Programmer

Nationalt Center for forskning i digitale teknologier Grand Solutions g-s
Digital teknologi til kompetenceløft Grand Solutions g-s
Drone- og robotteknologier Grand Solutions g-s