Erhvervsforsker

Er du et forskertalent med mod på en karriere i erhvervslivet?
 

Eller er du i en virksomhed eller på et universitet og har ideen til et forskningsprojekt, som kan skabe kommerciel værdi for virksomheden? 
 

Erhvervsforsker investerer i Erhvervs-ph.d og Erhvervspostdoc-projekter. I begge forløb ansættes kandidaten i en privat virksomhed og indskrives på, eller arbejder sammen med, en offentlig forskningsinstitution. Kandidaten arbejder på det samme forskningsprojekt begge steder.

  Innovationsfonden investerer i forskningsprojekter inden for alle fagområder, så længe det er et forskningsprojekt af høj kvalitet og med kommerciel relevans for virksomheden.

  Opdaterede retningslinjer i oktober 2019
  Pr. 10. oktober 2019 har vi opdateret retningslinjerne for Erhvervs-ph.d. og Erhvervspostdoc med en række små, men vigtige præciseringer, bla. for øge transparens i vurderingskriterier.

  For Erhvervs-ph.d.-kandidater indføres derudover en forenkling af dispensationsreglerne mht. karakterkrav.

  Erhvervs-ph.d.
  Retningslinjer for Erhvervs-ph.d.-projekter

  En Erhvervs-ph.d. er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem en virksomhed, en kandidat og et universitet

  • Den Erhvervs-ph.d.-studerende er ansat med løn i den private virksomhed og indskrevet på universitetet. Vedkommende deler sin arbejdstid mellem virksomheden og universitetet og bruger al sin tid på projektet.
  • Virksomheden og universitetet modtager tilskud fra Innovationsfonden til at dække deres udgifter.

  Hvad får du ud af et forløb som Erhvervs-ph.d.?

  • Projektet giver kandidaten mulighed for at gennemføre et forskningsprojekt, hvor resultaterne bringes i anvendelse.
  • Virksomheden får en kandidat, der kan gennemføre et forskningsprojekt af høj kvalitet og skabe resultater, der kan føre til kommerciel gevinst. Samtidig får virksomheden styrket sine relationer til eksisterende og nye samarbejdsparter i universitetsmiljøet.
  • Universitetet får styrket sine relationer til erhvervslivet, og der skabes samtidig grobund for ny forskning.

  Retningslinjer for Erhvervs-ph.d. 
  Dokumentet fastsætter betingelserne for ansøgning, forløb og finansiering af projekter. Du kan finde retningslinjerne nedenfor.

  Alle ansøgninger og bevillinger behandles i henhold til det sæt retningslinjer, der gjaldt på ansøgningstidspunktet. Ændringer i opdaterede retningslinjer gælder dermed kun for ansøgninger indsendt fra og med retningslinjernes dato.

   Dokumenter
   Ansøgningsfrister og skabeloner

   Ansøgningsfrister 

   Almindelig Erhvervs-ph.d.

   • torsdag d. 30. april 2020, kl. 12.00
   • torsdag d. 17. september 2020, kl. 12.00

   Offentlig Erhvervs-ph.d.

   • onsdag d. 30. september 2020, kl. 12.00

   Du starter en ansøgning under ’Søgemuligheder’ i systemet e-grant. Vær opmærksom på, at en ansøgning tidligst kan oprettes i systemet 6 uger før ansøgningsfristen.

   I ansøgningsblanketten skal I indtaste oplysninger om projekt og projektdeltagere samt vedhæfte en række bilag i pdf-format. På selve ansøgningsblanketten er der vejledning i, hvordan du udfylder de forskellige afsnit. 

   Bemærk: Det skal være projektets virksomhedsvejleder, der opretter ansøgningen. Virksomhedsvejlederen kan herefter give andre mulighed for at arbejde på ansøgningen inde i selve systemet.

   Disse bilag skal altid vedhæftes ansøgningen:

   • Projektbeskrivelse (inkluderer beskrivelse af virksomhed og universitet) 
     
   • CV for hver enkelt vejleder på højst to sider (Virksomhedsvejledernes CV skal indeholde uddannelser og universitetsvejleder(e)s CV skal indeholde en liste over udvalgte publikationer og ORCID)
     
   • Underskrifter
     
   • Kandidatens CV, fulde eksamensbeviser (både kandidat- og bacheloruddannelse) samt udfyldt karakterberegningsskema
     
   • Ved udenlandsk uddannelse: Dokumentation for kandidatens placering på studieretningens årgang for den/de udenlandske uddannelse(r).

   Til bilag med projektbeskrivelse, karakterberegninger og underskrifter skal der bruges skabeloner, som findes herunder. Her findes også FAQ om vurdering af Erhvervs-ph.d.-kandidater, samt generelle FAQ om Erhvervsforskerprogrammerne.

   Det er muligt at søge uden kandidat. Hvis projektet godkendes, skal kandidaten findes inden for 6 måneder efter den betingede godkendelse. Hvis virksomheden søger uden Erhvervs-ph.d.-kandidat, vedhæftes tomme bilag i ansøgningsblanketten i stedet for bilagene om kandidaten.
    

   Dokumenter
   Kick-off for nye projekter

   Hvis I får godkendt jeres ansøgning, skal jeres Erhvervs-ph.d., hovedvejlederen i virksomheden og hovedvejlederen på universitetet deltage i et fælles Kick-off-arrangement. 

   Læs mere om næste kick-off arrangement d. 25. august 2020

   Lønniveau

   En Erhvervs-ph.d.-studerende skal mindst have samme samlede løn (løn + pension) som en almindelig universitetsansat ph.d.-studerende. AC-overenskomsten regulerer lønnen for ph.d.-studerende, der indplaceres efter overenskomstens §4 og §8.

   Per 1. april 2020 er løntrinnene inkl. tillæg og pension følgende per måned efter anciennitet:

   • 1. år, løntrin 4: 32.078 kr.
   • 2. år, løntrin 4: 32.078 kr.
   • 3. år, løntrin 5: 34.465 kr.
   • 4. år, løntrin 6: 36.643 kr.
   • 5. år, løntrin 8: 38.788 kr.

   Lønancienniteten forhøjes med det tidsrum, som den studerende har været beskæftiget med arbejde betinget af uddannelsen. Hvis man går lige fra kandidat- til ph.d.-uddannelsen, begynder man derfor på løntrin 4.

   Den overenskomstmæssige løn er en minimumsløn. Som Erhvervs-ph.d.-kandidat har du mulighed for at forhandle dig frem til en højere løn. Du skal i det hele taget betragte din ansættelse som Erhvervs-ph.d. som en hvilken som helst anden i forhold til forhandling af ansættelsesvilkår. Det betyder, at du også kan forhandle forhold som f.eks. ferie og barselsvilkår. Ansættelsen skal som minimum være på almindelige funktionærbetingelser.

   Vær opmærksom på, at der skal være indgået en egentlig ansættelseskontrakt, der frigør den Erhvervs-ph.d-studerende fra alle andre opgaver end projektet og uddannelsen under projektforløbet. Herudover skal I være opmærksomme på, at konkurrenceklausuler eller lignende i ansættelseskontrakten ikke må begrænse kandidatens mulighed for at opnå ansættelse andre steder. Ligeledes må ansættelseskontrakten ikke indeholde uddannelsesklausuler eller lignende, der pålægger kandidaten at godtgøre virksomhedens udgifter til uddannelsen ved uddannelsens afbrydelse eller ved jobskifte efter et afsluttet projekt som Erhvervs-ph.d.

   Innovationsfonden tilråder, at I søger rådgivning hos en fagforening eller et HR-kontor vedr. lønforhold og ovenstående satser skal ses som vejledende. 

   Inspirationsvideoer

    

    

   Erhvervs-ph.d-kursus

   Innovationsfonden afholder et obligatorisk kursus for alle Erhvervs-ph.d.-studerende. Kurset varetages af CBS. Det overordnede formål er at klæde de studerende på til at varetage rollen som Erhvervsforsker under og efter studiet.

   Erhvervs-ph.d.-kurset er beregnet til, at du tager det i begyndelsen af forløbet, og du får mest ud af kurset ved at deltage tidligt i dit projekt. Derfor opfordrer vi dig til at melde dig til det første kursus efter projektstart.

   OBS: Kurset er kun for Erhvervs-ph.d.-kandidater, der er blevet godkendt fra første runde 2017 og frem.

   Kursusdatoer

   Kommende kursusdatoer ligger som følger:

   • Modul 1: 20.-21. april 2020

   • Modul 2: 26.-27. oktober 2020

   • Modul 3: 8. april 2021

   Tilmelding

   CBS står for kursusforløbet. Undervisning, faciliteter og administration i forbindelse med kurset varetages i samarbejde med Innovationsfonden.  

   Kursets delmål er, at den Erhvervs-ph.d-studerende:

   • tilegner sig praktiske og teoretiske redskaber til at styre et forskningsprojekt, der går på tværs af akademiske kulturer og forretningskulturer og ofte ikke har en klar hierarkisk struktur
   • får redskaber til at begå sig i akademiske og kommercielle miljøer og får det bedste ud af begge
   • får værktøjer til at omsætte egen og anden forskning til innovation og forretningsmæssig værdi
   • opnår forståelse for sin potentielle impact som erhvervsforsker og projektets impact i et virksomheds- og samfundsperspektiv samt bliver i stand til at agere i forhold dertil
   • får skabt et fagligt og socialt netværk med andre Erhvervs-ph.d.'en. 

   Kurset er normeret til 5 ECTS point og består af tre moduler. Det er obligatorisk for alle godkendte Erhvervs-ph.d.-studerende at deltage i alle tre moduler.

   Den studerende deltager således i tre moduler henover en et-årig periode fra projektets start. To af modulerne foregår som internat, hvor alle på holdet er samlet uanset valg af moduler.

   Erhvervspostdoc
   Retningslinjer for Erhvervspostdoc-projekter

   Et Erhvervspostdoc-forløb er et samarbejde mellem en Erhvervspostdoc, en virksomhed og en offentlig forskningsinstitution om løsning af konkrete forskningsopgaver.

   • En ErhvervsPostdoc er ansat i den private virksomhed og samarbejder med forskningsinstitutionen
   • ErhvervsPostdoc’en ansættes med løn i virksomheden under projektet
   • Virksomheden og forskningsinstitutionen stiller begge en mentor til rådighed for Erhvervspostdoc’en

   Hvad får du ud af et Erhvervspostdoc-forløb?

   • Projektet giver Erhvervspostdoc’en et unikt kompetenceløft i dennes karriereudvikling ved at kombinere forskningskompetencer med erfaringer og mindset fra erhvervslivet.
   • Virksomheden får mulighed for at løse konkrete forskningsopgaver og får samtidig styrket sine relationer til eksisterende og nye samarbejdsparter i universitetsmiljøet.
   • Den offentlige forskningsinstitution får styrket sine relationer til erhvervslivet, og der skabes samtidig grobund for ny forskning.

   Retningslinjer for Erhvervspostdoc 
   Dokumentet fastsætter betingelserne for ansøgning, forløb og finansiering af projekter. Du kan finde retningslinjerne nedenfor.

   Alle ansøgninger og bevillinger behandles i henhold til det sæt retningslinjer, der gjaldt på ansøgningstidspunktet. Ændringer i opdaterede retningslinjer gælder dermed kun for ansøgninger indsendt fra og med retningslinjernes dato.

   Dokumenter
   Ansøgningsfrister og skabeloner

   Nederst kan du finde relevante dokumenter til brug ved ansøgningen.

   Almindelig Erhvervspostdoc

   • torsdag d. 30. april 2020, kl. 12.00
   • torsdag d. 17. september 2020, kl. 12.00

   Offentlig Erhvervspostdoc

   • onsdag d. 30. september 2020, kl. 12.00 

   Du starter en ansøgning under ’Søgemuligheder’ i e-grant. Vær opmærksom på, at ansøgningen tidligst kan oprettes 6 uger før ansøgningsfristen.

   I ansøgningsblanketten i e-grant skal du skrive oplysninger om projekt og projektdeltagere samt vedhæfte en række bilag i pdf-format. På selve ansøgningsblanketten er der vejledning i, hvordan du udfylder de forskellige afsnit. 

   Bemærk: Det skal være projektets virksomhedsmentor, der opretter ansøgningen. Virksomhedsmentoren kan herefter give andre mulighed for at arbejde på ansøgningen og tilknytte deltager i e-grant.

   Disse bilag skal altid vedhæftes ansøgningen:

   • Projektbeskrivelse (inkluderer beskrivelse af virksomhed og forskningsinstitution) 
     
   • Projektbudget for forskningsinstitution (virksomhedens budget angives inde i selve e-grant-blanketten)
     
   • CV for hver enkelt mentor på højst to sider. Evt. publikationer og patenter bør fremgå af CV’erne. Forskningsmentorens CV skal indeholde en liste over udvalgte publikationer samt oplyse ORCID
     
   • Underskrifter
     
   • Erhvervspostdoc-kandidatens CV
     
   • Erhvervspostdoc-kandidatens ph.d.-bevis eller erklæring fra ph.d.-vejleder om aflevering og vellykket forsvar af ph.d.-afhandling senest otte måneder efter ansøgningsfrist.

   Til bilag med projektbeskrivelse, forskningsinstitutionens projektbudget og underskrifter skal du bruge skabeloner, som du kan finde nedenunder.

   Det er muligt at søge uden kandidat. Hvis projektet godkendes, skal I finde kandidaten bagefter. Hvis I søger uden en Erhvervspostdoc-kandidat, skal I vedhæfte tomme bilag i stedet for bilagene om kandidaten.

   Dokumenter
   Lønniveau

   En Erhvervspostdoc skal mindst have samme samlede løn (løn + pension) som en universitetsansat postdoc. AC-overenskomsten regulerer lønnen for postdoc-ansatte, der indplaceres efter overenskomstens §4 og §8 og får et fast tillæg på 4.532,46 kr. om måneden.

   Per 1. april 2020 er løntrinnene inkl. pension og tillæg per måned efter anciennitet:

   • 1. år, løntrin 4: 36.015 kr.
   • 2. år, løntrin 4: 36.015 kr.
   • 3. år, løntrin 5: 38.403 kr.
   • 4. år, løntrin 6: 40.580 kr.
   • 5. år, løntrin 8: 42.726 kr.

   Lønancienniteten forhøjes med det tidsrum, som den postdoc-ansatte har været beskæftiget med arbejde betinget af uddannelsen. Idet en postdoc-ansat typisk allerede har mindst 3 års ansættelse som ph.d.-studerende, begynder de som regel på løntrin 5 eller højere.

   Den overenskomstmæssige løn er en minimumsløn. Som Erhvervspostdoc har du naturligvis mulighed for at forhandle dig frem til en højere løn. Du skal i det hele taget betragte din Erhvervspostdoc-ansættelse som en hvilken som helst ansættelse i forhold til forhandling af ansættelsesvilkår. Det betyder, at du også kan forhandle forhold som f.eks. ferie og barselsvilkår. Ansættelsen skal som minimum være på almindelige funktionærbetingelser. Vær også opmærksom på, at konkurrenceklausuler eller lignende i ansættelseskontrakten ikke må begrænse Erhvervspostdoc’ens mulighed for at opnå ansættelse andre steder.

   Innovationsfonden tilråder, at I søger rådgivning hos en fagforening eller et HR-kontor vedr. lønforhold og ovenstående satser skal ses som vejledende.

   Råd og vejledning Erhvervspostdoc
   Viden om
   Erhvervsforskerudvalget

   Erhvervsforskerudvalget foretager den faglige vurdering af alle Erhvervsforskeransøgninger. Behandlingstiden er på højst to måneder, medmindre udvalget beder dig om yderligere oplysninger til brug for vurderingen.

    

   Formand og næstformand

   Formand, Ingrid Sofie Harboe 

   Ingrid er vice president i Biometrics hos Lundbeck. Hun har tidligere bl.a. været ansat som statistiker hos Genmab og Novo Nordisk og har undervist i statistik og matematik hos både University of Washington og Københavns Universitet. Ingrid har en Ph.d. i biostatistik fra Københavns Universitet og en diplomuddannelse i ’Managing Medical product Innovation’ fra CBD SIMI Executive i København.

   Næstformand, René Chester Goduscheit

   René er professor ved Department of Business Development and Technology på Aarhus Universitet. Han har tidligere været professor ved Centre for Integrative Innovation Management på Syddansk Universitet. René har en Ph.d i netværksbaseret innovation fra Center for Industrial Production på Aalborg Universitet

    

   Medlemmer af Erhvervsforskerudvalget

   Lektor 
   Adelina Rogowska-Wrzesinska
   Syddansk Universitet, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

   Professor og overlæge
   Andreas Kjær
   Københavns Universitet, Biomedicinisk Institut / Rigshospitalet

   Senior Innovation Manager
   Anita Friis Sommer
   LEGO Group

   Professor MSO 
   Brian Vejrum Wæhrens  
   Aalborg Universitet, Center for Industriel Produktion

   Professor & Academic Director
   Christer Karlsson
   Copenhagen Business School, Operations Management

   Professor / CEO 
   Christian Kapel  
   Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab / ParaTech A/S

   Lektor 
   Connie Svabo
   Roskilde Universitet, Insitut for Kommunikation og Humanistik Videnskab

   Professor 
   Erik Lund  
   Aalborg Universitet, Institut for Mekanik og Produktion

   Professor 
   Hanne Ingmer  
   Københavns Universitet, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi

   Senior Director Formulation & Delivery 
   Hanne B. Rasmussen  
   Novo Nordisk A/S

   Professor, viceinstitutleder 
   Henrik Callesen  
   Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab

   VP Biometrics 
   Ingrid Sofie Harbo (formand) 
   H. Lundbeck A/S

   Professor
   Ira Assent
   Aarhus Universitet, Institut for Datalogi

   Partner, Head of Sustainability Engineering
   Jakob Strømann-Andersen
   Hennning Larsen Architects

   Professor MSO
   Julie Borup Jensen
   Aalborg Universitet, Institut for Læring og Filosofi

   Lektor 
   Lise Byskov Herslund
   Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

   Direktør, ph.d. 
   Mette Glavind
   Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg

   COO, sales and business development director 
   Mogens Durup Nielsen  
   Xtel Wireless

   Research Area Manager 
   Niels Henrik Pontoppidan  
   Oticon A/S

   Uddannelseschef 
   Peter Koudahl  
   TEC - København

   Professor, Institutleder 
   Peter Sestoft  
   IT-Universitetet, Software & Systems

   Chief Specialist 
   Philip C. Kjær  
   Vestas Wind Systems A/S

   Professor 
   René C. Goduscheit (næstformand)
   Universitet Aarhus, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi

   Professor 
   Susan Stipp  
   Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Fysik

   Vice President Waste and Contaminated Sites
   Torben Kristiansen
   COWI

   Vice President Discovery
   Torben V. Borchert
   Novozymes

   Chief Data Scientist 
   Tue Lehn-Schiøler  
   Danske Bank / BrainCapture

   Klinikchef, professor 
   Ulrik Niels Lassen
   Rigshospitalet, Onkologisk Klinik / Københavns Universitet, Institut for Klinisk Medicin

   Publikationer

   The Effect of the Industrial PhD Programme on Employment and Income

   Publiceringsdato: 10. juli 2013
   ISBN: 978-87-92776-68-6
   Udgiver: Styrelsen for Forskning og Innovation
   Publikationsår: 2012
   Sideantal: 35
   En undersøgelse af beskæftigelsen for Erhvervs-ph.d.'er og ordinære ph.d.'er viser, at beskæftigelsen for begge grupper generelt er høj. Undersøgelsen viser ligeledes, at Erhvervs-ph.d.-kandidater typisk er ansat i den private sektor i specialiststillinger med høje lønninger, mens ordinære ph.d.'er typisk ansættes i det offentlige med relativt lavere lønninger. Undersøgelsen viser, at beskæftigelsen blandt færdige Erhvervs-ph.d-kandidater er høj. Rapporten er på engelsk med et dansk resumé.
   Hent publikation (pdf)
    

   Ordningen for Erhvervs-ph.d. - en videnindsamling

   Publiceringsdato: 19. marts 2013
   Udgiver: Styrelsen for Forskning og Innovation
   Publikationsår: 2013
   Sideantal: 40
   Styrelsen for Forskning og Innovation har gennemført en videnindsamling for at lære mere om, hvordan studerende og vejledere oplever at indgå i Erhvervs-ph.d.-ordningen, og om hvordan projekterne er organiseret i praksis.
   Hent publikation (pdf)

   Analysis of the Industrial PhD Programme

   Publiceringsdato: 23. februar 2011
   Internet ISBN: 978-87-92372-65-9
   Udgiver: Styrelsen for Forskning og Innovation
   Publikationsår: 2011
   Sideantal: 43
   En effektmåling af ErhvervsPhD-ordningen viser, at virksomheder, der har ErhvervsPhD’er, har væsentligt højere vækst i bruttoprofit, patentering og beskæftigelse end virksomheder uden. Samtidig tjener færdige ErhvervsPhD’er mere i løn og er oftere ansat i lederstillinger end almindelige ph.d.‹er, men er i lidt lavere grad beskæftiget med forskning og udvikling.
   Hent publikation (pdf)

   Erhvervs-ph.d. - Et effektivt redskab for innovation og videnspredning

   Publiceringsdato: 29. marts 2007
   ISBN: 978-87-920-8115-5
   Internet ISBN: 978-87-920-8116-2
   Udgiver: Rådet for Teknologi og Innovation
   Publikationsår: 2007
   Sideantal: 116
   Hent publikation (pdf)

   Kontakt
   Telefontid og kontaktinfo

   Tlf.: 6190 5002

   Mandag: Lukket
   Tirsdag: 9-12
   Onsdag: Lukket
   Torsdag: Lukket
   Fredag: Lukket

   Mailerhvervsforsker@innofond.dk