Erhvervsforsker

Er du et forskertalent med mod på en karriere i erhvervslivet?
 

Eller er du i en virksomhed eller på et universitet og har ideen til et forskningsprojekt, som kan skabe kommerciel værdi for virksomheden? 
 

Erhvervsforsker investerer i ErhvervsPhD- og ErhvervsPostdoc-projekter. I begge forløb ansættes kandidaten i en privat virksomhed og indskrives på, eller arbejder sammen med, en offentlig forskningsinstitution. Kandidaten arbejder på det samme forskningsprojekt begge steder.

Innovationsfonden investerer i forskningsprojekter inden for alle fagområder, så længe det er et forskningsprojekt af høj kvalitet og med kommerciel relevans for virksomheden.

ErhvervsPhD Erhvervsforsker e-f
ErhvervsPostdoc Erhvervsforsker e-f
Særligt ErhvervsPhD-opslag inden for demensområdet Erhvervsforsker e-f
ErhvervsPhD
Retningslinjer og information om ErhvervsPhD

En ErhvervsPhD er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem en virksomhed, en ErhvervsPhD-kandidat og et universitet

 • En ErhvervsPhD-studerende er ansat med løn i den private virksomhed og indskrevet på universitetet.
 • Den studerende deler sin arbejdstid mellem virksomheden og universitetet og bruger al sin tid på ErhvervsPhD-projektet.
 • Virksomheden og universitetet modtager tilskud fra Innovationsfonden til at dække deres udgifter.

Hvad får du ud af et ErhvervsPhD-forløb?

 • Projektet giver ErhvervsPhD’en mulighed for at gennemføre et forskningsprojekt, hvor resultaterne bringes i anvendelse.
 • Virksomheden får en kandidat, der kan gennemføre et forskningsprojekt af høj kvalitet og skabe resultater, der kan føre til kommerciel gevinst. Samtidig får virksomheden styrket sine relationer til eksisterende og nye samarbejdsparter i universitetsmiljøet.
 • Universitetet får styrket sine relationer til erhvervslivet, og der skabes samtidig grobund for ny forskning.

Retningslinjer for ErhvervsPhD er det dokument, der fastsætter betingelserne for ansøgning, forløb og finansiering af ErhvervsPhD-projekter. Du kan finde retningslinjerne nedenunder.

Alle ansøgninger og bevillinger behandles i henhold til det sæt retningslinjer, der gjaldt på ansøgningstidspunktet. Ændringer i opdaterede retningslinjer gælder dermed kun for ansøgninger indsendt fra og med retningslinjernes dato.

De væsentlige ændringer i opdatering af 6. juli 2018 i forhold til det forrige sæt retningslinjer er:

 • Samme universitetstilskud
  Universitetstilskud er nu standardiseret, så universiteter modtager 360.000 kr. i tilskud til projekter indenfor alle forskningsområder. Det betyder, at universitetstilskuddet til projekter indenfor humaniora og samfundsvidenskab nu er på højde med andre fagområders.
 • Tilskud til alle projektrelevante udlandsrejser
  Det er nu muligt at bruge rejsetilskud til projektrelevante udlandsrejser generelt. Det er ikke længere nødvendigt at knytte dem til besøg på en bestemt institution.
 • Supplerende retningslinjer for offentlige lagt sammen med alm. retningslinjer
  Der er ikke længere separate retningslinjer for ErhvervsPhD i den offentlige sektor, der supplerer de almindelige retningslinjer. Det er i stedet samlet i det samme sæt retningslinjer.
 • Offentlige projekter uden tilskud ikke længere mulige
  Pga. manglende interesse er det ikke længere muligt at søge om et offentligt ErhvervsPhD-projekt uden tilskud.
Documents
Sådan søger du og ansøgningsfrister
Gode råd til at komme i gang

Hvis du vil i gang med en ErhvervsPhD uden at have prøvet det før, kan det være svært at vide, hvor man skal begynde. Hvis du er en virksomhed eller kandidat, går vejen typisk igennem universiteterne. Her sidder fageksperterne, der har forbindelser til relevante virksomheder og kan pege på gode ErhvervsPhD-kandidater blandt de studerende.

For at finde frem til den rigtige universitetsforsker anbefaler vi, at du går til ph.d.-skolen for fagområdet. Hvert universitet har ph.d.-skoler indenfor forskellige fagområder. Ph.d.-skolerne er det administrative omdrejningspunkt for universitetets ph.d.-uddannelser og vil kunne hjælpe med at pege på en fagrelevant universitetsforsker. Find en liste over danske universiteter her: www.studyindenmark.dk

Du kan også annoncere i vores LinkedIn-gruppe ”Industrial PhD matchmaking and Experience Sharing”, hvor kandidater og virksomheder kan mødes. Virksomheder kan også annoncere i universitetsaviser.

Du kan også tage kontakt til et af de danske innovationsnetværk, som evt. kan sætte dig sammen med samarbejdspartnere indenfor fagområdet. Find netværkene her. For kandidater vil brancheforeninger også kunne henvise dig til relevante virksomheder. Hold også øje med ”science dating”-arrangementer på universiteterne, hvor studerende og virksomheder kan mødes.

Kandidater kan også tage direkte kontakt til relevante virksomheder. Vores erfaring er, at du får mest ud af kontakten med en virksomhed, hvis du har et forslag til et konkret projekt, hvor den kommercielle værdi for virksomheden er klar, og at du samtidig er åben overfor, at virksomheden ønsker at være med til at forme projektet, så det bliver relevant for dem.

Hvis I har etableret et ErhvervsPhD-samarbejde, er næste skridt at skrive ansøgningen. Her anbefaler vi, at I skriver den sammen, så I helt fra start af drøfter og bliver enige om, hvad projektet helt konkret skal gå ud på. Det er særligt vigtigt, at universitetsvejlederen er med inde over ansøgningen, da det er en særlig disciplin at skrive forskningsansøgninger – der er mange særlige ting, man skal have styr på: State-of-the-art, litteraturreferencer, metodebeskrivelser. Det er lige så vigtigt, at virksomheden er med til at formulere afsnittet om projektets forretningsbetydning.

Hvis ansøgningen godkendes, er det vigtigt under forløbet, at I løbende mødes og drøfter udviklingen i projektet. Vi anbefaler, at man holder fysiske møder mindst en gang hver tredje måned, og gerne oftere, hvor alle deltager. Man kan etablere en styregruppe med flere fagpersoner fra virksomhed og universitet og holde et styregruppemøde en gang hvert halve år. Det kan også anbefales, at den studerende skriver et kort nyhedsbrev ca. hver anden uge, hvor der redegøres for projektets udvikling. Frem for alt skal alle projektparter rent mentalt sætte sig ind i de andres situation og være parat til at foretage ændringer i projektet, hvis det er til alles bedste.

Vi anbefaler også, at man indgår egentlige samarbejdsaftaler om f.eks. IPR og publicering. Find modelaftaler forneden, som I er velkomne til at bruge som inspiration til jeres egne aftaler.

Fakta om løn

En ErhvervsPhD-studerende skal mindst have samme samlede løn (løn + pension) som en almindelig universitetsansat ph.d.-studerende. AC-overenskomsten regulerer lønnen for ph.d.-studerende, der indplaceres efter overenskomstens §4 og §8. Per 1. april 2018 er løntrinnene inkl. tillæg og pension følgende per måned efter anciennitet:

 • 1. år, løntrin 4: 30.450,25 kr.
 • 2. år, løntrin 4: 30.450,25 kr.
 • 3. år, løntrin 5: 32.714,50 kr.
 • 4. år, løntrin 6: 34.779,47 kr.
 • 5. år, løntrin 8: 36.814,09 kr.

Lønancienniteten forhøjes med det tidsrum, som den ph.d.-studerende har været beskæftiget med arbejde betinget af uddannelsen. Hvis man går lige fra kandidat- til ph.d.-uddannelsen, begynder man derfor på løntrin 4.

Den overenskomstmæssige løn er en minimumsløn. Som ErhvervsPhD-kandidat har du mulighed for at forhandle dig frem til en højere løn. Du skal i det hele taget betragte din ErhvervsPhD-ansættelse som en hvilken som helst ansættelse i forhold til forhandling af ansættelsesvilkår. Det betyder, at du også kan forhandle forhold som f.eks. ferie og barselsvilkår. Ansættelsen skal som minimum være på almindelige funktionærbetingelser.

Vær opmærksom på, at der skal være indgået en egentlig ansættelseskontrakt, der frigør den ErhvervsPhD-studerende fra alle andre opgaver end projektet og uddannelsen under projektforløbet. Herudover skal I være opmærksomme på, at konkurrenceklausuler eller lignende i ansættelseskontrakten ikke må begrænse kandidatens mulighed for at opnå ansættelse andre steder. Ligeledes må ansættelseskontrakten ikke indeholde uddannelsesklausuler eller lignende, der pålægger kandidaten at godtgøre virksomhedens udgifter til uddannelsen ved uddannelsens afbrydelse eller ved jobskifte efter et afsluttet ErhvervsPhD-projekt.

Inspirationsvideoer

 

 

ErhvervsPostdoc
Retningslinjer og information om ErhvervsPostdoc

Retningslinjer for ErhvervsPostdoc er det dokument, der fastsætter betingelserne for ansøgning, forløb og finansiering af ErhvervsPostdoc-projekter. Du kan finde retningslinjerne i højre side.

Retningslinjerne er opdateret den 6. juli 2018. Ændringer gælder kun for ansøgninger indsendt fra og med denne dato.

 • En ErhvervsPostdoc er ansat i den private virksomhed og samarbejder med forskningsinstitutionen
 • ErhvervsPostdoc’en ansættes med løn i virksomheden under projektet
 • Virksomheden og forskningsinstitutionen stiller begge en mentor til rådighed for ErhvervsPostdoc’en

Hvad får du ud af et ErhvervsPostdoc-forløb?

 • Projektet giver ErhvervsPostdoc’en et unikt kompetenceløft i dennes karriereudvikling ved at kombinere forskningskompetencer med erfaringer og mindset fra erhvervslivet.
 • Virksomheden får mulighed for at løse konkrete forskningsopgaver og får samtidig styrket sine relationer til eksisterende og nye samarbejdsparter i universitetsmiljøet.
 • Den offentlige forskningsinstitution får styrket sine relationer til erhvervslivet, og der skabes samtidig grobund for ny forskning.

De væsentlige ændringer i opdatering af 6. juli 2018 i forhold til det forrige sæt retningslinjer er:

 • Muligt at søge uden ErhvervsPostdoc-kandidat
  Det er nu muligt at søge uden ErhvervsPostdoc-kandidat. Hvis projektet ellers godkendes, har man et halvt år til at finde en egnet kandidat.
 • Forskningsinstitutioners tilskud lavet om til rammetilskud, sat til 10.000 kr. per måned og sat i tydeligere rammer
  Rammerne for brugen af forskningsinstitutioners tilskud er blevet tydeliggjort, så der fokuseres på, at midlerne skal bruges til institutionens aktive deltagelse i projektet.
  Samtidig er tilskuddet lavet om til et rammetilskud. I et rammetilskud kan modtageren frit bruge midlerne indenfor de rammer, der er fastsat i retningslinjerne.
  Tilskuddet for hver måned, projektet er sat til at vare, er endvidere sat til 10.000 kr. inkl. overhead. Det betyder, at forskningsinstitutionen kan modtage op til 360.000 kr. for et treårigt projekt.
 • Tilskud til alle projektrelevante udlandsrejser
  Det er nu muligt at bruge rejsetilskud til projektrelevante udlandsrejser generelt. Det er ikke længere nødvendigt at knytte dem til besøg på en bestemt institution.
 • Supplerende retningslinjer for offentlige lagt sammen med alm. retningslinjer
  Der er ikke længere separate retningslinjer for ErhvervsPostdoc i den offentlige sektor, der supplerer de almindelige retningslinjer. Det er i stedet samlet i det samme sæt retningslinjer.
 • Offentlige projekter uden tilskud ikke længere mulige
  Pga. manglende interesse er det ikke længere muligt at søge om et offentligt ErhvervsPostdoc-projekt uden tilskud.
Documents
Sådan søger du og ansøgningsfrister

Her kan du finde relevante dokumenter til brug ved ansøgningen.

Ansøgningsfrister 2019

Almindelig ErhvervsPostdoc

 • Tirsdag d. 8. januar kl. 12:00
 • Tirsdag d. 30. april kl. 12:00
 • Tirsdag d. 24. september kl. 12:00

Offentlige ErhvervsPostdoc-projekter

 • Tirsdag d. 8. oktober kl. 12:00
Documents
Fakta om løn

En ErhvervsPostdoc skal mindst have samme samlede løn (løn + pension) som en universitetsansat postdoc. AC-overenskomsten regulerer lønnen for postdoc-ansatte, der indplaceres efter overenskomstens §4 og §8 og får et fast tillæg på 4.345,40 kr. om måneden. Per 1. december 2017 er løntrinnene inkl. pension og tillæg per måned efter anciennitet:

NB. Overenskomsten er ændret pr. april 2018. De nye satser vil fremgå her snarest.

Lønancienniteten forhøjes med det tidsrum, som den postdoc-ansatte har været beskæftiget med arbejde betinget af uddannelsen. Idet en postdoc-ansat typisk allerede har mindst 3 års ansættelse som ph.d.-studerende, begynder de som regel på løntrin 5 eller højere.

Den overenskomstmæssige løn er en minimumsløn. Som ErhvervsPostdoc har du mulighed for at forhandle dig frem til en højere løn. Du skal i det hele taget betragte din ErhvervsPostdoc-ansættelse som en hvilken som helst ansættelse i forhold til forhandling af ansættelsesvilkår. Det betyder, at du også kan forhandle forhold som f.eks. ferie og barselsvilkår. Ansættelsen skal som minimum være på almindelige funktionærbetingelser. Vær også opmærksom på, at konkurrenceklausuler eller lignende i ansættelseskontrakten ikke må begrænse ErhvervsPostdoc’ens mulighed for at opnå ansættelse andre steder.

Dokumentation
Publikationer

Evaluering af Offentlige ErhvervsPhD-projekter – Uddrag af Innovationsfonden

Publiceringsdato: 12. april 2016
Udgiver: Innovationsfonden
Publikationsår: 2016
Sideantal: 19
Innovationfondens offentlige ErhvervsPhD er ikke en fast ordning og der var derfor behov for at undersøge behovet for at investere yderligere i offentlige ErhvervsPhD-projekter de kommende år. Fonden bad derfor IRIS Group om at evaluere effekten af de projekter, der er iværksat og gennemført de seneste fem år. Evalueringen viser, at langt de fleste værtsvirksomheder har opnået – eller forventer at opnå – resultater af deres ErhvervsPhD-projekter. Der er primært tale om følgende resultater: Bedre kompetencer til samarbejde med forskningsmiljøer; Nye ydelser og koncepter; Øget effektivitet og kvalitet i eksisterende ydelser og services; Nye innovationsmetoder; Nyt videngrundlag for strategisk innovation og politiske beslutninger.
Hent publikation (pdf)

The Effect of the Industrial PhD Programme on Employment and Income

Publiceringsdato: 10. juli 2013
ISBN: 978-87-92776-68-6
Udgiver: Styrelsen for Forskning og Innovation
Publikationsår: 2012
Sideantal: 35
En undersøgelse af beskæftigelsen for henholdsvis ErhvervsPhD’er og ordinære ph.d.‹er viser, at beskæftigelsen for begge grupper generelt er høj. Undersøgelsen viser ligeledes, at ErhvervsPhD’er typisk er ansat i den private sektor i specialiststillinger med høje lønninger, mens ordinære ph.d.‹er typisk ansættes i det offentlige og således også har lavere lønninger. Desuden viser undersøgelsen, at beskæftigelsen blandt færdige ErhvervsPhD’er er høj. Rapporten er på engelsk med et dansk resumé.
Hent publikation (pdf)

 

ErhvervsPhD-ordningen - en videnindsamling

Publiceringsdato: 19. marts 2013
Udgiver: Styrelsen for Forskning og Innovation
Publikationsår: 2013
Sideantal: 40
Styrelsen for Forskning og Innovation har gennemført en videnindsamling for at lære mere om, hvordan studerende og vejledere oplever at indgå i ErhvervsPhD-ordningen, og om hvordan projekterne er organiseret i praksis.
Hent publikation (pdf)

InnovationDanmark - indstik om højtuddannede

Publiceringsdato: 1. april 2011
ISBN: 978-87-92776-01-3
Udgiver: Styrelsen for Forskning og Innovation
Sideantal: 16
Hent publikation (pdf)

 

Analysis of the Industrial PhD Programme

Publiceringsdato: 23. februar 2011
Internet ISBN: 978-87-92372-65-9
Udgiver: Styrelsen for Forskning og Innovation
Publikationsår: 2011
Sideantal: 43
En ny effektmåling af ErhvervsPhD-ordningen viser, at virksomheder, der har ErhvervsPhD’er, har væsentligt højere vækst i bruttoprofit, patentering og beskæftigelse end virksomheder uden. Samtidig tjener færdige ErhvervsPhD’er mere i løn og er oftere ansat i lederstillinger end almindelige ph.d.‹er, men er i lidt lavere grad beskæftiget med forskning og udvikling.
Hent publikation (pdf)

 

ErhvervsPhD - Et effektivt redskab for innovation og videnspredning

Publiceringsdato: 29. marts 2007
ISBN: 978-87-920-8115-5
Internet ISBN: 978-87-920-8116-2
Udgiver: Rådet for Teknologi og Innovation
Publikationsår: 2007
Sideantal: 116
Hent publikation (pdf)

Erhvervsforskerudvalget

Erhvervsforskerudvalget foretager den faglige vurdering af alle Erhvervsforskeransøgninger. Behandlingstiden er på højst to måneder, medmindre udvalget beder dig om yderligere oplysninger til brug for vurderingen.

Medlemmer af Erhvervsforskerudvalget

Professor Ira Assent
Aarhus Universitet, Institut for Datalogi

Research Area Manager Niels Henrik Pontoppidan
Eriksholm Research Center, Oticon A/S

Professor Erik Lund
Aalborg Universitet, Institut for Materialer og Produktion

Professor Jan Hesthaven
Ecole Polytechnique Féderale de Lausanne, Computational Mathematics and Simulation Science

Direktør Mette Glavind
Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg 

Professor Preben Elgaard Mogensen
Nokia Solutions and Networks og Aalborg Universitet, Institut for Elektroniske Systemer

Konceptmanager Jørgen Peter Jensen
Ørsted A/S

Professor MSO René Chester Goduscheit
Syddansk Universitet, Institut for Marketing og Management

Chief Specialist Philip C. Kjær
Vestas A/S og Aalborg Universitet, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet

Vice President Ole Kirk
Novozymes A/S

Professor Hanne Ingmer
Københavns Universitet, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi

Professor Martin R. Larsen
Syddansk Universitet, Institut for Biokemi og Molekylærbiologi

Vice President Thomas Kongstad Petersen (formand)
LEO Pharma A/S

Lektor, institutleder Katrine Lotz
Kunstakademiets Arkitektskole, Bygningskunst, By & Landskab

Professor Lene Tanggaard
Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation

Klinisk professor Ulrik Niels Lassen
Københavns Universitet, Institut for Klinisk Medicin

Lektor Britta Timm Knudsen
Aarhus Universitet, Institut for Æstetik og Kommunikation

Lektor Christian Langhoff Thuesen (næstformand)
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Management Engineering

Professor Peter Sestoft
IT-Universitetet, Institut for Datalogi

Professor MSO Brian Vejrum Wæhrens
Aalborg Universitet, Center for Industriel Produktion

Professor Emeritus & Academic Director, Christer Karlsson
Copenhagen Business School, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Centerchef Leif Højslet Christensen
Teknologisk Institut, Nano- og Mikroteknologi

Vice President Ingrid Sofie Harbo
H. Lundbeck A/S

Professor Mette Marie Rosenkilde
Københavns Universitet, Biomedicinsk Institut

Seniorforsker Peter Koudahl
VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Professor Henrik Callesen
Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab

Kontakt
Telefontid: 9 - 12 på hverdage

Tlf.: 6190 5002, mail: erhvervsforsker@innofond.dk

Nyhedsbrev
Få de seneste nyheder om ErhvervsPostdoc og -PhD. Tilmeld dig på: erhvervsforsker@innofond.dk.

LinkedIn
For potentielle, nuværende og tidligere partnere. Tilmeld dig Erhvervsforskers LinkedIn-gruppe.