Vi skal have råd til at give ældre en bedre velfærdsservice

Et nyt projekt, MATURE, skal vise vejen til en bedre velfærdsservice for den voksende gruppe af ældre i samfundet og give dem øget livskvalitet samtidig med, at udgifterne til velfærdsservice reduceres.

I de kommende årtier vil både antallet og andelen af ældre i samfundet stige markant, og de vil have meget forskellige ressourcer, ønsker og behov. Nu skal ældre ikke længere betragtes som passive modtagere af velfærdsservice, men også som bidragsydere og medudviklere af service og omsorg. Hvis samfundet skal kunne håndtere denne udfordring med succes, er det nødvendigt at organisere fremtidens velfærdsservice på nye måder.

Formålet med projekt MATURE er netop at hjælpe med at løse denne opgave ved at kortlægge, analysere og fremskrive ældres behov og præferencer samt bidrage med ny viden til optimering af velfærdsservicen. MATURE afprøver også, hvordan sociale og teknologiske løsninger kan imødekomme ældres behov og forbedre deres livskvalitet samtidig med, at samfundets udgifter til velfærdsservice reduceres.

Konkret skal projektet afprøve og undersøge følgende tiltag:

  1. Udviklingen af en social platform, baseret på netværk, fællesskaber og en deleøkonomisk tilgang, hvor ældre imellem kan tilbyde og efterspørge hjælp og støtte. Udgangspunktet kan hente inspiration fra de sociale medier på internettet.
  2. Digital monitorering af stigende forbrug af hjemmepleje i kombination med telemedicinsk teknologi i hjemmet til indsamling af helbredsdata. Herved kan tidlig opsporing af sygdom forebygge forværring og akutte indlæggelser.
  3. Ibrugtagning af velfærdsteknologiske løsninger på plejecentre, der kan øge beboernes livskvalitet og lette personalets opgaver. Det kan eksempelvis være smartgulve, som kan opfange, hvis en beboer falder, spiserobotter, wi-fi-nødkald med positionering, forbedrede redskaber til at løfte patienter eller døre, som kan åbnes med et tryk på en knap.

- På baggrund af den viden, vi får gennem projektet, vil vi opstille scenarier for fremtidens velfærdsløsninger og de ældre, der skal få gavn af dem. Det vil være konkrete anbefalinger til organiseringen af fremtidens ældrepleje og udvikling af efteruddannelsesmoduler til for eksempel sygeplejersker, socialrådgivere, fysioterapeuter og ergoterapeuter, siger Anu Siren, seniorforsker, SFI.

Projektet gennemføres af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i et samarbejde med Syddansk Universitet, University College Sjælland og Svendborg og Hillerød Kommuner.

MATURE
Investering
Åben sektion, Investering
  • Program: Grand Solutions
  • Fondens investering: 7,9 mio.
  • Samlet projektbudget: 11,6 mio.
  • Varighed af projektet: 3 år
  • Projektets officielle titel: MATURE – Meeting the Challenges in Population Ageing Through Innovation and Cultural Adaption of Welfare Society
Samfundspotentiale
Åben sektion, Samfundspotentiale

Ved indgangen til fjerde kvartal 2016 var der ifølge Danmarks Statistik godt 750.000 danskere over 70 år. I 2030 ventes dette tal at have rundet én mio.

Samtidig med at der bliver flere ældre danskere, lever vi også længere, og projektet MATURE kan hjælpe med at give viden og værktøjer til samfundet om, hvordan man kan håndtere dette demografiske skifte.

For den enkelte ældre handler det om at udvikle løsninger, som forbedrer livskvaliteten. Og der er stor variation i, hvad ældre har behov for.

Kontakt
Åben sektion, Kontakt

Anu Siren, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Tlf.: 3369 7753, mail: anu@sfi.dk

Karen Andersen-Randberg, Syddansk Universitet
Tlf.: 65503038

Kathrine Krageskov Eriksen, University College Sjælland
Tlf.: 7248 2646

Pernille Rype, Kommunikationschef, Innovationsfonden
Tlf.: 6190 5060, mail: pernille.rype@innofond.dk