanels tilstand, og herved kan man opnå en tidlig fejldetektering af et panel.

For at dette kan anvendes, skal der udvikles avanceret software til billedanalyse og databehandling, således at fejlene kan detekteres automatisk. Den specialudstyrede drone vil skulle overflyve solcelleinstallationer og udføre hurtig fejldetektion på et anlæg.

Med projektet udvikles en løsning, der er med til at sikre, at ejerne af solcelleanlæg i alle størrelser får den forventede elproduktion, forsyningssikkerhed og afkast af investeringen.

Det globale servicemarked for solcelleanlæg er i 2020 estimeret til 40 milliarder kr., baseret på en forventet global installation på 600 gigawatt.

- Potentialet for denne kombination af højeffektive droner med solcellediagnosticeringsværktøjer og avanceret billedanalyse fra luften er kæmpestort. Vi vil være i stand til på kort tid at overflyve store solcelleparker og foretage detaljeret fejlfinding herpå. Noget der før tog dagevis for en servicetekniker, der med instrumenter under armen går de mange kilometer rundt mellem panelerne på solcelleanlæggene. Der er ingen tvivl om, at dette vil være en milepæl for dansk droneudvikling, siger Henrik Bendixen, adm. direktør i Sky-Watch A/S.

Projektet ledes af Aalborg Universitet, der har samlet et stærkt hold bestående af DTU Fotonik, Kenergy, SiCon, Skive Kommune og Sky-Watch. Sammen skal de udvikle en droneløsning til avanceret og fuldautomatisk diagnosticering af solcelleanlæg.

Dokumentation

Om partnerne

Med sit Program for fotovoltaiske systemer (www.pv-systems.et.aau.dk), er Aalborg Universitet med helt fremme blandt eliten i international forskning, når det gælder diagnosticering af fejl i solcellesystemer. Programmet har adgang til optimale laboratoriefaciliteter og ledes af lektor Dezso Sera, der også er projektleder for DronEL-projektet.
 
I projektet deltager to forskningsgrupper på DTU Fotonik. Professor Søren Forchhammer og hans forskningshold inden for kodning og visuel kommunikation er eksperter i billedanalyse og komprimering af billeddata. Forskningsgruppen arbejder allerede med dronebaserede løsninger til inspektion af fjernvarmesystemer og højspændingstransmissionsledninger i et Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram-projekt under Energistyrelsen. Endvidere deltager DTU Fotoniks forskningsgruppe i studier af solcelle- og LED-systemer, der indgår med sine højt specialiserede solcelletestfaciliteter og lystekniske karakteriseringsfaciliteter i en unik kombination, der skaber enestående muligheder i nærværende projekt, hvor lys er omdrejningspunktet for diagnosticering af solceller.
 
Med hovedkontor i Støvring har Sky-Watch siden 2009 udviklet, produceret og leveret avanceret drone- og sensorteknologi til brug for realtidsbeslutningstagere i komplekse miljøer. Med dette projekt udvider Sky-Watch sit forretningsområde med servicering af solcelleanlæg.
 
SiCon ved direktør Jan Vedde er konsulent inden for hele solcelleværdikæden fra silicium- og modul/glas-fremstilling til udvikling, finansiering og drift af store solcelleparker. SiCon deltager som dansk ekspert i det Internationale Energiagenturs aktiviteter med at analysere fejl og optimere pålideligheden af solcellesystemer og vil sikre, at disse internationale erfaringer tilgår projektet. SiCon er med i Dansk Solcelleforenings bestyrelse og vil etablere et link mellem projektets modul- og komponentproducenter og de ansvarlige operatører for drift og vedligehold (herunder garantihåndtering) af de store solcelleparker.
 
Kenergy har mere end 24 års erfaring med rådgivning og udvikling inden for byggeri- og energibranchen i ind- og udland. Sideløbende med dette arbejde tilbyder Kenergy specifikke ydelser inden for områderne solenergi, solceller og energieffektiviseringer. Kenergy vil sammen med Sky-Watch bringe DronEL-teknologien til markedet.

Skive Kommune er blandt de kommuner, der er længst fremme med den grønne omstilling. Kommunen har et mål om at blive CO2-neutral og selvforsynende med energi i 2029 og har derfor gennemført en omfattende investering i solcelleanlæg gennem opsætning af 1,4 megawatt solceller på i alt flere end 70 kommunale bygninger. Heri indgår blandt andet Skive Ny Rådhus, der har et 110 kilowatt-anlæg, der dækker cirka en tredjedel af bygningens energiforbrug. 

Investering

  • Investeringsprogram: Grand Solutions
  • Innovationsfonden: 15 mio.
  • Samlet budget: 20 mio.
  • Varighed: 3 år
  • Officiel titel: DronEL - Hurtig og præcis inspektion af store fotovoltaiske anlæg, der anvender dronebilleddannelse.

Samfundspotentiale

  • Det største solcelleanlæg i Danmark ligger for nuværende øst for Billund på den tidligere Flyveplads Vandel. Dette har for nuværende en effekt på over 110 megawatt og dækker et areal på cirka 140 hektar eller 1,4 kvadratkilometer. Til sammenligning har The Desert Sunlight Solar Farm i Californien i USA en effekt på 550 megawatt og dækker et område på 15,4 kvadratkilometer. I denne størrelsesorden vil en drone langt mere effektivt kunne søge efter fejl end en tekniker til fods.
  • ​Dronerne skal detektere slid i solcellemoduler samt finde andre fejl i solcelleanlægget, der er årsag til reduceret energiproduktion og evt. anlægsnedbrud.
  • Det er håbet, at udviklingen af den nye metode til fejlfinding i solcelleanlæg kan danne grund for skabelsen af nye job og eksportmuligheder i Danmark. 

Dokumentation

Kontakt

Aalborg Universitet, Lektor, Dezso Sera
Tlf. 99403307

DTU Fotonik, Specialkonsulent, Peter Behrensdorff Poulsen
Tlf. 46774572

Sky-Watch A/S, Esben Nielsen
Tlf. 2682 9309,

SiCon, Direktør, Jan Vedde
Tlf. 2345 6959

Kenergy, Direktør Kenn H. B. Frederiksen
Tlf. 20869633            

Skive Kommune, Maskinmester, Michael Petersen
Tlf. 99153647

Digital redaktør, Thomas Louis Vadont
Mail: thomas.vadont@innofond.dk
Tlf. 61905035