Pressekontakt

Innovationsfonden står altid til rådighed for pressen.

Kontakt
Pressehenvendelser kan ske til

Presse- og mediechef Jens Bomholt
Tlf. 61 90 50 45, mail: jens.bomholt@innofond.dk
eller til: kontakt@innofond.dk

Fondens ledelse og medarbejdere har særlig ekspertise indenfor en række samfundsområder.

Logo og guidelines

Logo engelsk

EPS-version af fondens logo kan fremsendes

Guidelines til omtale af investeringer hvor Innovationsfonden deltager

Når der bliver refereret til projekter med investering fra Innovationsfonden, skal de involverede altid sikre, at det tydeligt fremgår, at der er tale om et projekt sammen med Innovationsfonden.

Den danske hhv. engelske betegnelse er:
Innovationsfonden
Innovation Fund Denmark
Når Innovationsfonden bliver omtalt på hjemmesider, publikationer, præsentationsplancher, brochurer og lignende bedes det officielle logo anvendt:

Der bedes henvist til Innovationsfondens hjemmeside med følgende adresse:

www.innovationsfonden.dk

Innovationsfonden har positiv erfaring med at hjælpe og bistå projekter og parter med presse- og medieindsats. Man er derfor velkommen til at kontakte Innovationsfonden i forbindelse med udarbejdelse af PR-materiale, og Fonden stiller gerne sit pressenetværk til rådighed. Se kontaktinformationer nederst. Innovationsfonden har også en særlig kompetence med planlægning af film og video.

Ved omtale i artikler, Powerpoints og anden form for dokumentation.
Anvend venligst følgende tekst:

  • Acknowledgements: «This work is partly funded by the Innovation Fund Denmark (IFD) under File No. ___.“
  • Kilder og bidragsydere: «Dette projekt er delvist finansieret af Innovationsfonden under fil nr ___ . »

Alle kan efter behov benytte sig af følgende faktabokse om Fonden:

Innovationsfonden
Innovationsfonden investerer i udviklingen af ny viden og teknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Fonden har fokus på at understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder.

Innovation Fund Denmark
Innovation Fund Denmark invests in the development of new knowledge and technology creating growth and employment in Denmark. The Fund focuses on societal challenges, strengthens research and increases innovation commitment within private companies.

Kontakt altid gerne Innovationsfonden, hvis der er spørgsmål til ovenstående.

Kontakt

Presse- og mediechef Jens Bomholt, jens.bomholt@innofond.dk, tlf. 6190 5045
Kommunikationschef Pernille Rypepernille.rype@innofond.dk, tlf.6190 5060