Erhvervsforsker

Er du et forskertalent med mod på en karriere i erhvervslivet?
 

Eller er du i en virksomhed eller på et universitet og har ideen til et forskningsprojekt, som kan skabe kommerciel værdi for virksomheden? 
 

Erhvervsforsker investerer i Erhvervs-ph.d og Erhvervspostdoc-projekter. I begge forløb ansættes kandidaten i en privat virksomhed og indskrives på, eller arbejder sammen med, en offentlig forskningsinstitution. Kandidaten arbejder på det samme forskningsprojekt begge steder.

  Innovationsfonden investerer i forskningsprojekter inden for alle fagområder, så længe det er et forskningsprojekt af høj kvalitet og med kommerciel relevans for virksomheden.

  Opdaterede retningslinjer i oktober 2019
  Pr. 10. oktober 2019 har vi opdateret retningslinjerne for Erhvervs-ph.d. og Erhvervspostdoc med en række små, men vigtige præciseringer, bla. for øge transparens i vurderingskriterier.

  For Erhvervs-ph.d.-kandidater indføres derudover en forenkling af dispensationsreglerne mht. karakterkrav.

  Erhvervs-ph.d.
  Retningslinjer for Erhvervs-ph.d.

  En Erhvervs-ph.d. er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem en virksomhed, en kandidat og et universitet

  • Den Erhvervs-ph.d.-studerende er ansat med løn i den private virksomhed og indskrevet på universitetet. Vedkommende deler sin arbejdstid mellem virksomheden og universitetet og bruger al sin tid på projektet.
  • Virksomheden og universitetet modtager tilskud fra Innovationsfonden til at dække deres udgifter.

  Hvad får du ud af et forløb som Erhvervs-ph.d.?

  • Projektet giver kandidaten mulighed for at gennemføre et forskningsprojekt, hvor resultaterne bringes i anvendelse.
  • Virksomheden får en kandidat, der kan gennemføre et forskningsprojekt af høj kvalitet og skabe resultater, der kan føre til kommerciel gevinst. Samtidig får virksomheden styrket sine relationer til eksisterende og nye samarbejdsparter i universitetsmiljøet.
  • Universitetet får styrket sine relationer til erhvervslivet, og der skabes samtidig grobund for ny forskning.

  Retningslinjer for Erhvervs-ph.d. 
  Dokumentet fastsætter betingelserne for ansøgning, forløb og finansiering af projekter. Du kan finde retningslinjerne nedenfor.

  Alle ansøgninger og bevillinger behandles i henhold til det sæt retningslinjer, der gjaldt på ansøgningstidspunktet. Ændringer i opdaterede retningslinjer gælder dermed kun for ansøgninger indsendt fra og med retningslinjernes dato.

   Dokumenter
   Ansøgningsfrister og skabeloner

   Ansøgningsfrister 

   Almindelig Erhvervs-ph.d.

   • tirsdag d. 24. september 2019, kl. 12.00
   • torsdag d. 9. januar 2020, kl. 12.00
   • torsdag d. 30. april 2020, kl. 12.00
   • torsdag d. 17. september 2020, kl. 12.00

   Offentlig Erhvervs-ph.d.

   • tirsdag d. 8. oktober 2019 kl. 12:00
   • onsdag d. 30. september 2020, kl. 12.00

   Du starter en ansøgning under ’Søgemuligheder’ i systemet e-grant. Vær opmærksom på, at en ansøgning tidligst kan oprettes i systemet 6 uger før ansøgningsfristen.

   I ansøgningsblanketten skal I indtaste oplysninger om projekt og projektdeltagere samt vedhæfte en række bilag i pdf-format. På selve ansøgningsblanketten er der vejledning i, hvordan du udfylder de forskellige afsnit. Du kan finde en udskrift af ansøgningsblanketten nedenunder.

   Bemærk: Det skal være projektets virksomhedsvejleder, der opretter ansøgningen. Virksomhedsvejlederen kan herefter give andre mulighed for at arbejde på ansøgningen inde i selve systemet.

   Disse bilag skal altid vedhæftes ansøgningen:

   • Projektbeskrivelse (inkluderer beskrivelse af virksomhed og universitet) 
   • Cv for hver enkelt vejleder på højst to sider
    • Cv for virksomhedsvejledere skal indeholde uddannelser
    • Cv for universitetsvejledere skal indeholde liste over udvalgte publikationer
   • Underskrifter
   • Kandidatens cv og fulde eksamensbeviser (både kandidat- og bacheloruddannelse) 
   • Ved dansk uddannelse: Karakterberegningsskema 
   • Ved udenlandsk uddannelse: Dokumentation for kandidatens placering på studieretningens årgang

   Til bilag med projektbeskrivelse, karakterberegninger og underskrifter skal du bruge skabeloner, som du kan finde nedenunder. Find også en FAQ om udregning af karaktergennemsnittet.

   Det er muligt for en privat virksomhed at søge uden kandidat. Hvis projektet godkendes, skal I finde kandidaten bagefter. Hvis I søger uden en Erhvervs-ph.d., skal I vedhæfte tomme bilag i stedet for bilagene om kandidaten.

   Dokumenter
   Kick-off for nye projekter

   Hvis I får godkendt jeres ansøgning, skal jeres Erhvervs-ph.d., hovedvejlederen i virksomheden og hovedvejlederen på universitetet deltage i et fælles Kick-off-arrangement. Vær opmærksom på, at det kun er de tre personer, der kan deltage i mødet. Det vil sige, at medvejledere ikke kan deltage i mødet.

   Forberedelse inkluderer en poster om projektet.

   Dato for næste Kick-off møde

   • Tirsdag d. 18. februar 2020 kl.10.00.

   Tilmelding

   Alle deltagere skal tilmeldes med angivelse af navn og de øvrige oplysninger, der er angivet i tilmeldingsblanketten.

   Vejledere er ikke automatisk tilmeldt, fordi kandidaten har tilmeldt sig. I kan enten tilmelde jer hver for sig, eller én kan tilmelde alle deltagere fra projektet.

   Hvert projekt skal undervejs vise projektet under en poster session (se nedenfor).

   Mødet har følgende formål:
   •    At klæde projektparterne på til et godt samarbejde
   •    At give mulighed for at netværke på tværs af projekterne
   •    At lade Innovationsfonden møde de projekter, vi har investeret i.

   Programmet inkluderer forskellige aktiviteter, der ruster til et godt samarbejde og giver indblik i andres gode idéer til samarbejde og projektindhold. I skal bl.a. vise jeres projekt ved en poster session. I skal ikke holde oplæg om posteren, men være til rådighed for andre, der gerne vil høre nærmere om projektet (se guide til nedenfor).

   OBS: Posteren skal både medbringes fysisk til Kick-off-mødet og sendes til erhvervsforsker@innofond.dk forinden.

   Program

   09.00 - 10.00 Registration

   10.00 - 10.15 Welcome - why are we meeting today?

   10.15 - 10.20 Learn from the best – watch movie clips with good advice from Industrial PhD partners

   10.20 - 10.50 Poster session – communicate your project and identify peers

   10.50 - 10.55 Learn from the best – watch movie clips with good advice from Industrial PhD partners

   10.55 – 11.05 Introduction to the Industrial PhD course

   11.05 - 12.00 Live through the Industrial PhD experience and solve critical Industrial PhD dilemmas by playing Trilemma – The Industrial PhD Board Game (1. round)

   12.00 - 12.45 Eat a nice lunch and network

   12.45 - 13.40 Live through the Industrial PhD experience and solve critical Industrial PhD dilemmas by playing Trilemma – The Industrial PhD Board Game (2. round)

   13.40 - 14.00 Stay and have a meeting with your project partners (optional).

   (small changes in the program may occur).

   Guide til poster

   • Projektfakta
    Projektparter og titel – karakteristika om virksomhed, universitet/institut og studerende samt billede af den studerende, så interesserede kan finde vedkommende blandt deltagerne
     
   • Problem og løsning
    Hvilket problem løser dit projekt?
    Hvad er dit projekts forskningsbidrag?
    Hvad er dit projekts forretningsmæssige og kommercielle potentiale?
    Hvad er dine specifikke forskningsmæssige- og forretningsmæssige udfordringer?
     
   • Andre relevante fakta og/eller best practice
    Andre relevante fakta og/eller dit bedste råd til at gennemføre et succesfuldt projekt som Erhvervs-ph.d. 

   Posteren skal A3-format, dvs. 29,7 cm x 42 cm. De vil blive hængt op med elefantsnot.

   Bemærk

   Hvis man er bosat i udlandet eller har deltaget i et kick-off indenfor de sidste tre år, behøver man ikke deltage.

   Lønniveau

   En Erhvervs-ph.d.-studerende skal mindst have samme samlede løn (løn + pension) som en almindelig universitetsansat ph.d.-studerende. AC-overenskomsten regulerer lønnen for ph.d.-studerende, der indplaceres efter overenskomstens §4 og §8.

   Per 1. oktober 2019 er løntrinnene inkl. tillæg og pension følgende per måned efter anciennitet:

   • 1. år, løntrin 4: 31.810 kr.
   • 2. år, løntrin 4: 31.810 kr. 
   • 3. år, løntrin 5: 34.177 kr. 
   • 4. år, løntrin 6: 36.337 kr. 
   • 5. år, løntrin 8: 38.464 kr. 

   Lønancienniteten forhøjes med det tidsrum, som den studerende har været beskæftiget med arbejde betinget af uddannelsen. Hvis man går lige fra kandidat- til ph.d.-uddannelsen, begynder man derfor på løntrin 4.

   Den overenskomstmæssige løn er en minimumsløn. Som Erhvervs-ph.d.-kandidat har du mulighed for at forhandle dig frem til en højere løn. Du skal i det hele taget betragte din ansættelse som Erhvervs-ph.d. som en hvilken som helst anden i forhold til forhandling af ansættelsesvilkår. Det betyder, at du også kan forhandle forhold som f.eks. ferie og barselsvilkår. Ansættelsen skal som minimum være på almindelige funktionærbetingelser.

   Vær opmærksom på, at der skal være indgået en egentlig ansættelseskontrakt, der frigør den Erhvervs-ph.d-studerende fra alle andre opgaver end projektet og uddannelsen under projektforløbet. Herudover skal I være opmærksomme på, at konkurrenceklausuler eller lignende i ansættelseskontrakten ikke må begrænse kandidatens mulighed for at opnå ansættelse andre steder. Ligeledes må ansættelseskontrakten ikke indeholde uddannelsesklausuler eller lignende, der pålægger kandidaten at godtgøre virksomhedens udgifter til uddannelsen ved uddannelsens afbrydelse eller ved jobskifte efter et afsluttet projekt som Erhvervs-ph.d.

   Innovationsfonden tilråder, at I søger rådgivning hos en fagforening eller et HR-kontor vedr. lønforhold og ovenstående satser skal ses som vejledende. 

   Inspirationsvideoer

    

    

   Erhvervs-ph.d-kursus

   Innovationsfonden afholder et obligatorisk kursus for alle Erhvervs-ph.d.-studerende. Kurset varetages af CBS. Det overordnede formål er at klæde de studerende på til at varetage rollen som Erhvervsforsker under og efter studiet.

   Erhvervs-ph.d.-kurset er beregnet til, at du tager det i begyndelsen af forløbet, og du får mest ud af kurset ved at deltage tidligt i dit projekt. Derfor opfordrer vi dig til at melde dig til det første kursus efter projektstart.

   OBS: Kurset er kun for Erhvervs-ph.d.-kandidater, der er blevet godkendt fra første runde 2017 og frem.

   Kursusdatoer

   Kommende kursusdatoer ligger som følger:

   • Modul 1: 9.-10. oktober 2019
   • Modul 2: 27.-28. april 2020
   • Modul 3:  1. oktober 2020

   Tilmelding

   CBS står for kursusforløbet. Undervisning, faciliteter og administration i forbindelse med kurset varetages i samarbejde med Innovationsfonden.  

   Kursets delmål er, at den Erhvervs-ph.d-studerende:

   • tilegner sig praktiske og teoretiske redskaber til at styre et forskningsprojekt, der går på tværs af akademiske kulturer og forretningskulturer og ofte ikke har en klar hierarkisk struktur
   • får redskaber til at begå sig i akademiske og kommercielle miljøer og får det bedste ud af begge
   • får værktøjer til at omsætte egen og anden forskning til innovation og forretningsmæssig værdi
   • opnår forståelse for sin potentielle impact som erhvervsforsker og projektets impact i et virksomheds- og samfundsperspektiv samt bliver i stand til at agere i forhold dertil
   • får skabt et fagligt og socialt netværk med andre Erhvervs-ph.d.'en. 

   Kurset er normeret til 5 ECTS point og består af tre moduler. Det er obligatorisk for alle godkendte Erhvervs-ph.d.-studerende at deltage i alle tre moduler.

   Den studerende deltager således i tre moduler henover en et-årig periode fra projektets start. To af modulerne foregår som internat, hvor alle på holdet er samlet uanset valg af moduler.

   Erhvervspostdoc
   Retningslinjer for Erhvervspostdoc-projekter

   Et Erhvervspostdoc-forløb er et samarbejde mellem en Erhvervspostdoc, en virksomhed og en offentlig forskningsinstitution om løsning af konkrete forskningsopgaver.

   • En ErhvervsPostdoc er ansat i den private virksomhed og samarbejder med forskningsinstitutionen
   • ErhvervsPostdoc’en ansættes med løn i virksomheden under projektet
   • Virksomheden og forskningsinstitutionen stiller begge en mentor til rådighed for Erhvervspostdoc’en

   Hvad får du ud af et Erhvervspostdoc-forløb?

   • Projektet giver Erhvervspostdoc’en et unikt kompetenceløft i dennes karriereudvikling ved at kombinere forskningskompetencer med erfaringer og mindset fra erhvervslivet.
   • Virksomheden får mulighed for at løse konkrete forskningsopgaver og får samtidig styrket sine relationer til eksisterende og nye samarbejdsparter i universitetsmiljøet.
   • Den offentlige forskningsinstitution får styrket sine relationer til erhvervslivet, og der skabes samtidig grobund for ny forskning.

   Retningslinjer for Erhvervspostdoc er det dokument, der fastsætter betingelserne for ansøgning, forløb og finansiering af Erhvervspostdoc-projekter. Du kan finde retningslinjerne i højre side.

   Retningslinjerne er opdateret den 6. juli 2018. Ændringer gælder kun for ansøgninger indsendt fra og med denne dato.

   Dokumenter
   Ansøgningsfrister og skabeloner

   Nederst kan du finde relevante dokumenter til brug ved ansøgningen.

   Almindelig Erhvervspostdoc

   • tirsdag d. 24. september 2019, kl. 12.00
   • torsdag d. 9. januar 2020, kl. 12.00
   • torsdag d. 30. april 2020, kl. 12.00
   • torsdag d. 17. september 2020, kl. 12.00

   Offentlig Erhvervspostdoc

   • tirsdag d. 8. oktober 2019, kl. 12.00
   • onsdag d. 30. september 2020, kl. 12.00 

   Du starter en ansøgning under ’Søgemuligheder’ i e-grant. Vær opmærksom på, at ansøgningen tidligst kan oprettes 6 uger før ansøgningsfristen.

   I ansøgningsblanketten i e-grant skal du skrive oplysninger om projekt og projektdeltagere samt vedhæfte en række bilag i pdf-format. På selve ansøgningsblanketten er der vejledning i, hvordan du udfylder de forskellige afsnit. Du kan finde en udskrift af ansøgningsblanketten nedenunder.

   Bemærk: Det skal være projektets virksomhedsmentor, der opretter ansøgningen. Virksomhedsmentoren kan herefter give andre mulighed for at arbejde på ansøgningen og tilknytte deltager i e-grant.

   Disse bilag skal altid vedhæftes ansøgningen:

   • Projektbeskrivelse (inkluderer beskrivelse af virksomhed og forskningsinstitution) 
   • Projektbudget for forskningsinstitution (virksomhedens budget angives inde i selve e-grant-blanketten)
   • Cv for hver enkelt mentor på højst to sider. Evt. publikationer og patenter bør fremgå af cv’erne
   • Underskrifter
   • Erhvervspostdoc-kandidatens cv 
   • Erhvervspostdoc-kandidatens ph.d.-bevis eller erklæring fra ph.d.-vejleder om aflevering og vellykket forsvar af ph.d.-afhandling senest seks måneder efter ansøgningsfrist

   Til bilag med projektbeskrivelse, forskningsinstitutionens projektbudget og underskrifter skal du bruge skabeloner, som du kan finde nedenunder.

   Det er muligt for en privat virksomhed at søge uden kandidat. Hvis projektet godkendes, skal I finde kandidaten bagefter. Hvis I søger uden Erhvervspostdoc-kandidat, skal I vedhæfte tomme bilag i stedet for bilagene om kandidaten.

   Dokumenter
   Lønniveau

   En Erhvervspostdoc skal mindst have samme samlede løn (løn + pension) som en universitetsansat postdoc. AC-overenskomsten regulerer lønnen for postdoc-ansatte, der indplaceres efter overenskomstens §4 og §8 og får et fast tillæg på 4.345,40 kr. om måneden.

   Pr. 1. oktober 2019 er løntrinnene inkl. pension og tillæg per måned efter anciennitet:

   • 1. år, løntrin 4: 35.714 kr.
   • 2. år, løntrin 4: 35.714 kr.
   • 3. år, løntrin 5: 38.082 kr.
   • 4. år, løntrin 6: 40.241 kr.
   • 5. år, løntrin 8: 42.369 kr.

   Lønancienniteten forhøjes med det tidsrum, som den postdoc-ansatte har været beskæftiget med arbejde betinget af uddannelsen. Idet en postdoc-ansat typisk allerede har mindst 3 års ansættelse som ph.d.-studerende, begynder de som regel på løntrin 5 eller højere.

   Den overenskomstmæssige løn er en minimumsløn. Som Erhvervspostdoc har du naturligvis mulighed for at forhandle dig frem til en højere løn. Du skal i det hele taget betragte din Erhvervspostdoc-ansættelse som en hvilken som helst ansættelse i forhold til forhandling af ansættelsesvilkår. Det betyder, at du også kan forhandle forhold som f.eks. ferie og barselsvilkår. Ansættelsen skal som minimum være på almindelige funktionærbetingelser. Vær også opmærksom på, at konkurrenceklausuler eller lignende i ansættelseskontrakten ikke må begrænse Erhvervspostdoc’ens mulighed for at opnå ansættelse andre steder.

   Innovationsfonden tilråder, at I søger rådgivning hos en fagforening eller et HR-kontor vedr. lønforhold og ovenstående satser skal ses som vejledende.

   Råd og vejledning Erhvervspostdoc
   Erhvervsforsker senior
   Åbning af Erhvervsforsker senior udskydes

   Innovationsfonden har valgt at udskyde åbningen af det nye program ’Erhvervsforsker senior/Industrial Fellow’ til efteråret 2020.

   Når den præcise ansøgningsfrist er fastlagt, vil det blive annonceret via Innovationsfondens nyhedsbrev og sociale medier.

   Retningslinjerne vil være tilgængelige på Innovationsfondens hjemmeside mindst et halvt år før ansøgningsfristen.

   Viden om
   Publikationer

   The Effect of the Industrial PhD Programme on Employment and Income

   Publiceringsdato: 10. juli 2013
   ISBN: 978-87-92776-68-6
   Udgiver: Styrelsen for Forskning og Innovation
   Publikationsår: 2012
   Sideantal: 35
   En undersøgelse af beskæftigelsen for Erhvervs-ph.d.'er og ordinære ph.d.'er viser, at beskæftigelsen for begge grupper generelt er høj. Undersøgelsen viser ligeledes, at Erhvervs-ph.d.-kandidater typisk er ansat i den private sektor i specialiststillinger med høje lønninger, mens ordinære ph.d.'er typisk ansættes i det offentlige med relativt lavere lønninger. Undersøgelsen viser, at beskæftigelsen blandt færdige Erhvervs-ph.d-kandidater er høj. Rapporten er på engelsk med et dansk resumé.
   Hent publikation (pdf)
    

   Ordningen for Erhvervs-ph.d. - en videnindsamling

   Publiceringsdato: 19. marts 2013
   Udgiver: Styrelsen for Forskning og Innovation
   Publikationsår: 2013
   Sideantal: 40
   Styrelsen for Forskning og Innovation har gennemført en videnindsamling for at lære mere om, hvordan studerende og vejledere oplever at indgå i Erhvervs-ph.d.-ordningen, og om hvordan projekterne er organiseret i praksis.
   Hent publikation (pdf)

   Analysis of the Industrial PhD Programme

   Publiceringsdato: 23. februar 2011
   Internet ISBN: 978-87-92372-65-9
   Udgiver: Styrelsen for Forskning og Innovation
   Publikationsår: 2011
   Sideantal: 43
   En effektmåling af ErhvervsPhD-ordningen viser, at virksomheder, der har ErhvervsPhD’er, har væsentligt højere vækst i bruttoprofit, patentering og beskæftigelse end virksomheder uden. Samtidig tjener færdige ErhvervsPhD’er mere i løn og er oftere ansat i lederstillinger end almindelige ph.d.‹er, men er i lidt lavere grad beskæftiget med forskning og udvikling.
   Hent publikation (pdf)

   Erhvervs-ph.d. - Et effektivt redskab for innovation og videnspredning

   Publiceringsdato: 29. marts 2007
   ISBN: 978-87-920-8115-5
   Internet ISBN: 978-87-920-8116-2
   Udgiver: Rådet for Teknologi og Innovation
   Publikationsår: 2007
   Sideantal: 116
   Hent publikation (pdf)

   Erhvervsforskerudvalget

   Erhvervsforskerudvalget foretager den faglige vurdering af alle Erhvervsforskeransøgninger. Behandlingstiden er på højst to måneder, medmindre udvalget beder dig om yderligere oplysninger til brug for vurderingen.

   Medlemmer af Erhvervsforskerudvalget

   Vice President Ingrid Sofie Harbo (formand)
   H. Lundbeck A/S

   Lektor Christian Langhoff Thuesen (næstformand)
   Danmarks Tekniske Universitet, DTU Management Engineering

   Director, Formulation and Biophysics Hanne B. Rasmussen
   Novo Nordisk A/S

   Chief Data Scientist Tue Lehn-Schiøler
   Danske Bank

   Professor Ira Assent
   Aarhus Universitet, Institut for Datalogi

   Research Area Manager Niels Henrik Pontoppidan
   Eriksholm Research Center, Oticon A/S

   Professor Erik Lund
   Aalborg Universitet, Institut for Materialer og Produktion

   Direktør Mette Glavind
   Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg 

   Professor Preben Elgaard Mogensen
   Nokia Solutions and Networks og Aalborg Universitet, Institut for Elektroniske Systemer

   Specialist Jørgen Peter Jensen
   COWI

   Professor MSO René Chester Goduscheit
   Aarhus Universitet, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi

   Chief Specialist Philip C. Kjær
   Vestas A/S og Aalborg Universitet, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet

   Vice President Ole Kirk
   Novozymes A/S

   Professor Hanne Ingmer
   Københavns Universitet, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi

   Professor Martin R. Larsen
   Syddansk Universitet, Institut for Biokemi og Molekylærbiologi

   Lektor, institutleder Katrine Lotz
   Kunstakademiets Arkitektskole, Bygningskunst, By & Landskab

   Professor Lene Tanggaard
   Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation

   Klinisk professor Ulrik Niels Lassen
   Københavns Universitet, Institut for Klinisk Medicin

   Lektor Britta Timm Knudsen
   Aarhus Universitet, Institut for Æstetik og Kommunikation

   Professor Peter Sestoft
   IT-Universitetet, Institut for Datalogi

   Professor MSO Brian Vejrum Wæhrens
   Aalborg Universitet, Center for Industriel Produktion

   Professor Emeritus & Academic Director, Christer Karlsson
   Copenhagen Business School, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

   Centerchef Leif Højslet Christensen
   Teknologisk Institut, Nano- og Mikroteknologi

   Professor Mette Marie Rosenkilde
   Københavns Universitet, Biomedicinsk Institut

   Seniorforsker Peter Koudahl
   VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

   Professor Henrik Callesen
   Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab

   Senior Innovation Manager Anita Friis Sommer
   LEGO Group

   Nonclinical Project Director Lars Iversen
   Novo Nordisk

   Kontakt
   Telefontid: 9 - 12 på hverdage

   Tlf.: 6190 5002, mail: erhvervsforsker@innofond.dk

   LinkedIn
   For potentielle, nuværende og tidligere partnere. Tilmeld dig Erhvervsforskers LinkedIn-gruppe.