Ansøgningsfrist

Erhvervspostdoc:
Alle områder (private sektor)

Erhvervspostdoc-ansøgninger skal indsendes via e-grant

I ansøgningsblanketten indtastes oplysninger om projektet og projektdeltagere, og der skal vedhæftes en række bilag i pdf-format. I selve ansøgningsblanketten er der vejledning i, hvordan I udfylder de forskellige afsnit.

Vi åbner for ansøgninger 6 uger før ansøgningsfristen den 30. april 2020.

Bemærk: Det skal være projektets virksomhedsmentor, der opretter ansøgningen. Virksomhedsmentoren kan herefter give andre mulighed for at arbejde på ansøgningen ved at invitere dem inde i selve systemet.

Disse bilag skal altid vedhæftes ansøgningen:

  • Projektbeskrivelse (inkluderer beskrivelse af virksomhed og forskningsinstitution) 
  • Projektbudget for forskningsinstitution (virksomhedens budget angives inde i selve e-grant-blanketten)
  • Cv for hver enkelt mentor på højst to sider. Evt. publikationer og patenter bør fremgå af cv’erne. Forskningsmentorens cv skal indeholde en liste over udvalgte publikationer samt oplyse ORCID.
  • Underskrifter
  • Erhvervspostdoc-kandidatens cv 
  • Erhvervspostdoc-kandidatens ph.d.-bevis eller erklæring fra ph.d.-vejleder om aflevering og vellykket forsvar af ph.d.-afhandling senest otte måneder efter ansøgningsfrist

Til bilag med projektbeskrivelse, forskningsinstitutionens projektbudget og underskrifter skal du bruge skabeloner, som du kan finde nedenunder.

Det er muligt at søge uden kandidat. Hvis projektet godkendes, skal I finde kandidaten bagefter. Hvis I søger uden en Erhvervspostdoc-kandidat, skal I vedhæfte tomme bilag i stedet for bilagene om kandidaten.