Lukket for ansøgninger

Erhvervspostdoc: Alle områder (private sektor)

Erhvervspostdoc-projekter udvikler forskertalenter, bidrager til forretningsorienteret forskning, udvikling og innovation i Danmark samt styrker samarbejdet mellem virksomheder i Danmark og forskningsinstitutioner i ind- og udland.

Hvem?

Samarbejde mellem en privat virksomhed, en forskningsinstitution og en Erhvervspostdoc-kandidat.

Hvad?

Medfinansiering af virksomhedens udgifter til kandidatens løn og rejseaktivitet samt forskningsinstitutionens udgifter til projektet.

Hvor meget?

Op til 22.000 kr. om måneden af Erhvervspostdoc-kandidatens løn samt op til 2.500 kr. om måneden til virksomhedens udgifter til kandidatens rejser. Op til 10.000 kr. (inkl. overhead) for hver måned i projektperioden til dækning af forskningsinstitutionens projektrelevante udgifter.

Erhvervspostdoc
Hvad er et Erhvervspostdoc-forløb?

Et Erhvervspostdoc-forløb er et samarbejde mellem en Erhvervspostdoc, en virksomhed og en offentlig forskningsinstitution om løsning af konkrete forskningsopgaver.

 • En ErhvervsPostdoc er ansat i virksomheden og samarbejder med forskningsinstitutionen
 • ErhvervsPostdoc’en ansættes med løn i virksomheden under projektet
 • Virksomheden og forskningsinstitutionen stiller begge en mentor til rådighed for Erhvervspostdoc’en

Hvad får du ud af et Erhvervspostdoc-forløb?

 • Projektet giver Erhvervspostdoc’en et unikt kompetenceløft i dennes karriereudvikling ved at kombinere forskningskompetencer med erfaringer og mindset fra erhvervslivet.
 • Virksomheden får mulighed for at løse konkrete forskningsopgaver og får samtidig styrket sine relationer til eksisterende og nye samarbejdsparter i universitetsmiljøet.
 • Den offentlige forskningsinstitution får styrket sine relationer til erhvervslivet, og der skabes samtidig grobund for ny forskning.
Retningslinjer for Erhvervspostdoc 

Dokumentet fastsætter betingelserne for ansøgning, forløb og finansiering af projekter. Du kan finde retningslinjerne nedenfor.

Alle ansøgninger og bevillinger behandles i henhold til det sæt retningslinjer, der gjaldt på ansøgningstidspunktet. Ændringer i opdaterede retningslinjer gælder dermed kun for ansøgninger indsendt fra og med retningslinjernes dato.

Dokumenter
Hvordan ansøger jeg?

Du starter en ansøgning under ’Søgemuligheder’ i e-grant. Vær opmærksom på, at ansøgningen tidligst kan oprettes 6 uger før ansøgningsfristen.

I ansøgningsblanketten i e-grant skal du skrive oplysninger om projekt og projektdeltagere samt vedhæfte en række bilag i pdf-format. På selve ansøgningsblanketten er der vejledning i, hvordan du udfylder de forskellige afsnit. 

Bemærk: Det skal være projektets virksomhedsmentor, der opretter ansøgningen. Virksomhedsmentoren kan herefter give andre mulighed for at arbejde på ansøgningen og tilknytte deltager i e-grant.

Disse bilag skal altid vedhæftes ansøgningen:

 • Projektbeskrivelse (inkluderer beskrivelse af virksomhed og forskningsinstitution) 
   
 • Projektbudget for forskningsinstitution (virksomhedens budget angives inde i selve e-grant-blanketten)
   
 • CV for hver enkelt mentor på højst to sider. Evt. publikationer og patenter bør fremgå af CV’erne. Forskningsmentorens CV skal indeholde en liste over udvalgte publikationer samt oplyse ORCID
   
 • Underskrifter
   
 • Erhvervspostdoc-kandidatens CV
   
 • Erhvervspostdoc-kandidatens ph.d.-bevis eller erklæring fra ph.d.-vejleder om aflevering og vellykket forsvar af ph.d.-afhandling senest otte måneder efter ansøgningsfrist.

Til bilag med projektbeskrivelse, forskningsinstitutionens projektbudget og underskrifter skal du bruge skabeloner, som du kan finde nedenunder.

Det er muligt at søge uden kandidat. Hvis projektet godkendes, skal I finde kandidaten bagefter. Hvis I søger uden en Erhvervspostdoc-kandidat, skal I vedhæfte tomme bilag i stedet for bilagene om kandidaten.

Lønniveau

En Erhvervspostdoc skal mindst have samme samlede løn (løn + pension) som en universitetsansat postdoc. AC-overenskomsten regulerer lønnen for postdoc-ansatte, der indplaceres efter overenskomstens §4 og §8 og får et fast tillæg på 4.532,46 kr. om måneden.

Per 1. april 2020 er løntrinnene inkl. pension og tillæg per måned efter anciennitet:

 • 1. år, løntrin 4: 36.015 kr.
 • 2. år, løntrin 4: 36.015 kr.
 • 3. år, løntrin 5: 38.403 kr.
 • 4. år, løntrin 6: 40.580 kr.
 • 5. år, løntrin 8: 42.726 kr.

Lønancienniteten forhøjes med det tidsrum, som den postdoc-ansatte har været beskæftiget med arbejde betinget af uddannelsen. Idet en postdoc-ansat typisk allerede har mindst 3 års ansættelse som ph.d.-studerende, begynder de som regel på løntrin 5 eller højere.

Den overenskomstmæssige løn er en minimumsløn. Som Erhvervspostdoc har du naturligvis mulighed for at forhandle dig frem til en højere løn. Du skal i det hele taget betragte din Erhvervspostdoc-ansættelse som en hvilken som helst ansættelse i forhold til forhandling af ansættelsesvilkår. Det betyder, at du også kan forhandle forhold som f.eks. ferie og barselsvilkår. Ansættelsen skal som minimum være på almindelige funktionærbetingelser. Vær også opmærksom på, at konkurrenceklausuler eller lignende i ansættelseskontrakten ikke må begrænse Erhvervspostdoc’ens mulighed for at opnå ansættelse andre steder.

Innovationsfonden tilråder, at I søger rådgivning hos en fagforening eller et HR-kontor vedr. lønforhold og ovenstående satser skal ses som vejledende.

Råd og vejledning Erhvervspostdoc
Kontakt

Tlf.: 61 90 50 02

Telefontid: tirsdag kl. 9.00-12.00

Mail: erhvervsforsker@innofond.dk

LinkedIn
For potentielle, nuværende og tidligere partnere.

Tilmeld dig Erhvervsforskers LinkedIn-gruppe.