Innovationsfonden hylder topforskning

Det er nu tid til at indstille de kandidater, der skal kæmpe om Innovationsfondens priser 2019. Vinderne bliver hædret på fondens prisarrangement den 1. februar næste år. Det er tredje år i træk, at priserne bliver uddelt.

Innovationsfonden arbejder for at fremme innovation og vækst i Danmark. Det gør fonden blandt andet ved at støtte excellent forskning og videnskabelige nybrud, der kan bidrage til at løse nogle af samfundets store udfordringer.

Bestyrelsesformand, Innovationsfonden, Jens Maaløe:

- Innovationsfondens Priser hædrer og synliggør de forskere, der mestrer den svære opgave at skabe excellent strategisk forskning og omsætte den til konkret værdi for samfundet.

Fonden ser frem til at modtage indstillinger af kvinder og mænd og fra alle fagområder til Innovationsfondens tre priser: Innovatør Prisen, Grand Solutions Prisen og Erhvervsforsker Prisen:

Deadline for indstillinger

  • Torsdag den 8. november

Innovatør Prisen 2019

  • Prisen hædrer den excellente forsker, opfinder eller team, som gennem ny viden og banebrydende forskning har skabt innovative produkter, processer, services eller markedsgennembrud har resulteret i stor konkret og dokumenteret værdi for en eller flere danskbaserede virksomheder.

Grand Solutions Prisen 2019

  • Prisen hædrer et igangværende eller færdiggjort succesfuldt Grand Solutions projekt. Projekterne og vinderne skal have udmærket sig med en ekstraordinær værdiskabelse og dermed fungere som inspirerende rollemodeller for fremtidige forskningssamarbejder. Med denne pris følger også forskningsmidler.

Erhvervsforsker Prisen 2019

  • Prisen hædrer udvalgte Ervhvervs-PhD’ere eller Postdocs tilknyttet Innovationsfondens talentprogram. Kandidaterne skal have formået at kombinere høj forskningsfaglig indsigt med stærk forretningsforståelse og har genereret kommerciel værdi for virksomheder i Danmark.

Med alle priserne følger en personlig hædersgave.