Ansøgningsfrist

Erhvervs-ph.d.

Erhvervs-ph.d. ansøgninger skal indsendes via www.e-grant.dk

I ansøgningsblanketten indtastes oplysninger om projekt og projektdeltagere og der skal vedhæftes en række bilag i pdf-format. På selve ansøgningsblanketten er der vejledning i, hvordan de forskellige afsnit udfyldes. I kan finde en udskrift af ansøgningsblanketten under "Ansøgningsskabeloner".

Bemærk: Det skal være projektets virksomhedsvejleder, der opretter ansøgningen. Virksomhedsvejlederen kan herefter give andre mulighed for at arbejde på ansøgningen inde i selve systemet.

Disse bilag skal altid vedhæftes ansøgningen:

  • Projektbeskrivelse (inkluderer beskrivelse af virksomhed og universitet) 
  • Cv for hver enkelt vejleder på højst to sider (Virksomhedsvejledernes cv skal indeholde uddannelser og universitetsvejleder(e)s cv skal indeholde en liste over udvalgte publikationer
  • Underskrifter
  • Kandidatens cv og fulde eksamensbeviser (både kandidat- og bacheloruddannelse). Søges der uden kandidat skal der vedhæftes tomme pdf-filer i stedet.
  • Ved dansk uddannelse: Karakterberegningsskema 
  • Ved udenlandsk uddannelse: Dokumentation for kandidatens placering på studieretningens årgang for den/de udenlandske uddannelse(r)

Til bilag med projektbeskrivelse, karakterberegninger og underskrifter skal der bruges skabeloner, som findes herunder. Her findes også en FAQ om udregning af karaktergennemsnittet.

Det er muligt for en privat virksomhed at søge uden kandidat. Hvis projektet godkendes, skal kandidaten findes inden for 6 måneder efter den betingede godkendelse. Hvis virksomheden søger uden Erhvervs-ph.d.-kandidat, vedhæftes tomme bilag i ansøgningsblanketten i stedet for bilagene om kandidaten.