Ansøgningsfrist

Erhvervs-ph.d.:
Grønland og Færøerne (private sektor)

Fra 2020 til og med 2022 er det muligt for virksomheder i Grønland og Færøerne at søge Erhvervs-ph.d.-projekter.

Projekterne foregår i samarbejde med et universitet, som står for kandidatens ph.d.-uddannelse. Universitet må ligge hvor som helst i verden.

Vi åbner for ansøgninger 6 uger før ansøgningsfristen den 30. april 2020.

Projekterne skal følge de gældende retningslinjer for Erhvervs-ph.d., med kun den ene undtagelse, at virksomheden ikke behøver ligge i Danmark, men i Grønland eller Færøerne.

Der er reserveret i alt 5,1 mio. kr. til disse projekter, svarende til ca. et bevilget projekt per år.

Hvis I vil søge denne særpulje, skal I vælge ”Særopslag: Grønland og Færøerne” på første side i ansøgningsblanketten.