Erhvervsforsker

Er du et forskertalent med mod på en karriere i erhvervslivet?
 

Eller er du i en virksomhed eller på et universitet og har ideen til et forskningsprojekt, som kan skabe kommerciel værdi for virksomheden? 
 

Erhvervsforsker investerer i ErhvervsPhD- og ErhvervsPostdoc-projekter. I begge forløb ansættes kandidaten i en privat virksomhed og indskrives på, eller arbejder sammen med, en offentlig forskningsinstitution. Kandidaten arbejder på det samme forskningsprojekt begge steder.

Innovationsfonden investerer i forskningsprojekter inden for alle fagområder, så længe det er et forskningsprojekt af høj kvalitet og med kommerciel relevans for virksomheden.

Offentlig ErhvervsPhD Erhvervsforsker e-f
Offentlig ErhvervsPostdoc Erhvervsforsker e-f
ErhvervsPhD
Retningslinjer for ErhvervsPhD-projekter

En ErhvervsPhD er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem en virksomhed, en ErhvervsPhD-kandidat og et universitet

 • En ErhvervsPhD-studerende er ansat med løn i den private virksomhed og indskrevet på universitetet.
 • Den studerende deler sin arbejdstid mellem virksomheden og universitetet og bruger al sin tid på ErhvervsPhD-projektet.
 • Virksomheden og universitetet modtager tilskud fra Innovationsfonden til at dække deres udgifter.

Hvad får du ud af et ErhvervsPhD-forløb?

 • Projektet giver ErhvervsPhD’en mulighed for at gennemføre et forskningsprojekt, hvor resultaterne bringes i anvendelse.
 • Virksomheden får en kandidat, der kan gennemføre et forskningsprojekt af høj kvalitet og skabe resultater, der kan føre til kommerciel gevinst. Samtidig får virksomheden styrket sine relationer til eksisterende og nye samarbejdsparter i universitetsmiljøet.
 • Universitetet får styrket sine relationer til erhvervslivet, og der skabes samtidig grobund for ny forskning.

Retningslinjer for ErhvervsPhD er det dokument, der fastsætter betingelserne for ansøgning, forløb og finansiering af ErhvervsPhD-projekter. Du kan finde retningslinjerne nedenunder.

Alle ansøgninger og bevillinger behandles i henhold til det sæt retningslinjer, der gjaldt på ansøgningstidspunktet. Ændringer i opdaterede retningslinjer gælder dermed kun for ansøgninger indsendt fra og med retningslinjernes dato.

Dokumenter
Ansøgningsfrister og skabeloner

Ansøgningsfrister 

Almindelig ErhvervsPhD

 • tirsdag d. 24. september 2019, kl. 12.00
 • torsdag d. 9. januar 2020, kl. 12.00
 • torsdag d. 30. april 2020, kl. 12.00
 • torsdag d. 17. september 2020, kl. 12.00

Offentlig ErhvervsPhD

 • tirsdag d. 8. oktober 2019 kl. 12:00
 • onsdag d. 30. september 2020, kl. 12.00

Du starter en ansøgning under ’Søgemuligheder’ i systemet e-grant. Vær opmærksom på, at en ansøgning tidligst kan oprettes i systemet 6 uger før ansøgningsfristen.

I ansøgningsblanketten skal I indtaste oplysninger om projekt og projektdeltagere samt vedhæfte en række bilag i pdf-format. På selve ansøgningsblanketten er der vejledning i, hvordan du udfylder de forskellige afsnit. Du kan finde en udskrift af ansøgningsblanketten nedenunder.

Bemærk: Det skal være projektets virksomhedsvejleder, der opretter ansøgningen. Virksomhedsvejlederen kan herefter give andre mulighed for at arbejde på ansøgningen inde i selve systemet.

Disse bilag skal altid vedhæftes ansøgningen:

 • Projektbeskrivelse (inkluderer beskrivelse af virksomhed og universitet) 
 • Cv for hver enkelt vejleder på højst to sider
  • Cv for virksomhedsvejledere skal indeholde uddannelser
  • Cv for universitetsvejledere skal indeholde liste over udvalgte publikationer
 • Underskrifter
 • Kandidatens cv og fulde eksamensbeviser (både kandidat- og bacheloruddannelse) 
 • Ved dansk uddannelse: Karakterberegningsskema 
 • Ved udenlandsk uddannelse: Dokumentation for kandidatens placering på studieretningens årgang

Til bilag med projektbeskrivelse, karakterberegninger og underskrifter skal du bruge skabeloner, som du kan finde nedenunder. Find også en FAQ om udregning af karaktergennemsnittet.

Det er muligt for en privat virksomhed at søge uden kandidat. Hvis projektet godkendes, skal I finde kandidaten bagefter. Hvis I søger uden ErhvervsPhD-kandidat, skal I vedhæfte tomme bilag i stedet for bilagene om kandidaten.

Dokumenter
Kick-off for nye projekter

Hvis I får godkendt jeres ansøgning, skal den ErhvervsPhD-studerende, hovedvejlederen i virksomheden og hovedvejlederen på universitetet deltage i et fælles Kick-off-arrangement. Vær opmærksom på, at det kun er de tre personer, der kan deltage i mødet. Det vil sige, at medvejledere ikke kan deltage i mødet.

Forberedelse inkluderer en poster om projektet.

Dato for næste Kick-off møde

 • Mandag d. 16. september 2019 kl.10.00.

Tilmelding

 • Tilmeld dig og din projektgruppe til det kommende Kick-off møde her
 • Vær opmærksom på, at det kun adgang for allerede godkendte ErhvervsPhD-projekter

Alle deltagere skal tilmeldes med angivelse af navn og de øvrige oplysninger, der er angivet i tilmeldingsblanketten.

Vejledere er ikke automatisk tilmeldt, fordi kandidaten har tilmeldt sig. I kan enten tilmelde jer hver for sig, eller én kan tilmelde alle deltagere fra projektet.

Hvert projekt skal undervejs vise projektet under en poster session (se nedenfor).

Mødet har følgende formål:
•    At klæde projektparterne på til et godt samarbejde
•    At give mulighed for at netværke på tværs af projekterne
•    At lade Innovationsfonden møde de projekter, vi har investeret i.

Programmet inkluderer forskellige aktiviteter, der ruster til et godt samarbejde og giver indblik i andres gode idéer til samarbejde og projektindhold. I skal bl.a. vise jeres projekt ved en poster session. I skal ikke holde oplæg om posteren, men være til rådighed for andre, der gerne vil høre nærmere om projektet (se guide til nedenfor).

OBS: Posteren skal både medbringes fysisk til Kick-off-mødet og sendes til erhvervsforsker@innofond.dk forinden.

Program

09.00 - 10.00 Registration

10.00 - 10.15 Welcome - why are we meeting today?

10.15 - 10.20 Learn from the best – watch movie clips with good advice from Industrial PhD partners

10.20 - 10.50 Poster session – communicate your project and identify peers

10.50 - 10.55 Learn from the best – watch movie clips with good advice from Industrial PhD partners

10.55 – 11.05 Introduction to the Industrial PhD course

11.05 - 12.00 Live through the Industrial PhD experience and solve critical Industrial PhD dilemmas by playing Trilemma – The Industrial PhD Board Game (1. round)

12.00 - 12.45 Eat a nice lunch and network

12.45 - 13.40 Live through the Industrial PhD experience and solve critical Industrial PhD dilemmas by playing Trilemma – The Industrial PhD Board Game (2. round)

13.40 - 14.00 Stay and have a meeting with your project partners (optional).

(small changes in the program may occur).

Guide til poster

 • Projektfakta
  Projektparter og titel – karakteristika om virksomhed, universitet/institut og studerende samt billede af den studerende, så interesserede kan finde vedkommende blandt deltagerne
   
 • Problem og løsning
  Hvilket problem løser dit projekt?
  Hvad er dit projekts forskningsbidrag?
  Hvad er dit projekts forretningsmæssige og kommercielle potentiale?
  Hvad er dine specifikke forskningsmæssige- og forretningsmæssige udfordringer?
   
 • Andre relevante fakta og/eller best practice
  Andre relevante fakta og/eller dit bedste råd til at gennemføre et succesfuldt ErhvervsPhD-projekt 

Posteren skal A3-format, dvs. 29,7 cm x 42 cm. De vil blive hængt op med elefantsnot.

Bemærk

Hvis man er bosat i udlandet eller har deltaget i et kick-off indenfor de sidste tre år, behøver man ikke deltage.

Råd til at komme i gang og eksempler på ansøgninger

Hvis du vil i gang med en ErhvervsPhD uden at have prøvet det før, kan det være svært at vide, hvor man skal begynde. Hvis du er en virksomhed eller kandidat, går vejen typisk igennem universiteterne. Her sidder fageksperterne, der har forbindelser til relevante virksomheder og kan pege på gode ErhvervsPhD-kandidater blandt de studerende.

For at finde frem til den rigtige universitetsforsker anbefaler vi, at du går til ph.d.-skolen for fagområdet. Hvert universitet har ph.d.-skoler indenfor forskellige fagområder. Ph.d.-skolerne er det administrative omdrejningspunkt for universitetets ph.d.-uddannelser og vil kunne hjælpe med at pege på en fagrelevant universitetsforsker. Find en liste over danske universiteter her: www.studyindenmark.dk

Du kan også annoncere i vores LinkedIn-gruppe ”Industrial PhD matchmaking and Experience Sharing”, hvor kandidater og virksomheder kan mødes. Virksomheder kan også annoncere i universitetsaviser.

Du kan også tage kontakt til et af de danske innovationsnetværk, som evt. kan sætte dig sammen med samarbejdspartnere indenfor fagområdet. Find netværkene her. For kandidater vil brancheforeninger også kunne henvise dig til relevante virksomheder. Hold også øje med ”science dating”-arrangementer på universiteterne, hvor studerende og virksomheder kan mødes.

Kandidater kan også tage direkte kontakt til relevante virksomheder. Vores erfaring er, at du får mest ud af kontakten med en virksomhed, hvis du har et forslag til et konkret projekt, hvor den kommercielle værdi for virksomheden er klar, og at du samtidig er åben overfor, at virksomheden ønsker at være med til at forme projektet, så det bliver relevant for dem.

Ansøgningsfasen
Hvis I har etableret et ErhvervsPhD-samarbejde, er næste skridt at skrive ansøgningen. Her anbefaler vi, at I skriver den sammen, så I helt fra start af drøfter og bliver enige om, hvad projektet helt konkret skal gå ud på. Det er særligt vigtigt, at universitetsvejlederen er med inde over ansøgningen, da det er en særlig disciplin at skrive forskningsansøgninger – der er mange særlige ting, man skal have styr på: State-of-the-art, litteraturreferencer, metodebeskrivelser. Det er lige så vigtigt, at virksomheden er med til at formulere afsnittet om projektets forretningsbetydning.

Nedenfor finder I eksempler på ansøgninger, som bedømmelsesudvalget tidligere har vurderet som særligt gode. Bemærk dog, at der i dag er et andet krav til formattet af ansøgningen. Det er derfor kun ansøgningens faglige indhold, der er tiltænkt som inspiration til nye ansøgninger.

Projektfasen
Hvis ansøgningen godkendes, er det vigtigt under forløbet, at I løbende mødes og drøfter udviklingen i projektet. Vi anbefaler, at man holder fysiske møder mindst en gang hver tredje måned, og gerne oftere, hvor alle deltager. Man kan etablere en styregruppe med flere fagpersoner fra virksomhed og universitet og holde et styregruppemøde en gang hvert halve år. Det kan også anbefales, at den studerende skriver et kort nyhedsbrev ca. hver anden uge, hvor der redegøres for projektets udvikling. Frem for alt skal alle projektparter rent mentalt sætte sig ind i de andres situation og være parat til at foretage ændringer i projektet, hvis det er til alles bedste.

Vi anbefaler også, at man indgår egentlige samarbejdsaftaler om f.eks. IPR og publicering. Find modelaftaler forneden, som I er velkomne til at bruge som inspiration til jeres egne aftaler.

Dokumenter
Lønniveau

En ErhvervsPhD-studerende skal mindst have samme samlede løn (løn + pension) som en almindelig universitetsansat ph.d.-studerende. AC-overenskomsten regulerer lønnen for ph.d.-studerende, der indplaceres efter overenskomstens §4 og §8.

Per 1. april 2019 er løntrinnene inkl. tillæg og pension følgende per måned efter anciennitet:

 • 1. år, løntrin 4: 31.545 kr.
 • 2. år, løntrin 4: 31.545 kr. 
 • 3. år, løntrin 5: 33.893 kr. 
 • 4. år, løntrin 6: 36.034 kr. 
 • 5. år, løntrin 8: 38.144 kr. 

Lønancienniteten forhøjes med det tidsrum, som den ph.d.-studerende har været beskæftiget med arbejde betinget af uddannelsen. Hvis man går lige fra kandidat- til ph.d.-uddannelsen, begynder man derfor på løntrin 4.

Den overenskomstmæssige løn er en minimumsløn. Som ErhvervsPhD-kandidat har du mulighed for at forhandle dig frem til en højere løn. Du skal i det hele taget betragte din ErhvervsPhD-ansættelse som en hvilken som helst ansættelse i forhold til forhandling af ansættelsesvilkår. Det betyder, at du også kan forhandle forhold som f.eks. ferie og barselsvilkår. Ansættelsen skal som minimum være på almindelige funktionærbetingelser.

Vær opmærksom på, at der skal være indgået en egentlig ansættelseskontrakt, der frigør den ErhvervsPhD-studerende fra alle andre opgaver end projektet og uddannelsen under projektforløbet. Herudover skal I være opmærksomme på, at konkurrenceklausuler eller lignende i ansættelseskontrakten ikke må begrænse kandidatens mulighed for at opnå ansættelse andre steder. Ligeledes må ansættelseskontrakten ikke indeholde uddannelsesklausuler eller lignende, der pålægger kandidaten at godtgøre virksomhedens udgifter til uddannelsen ved uddannelsens afbrydelse eller ved jobskifte efter et afsluttet ErhvervsPhD-projekt.

Innovationsfonden tilråder, at I søger rådgivning hos en fagforening eller et HR-kontor vedr. lønforhold og ovenstående satser skal ses som vejledende. 

Inspirationsvideoer

 

 

ErhvervsPhD-kursus

Innovationsfonden afholder et obligatorisk kursus for alle ErhvervsPhD-studerende. Kurset varetages af CBS. Kursets overordnede formål er at klæde de ErhvervsPhD-studerende på til at varetage rollen som Erhvervsforsker under og efter studiet.

ErhvervsPhD-kurset er beregnet til, at du tager det i begyndelsen af din ErhvervsPhD-uddannelse, og du får mest ud af kurset ved at deltage tidligt i dit projekt. Derfor opfordrer vi dig til at melde dig til det første kursus efter projektstart.

OBS: Kurset er kun for ErhvervsPhD-kandidater, der er blevet godkendt fra første runde 2017 og frem.

Kursusdatoer

Næstkommende kursusdatoer ligger som følger:

 • Modul 1: 9.-10. oktober 2019
 • Modul 2: 27.-28. april 2020
 • Modul 3:  1. oktober 2020

Tilmelding

CBS står for kursusforløbet. Undervisning, faciliteter og administration i forbindelse med kurset varetages i samarbejde med Innovationsfonden.  

Kursets delmål er

 • At den ErhvervsPhD-studerende tilegner sig praktiske og teoretiske redskaber til at styre et forskningsprojekt, der går på tværs af akademiske kulturer og forretningskulturer og ofte ikke har en klar hierarkisk struktur
 • At den ErhvervsPhD-studerende får redskaber til at begå sig i akademiske og kommercielle miljøer og får det bedste ud af begge
 • At den ErhvervsPhD-studerende får værktøjer til at omsætte egen og anden forskning til innovation og forretningsmæssig værdi
 • At den ErhvervsPhD-studerende opnår forståelse for sin potentielle impact som erhvervsforsker og projektets impact i et virksomheds- og samfundsperspektiv samt bliver i stand til at agere i forhold dertil
 • At den ErhvervsPhD-studerende får skabt et fagligt og socialt netværk med andre ErhvervsPhD-studerende

Kurset er normeret til 5 ECTS point og består af tre moduler. Det er obligatorisk for alle godkendte ErhvervsPhD-studerende at deltage i alle tre moduler.

Den studerende deltager således i tre moduler henover en et-årig periode fra ErhvervsPhD-projektets start.

To af modulerne foregår som internat, hvor alle studerende fra samme hold er samlet uanset valg af moduler.

ErhvervsPostdoc
Retningslinjer for ErhvervsPostdoc-projekter

Et ErhvervsPostdoc-forløb er et samarbejde mellem en ErhvervsPostdoc, en virksomhed og en offentlig forskningsinstitution om løsning af konkrete forskningsopgaver.

 • En ErhvervsPostdoc er ansat i den private virksomhed og samarbejder med forskningsinstitutionen
 • ErhvervsPostdoc’en ansættes med løn i virksomheden under projektet
 • Virksomheden og forskningsinstitutionen stiller begge en mentor til rådighed for ErhvervsPostdoc’en

Hvad får du ud af et ErhvervsPostdoc-forløb?

 • Projektet giver ErhvervsPostdoc’en et unikt kompetenceløft i dennes karriereudvikling ved at kombinere forskningskompetencer med erfaringer og mindset fra erhvervslivet.
 • Virksomheden får mulighed for at løse konkrete forskningsopgaver og får samtidig styrket sine relationer til eksisterende og nye samarbejdsparter i universitetsmiljøet.
 • Den offentlige forskningsinstitution får styrket sine relationer til erhvervslivet, og der skabes samtidig grobund for ny forskning.

Retningslinjer for ErhvervsPostdoc er det dokument, der fastsætter betingelserne for ansøgning, forløb og finansiering af ErhvervsPostdoc-projekter. Du kan finde retningslinjerne i højre side.

Retningslinjerne er opdateret den 6. juli 2018. Ændringer gælder kun for ansøgninger indsendt fra og med denne dato.

Dokumenter
Ansøgningsfrister og skabeloner

Nederst kan du finde relevante dokumenter til brug ved ansøgningen.

Almindelig ErhvervsPostdoc

 • tirsdag d. 24. september 2019, kl. 12.00
 • torsdag d. 9. januar 2020, kl. 12.00
 • torsdag d. 30. april 2020, kl. 12.00
 • torsdag d. 17. september 2020, kl. 12.00

Offentlig ErhvervsPostdoc

 • tirsdag d. 8. oktober 2019, kl. 12.00
 • onsdag d. 30. september 2020, kl. 12.00 

Du starter en ansøgning under ’Søgemuligheder’ i e-grant. Vær opmærksom på, at ansøgningen tidligst kan oprettes 6 uger før ansøgningsfristen.

I ansøgningsblanketten i e-grant skal du skrive oplysninger om projekt og projektdeltagere samt vedhæfte en række bilag i pdf-format. På selve ansøgningsblanketten er der vejledning i, hvordan du udfylder de forskellige afsnit. Du kan finde en udskrift af ansøgningsblanketten nedenunder.

Bemærk: Det skal være projektets virksomhedsmentor, der opretter ansøgningen. Virksomhedsmentoren kan herefter give andre mulighed for at arbejde på ansøgningen og tilknytte deltager i e-grant.

Disse bilag skal altid vedhæftes ansøgningen:

 • Projektbeskrivelse (inkluderer beskrivelse af virksomhed og forskningsinstitution) 
 • Projektbudget for forskningsinstitution (virksomhedens budget angives inde i selve e-grant-blanketten)
 • Cv for hver enkelt mentor på højst to sider. Evt. publikationer og patenter bør fremgå af cv’erne
 • Underskrifter
 • ErhvervsPostdoc-kandidatens cv 
 • ErhvervsPostdoc-kandidatens ph.d.-bevis eller erklæring fra ph.d.-vejleder om aflevering og vellykket forsvar af ph.d.-afhandling senest seks måneder efter ansøgningsfrist

Til bilag med projektbeskrivelse, forskningsinstitutionens projektbudget og underskrifter skal du bruge skabeloner, som du kan finde nedenunder.

Det er muligt for en privat virksomhed at søge uden kandidat. Hvis projektet godkendes, skal I finde kandidaten bagefter. Hvis I søger uden ErhvervsPostdoc-kandidat, skal I vedhæfte tomme bilag i stedet for bilagene om kandidaten.

Dokumenter
Lønniveau

En ErhvervsPostdoc skal mindst have samme samlede løn (løn + pension) som en universitetsansat postdoc. AC-overenskomsten regulerer lønnen for postdoc-ansatte, der indplaceres efter overenskomstens §4 og §8 og får et fast tillæg på 4.345,40 kr. om måneden.

Per 1. april 2019 er løntrinnene inkl. pension og tillæg per måned efter anciennitet:

 • 1. år, løntrin 4: 35.417 kr.
 • 2. år, løntrin 4: 35.417 kr.
 • 3. år, løntrin 5: 37.765 kr.
 • 4. år, løntrin 6: 39.906 kr.
 • 5. år, løntrin 8: 42.016 kr.

Lønancienniteten forhøjes med det tidsrum, som den postdoc-ansatte har været beskæftiget med arbejde betinget af uddannelsen. Idet en postdoc-ansat typisk allerede har mindst 3 års ansættelse som ph.d.-studerende, begynder de som regel på løntrin 5 eller højere.

Den overenskomstmæssige løn er en minimumsløn. Som ErhvervsPostdoc har du naturligvis mulighed for at forhandle dig frem til en højere løn. Du skal i det hele taget betragte din ErhvervsPostdoc-ansættelse som en hvilken som helst ansættelse i forhold til forhandling af ansættelsesvilkår. Det betyder, at du også kan forhandle forhold som f.eks. ferie og barselsvilkår. Ansættelsen skal som minimum være på almindelige funktionærbetingelser. Vær også opmærksom på, at konkurrenceklausuler eller lignende i ansættelseskontrakten ikke må begrænse ErhvervsPostdoc’ens mulighed for at opnå ansættelse andre steder.

Innovationsfonden tilråder, at I søger rådgivning hos en fagforening eller et HR-kontor vedr. lønforhold og ovenstående satser skal ses som vejledende.

Erhvervsforsker senior
Hvad er en Erhvervsforsker senior? - Retningslinjer

Et ErhvervsForskerSenior-projekt er et erhvervsrettet projekt, som en privat virksomhed, en forskningsinstitution og en forsker med kompetencer på meget højt niveau udfører i samarbejde med hinanden. Projektet vil fremme forskerens karriere, give værdi for begge organisationer og knytte dem tættere sammen.

Retningslinjer for ErhvervsForskerSenior er det dokument, der fastsætter betingelserne for ansøgning, forløb og finansiering af Erhvervsforsker Senior-projekter. Du kan finde retningslinjerne herunder, yderligere vejledende materialebliver offentliggjort i efteråret 2019. Alle ansøgninger og bevillinger behandles i henholdt til det sæt retningslinjer, der gjaldt på ansøgningstidspunktet.

Spørgsmål om programmet besvares af Programrådgiver Astrid Klingen (astrid.klingen@innofond.dk).

Dokumenter
Ansøgningsfrister

Programmet åbner for ansøgninger ved udgangen af 2019. Den første ansøgningsfrist er d. 9.1.2020.

Relevante dokumenter til brug ved ansøgningen bliver publiceret i oktober 2019 (se nedenfor).

Spørgsmål om programmet besvares af Programrådgiver Astrid Klingen (astrid.klingen@innofond.dk).

Ansøgningsfrister 2020:

 • Torsdag d. 9. januar 2020
 • Torsdag d. 30. april 2020
 • Torsdag d. 17. september 2020

Du starter en ansøgning under ’Søgemuligheder’ i e-grant. Vær opmærksom på, at ansøgningen tidligst kan oprettes 6 uger for ansøgningsfristen.

I ansøgningsblanketten i e-grant skal du skrive oplysninger om projekt og projektdeltagere samt vedhæfte en række bilag i pdf-format. På selve ansøgningsblanketten er der vejledning i, hvordan du udfylder de forskellige afsnit. En udskrift af ansøgningsblanketten bliver publiceret i efteråret 2019.

Bemærk: Det skal være forskeren, der opretter ansøgningen. Forskeren kan herefter give andre mulighed for at arbejde på ansøgningen inde i selve systemet.

Disse bilag skal altid vedhæftes ansøgningen (skabeloner publiceres her i efteråret 2019):

 • Projektbeskrivelse (inkluderer beskrivelse af virksomhed og forskningsinstitution)
 • Underskrifter fra alle parter
 • Projektbudget
 • Forskerens CV
 • CV for samarbejdspartnere på højst to sider

Til bilag med projektbeskrivelse, projektbudget og underskrifter skal du bruge skabeloner, som publiceres i oktober 2019.

 

Viden om
Publikationer

The Effect of the Industrial PhD Programme on Employment and Income

Publiceringsdato: 10. juli 2013
ISBN: 978-87-92776-68-6
Udgiver: Styrelsen for Forskning og Innovation
Publikationsår: 2012
Sideantal: 35
En undersøgelse af beskæftigelsen for henholdsvis ErhvervsPhD’er og ordinære ph.d.‹er viser, at beskæftigelsen for begge grupper generelt er høj. Undersøgelsen viser ligeledes, at ErhvervsPhD’er typisk er ansat i den private sektor i specialiststillinger med høje lønninger, mens ordinære ph.d.‹er typisk ansættes i det offentlige og således også har lavere lønninger. Desuden viser undersøgelsen, at beskæftigelsen blandt færdige ErhvervsPhD’er er høj. Rapporten er på engelsk med et dansk resumé.
Hent publikation (pdf)
 

ErhvervsPhD-ordningen - en videnindsamling

Publiceringsdato: 19. marts 2013
Udgiver: Styrelsen for Forskning og Innovation
Publikationsår: 2013
Sideantal: 40
Styrelsen for Forskning og Innovation har gennemført en videnindsamling for at lære mere om, hvordan studerende og vejledere oplever at indgå i ErhvervsPhD-ordningen, og om hvordan projekterne er organiseret i praksis.
Hent publikation (pdf)

Analysis of the Industrial PhD Programme

Publiceringsdato: 23. februar 2011
Internet ISBN: 978-87-92372-65-9
Udgiver: Styrelsen for Forskning og Innovation
Publikationsår: 2011
Sideantal: 43
En effektmåling af ErhvervsPhD-ordningen viser, at virksomheder, der har ErhvervsPhD’er, har væsentligt højere vækst i bruttoprofit, patentering og beskæftigelse end virksomheder uden. Samtidig tjener færdige ErhvervsPhD’er mere i løn og er oftere ansat i lederstillinger end almindelige ph.d.‹er, men er i lidt lavere grad beskæftiget med forskning og udvikling.
Hent publikation (pdf)

ErhvervsPhD - Et effektivt redskab for innovation og videnspredning

Publiceringsdato: 29. marts 2007
ISBN: 978-87-920-8115-5
Internet ISBN: 978-87-920-8116-2
Udgiver: Rådet for Teknologi og Innovation
Publikationsår: 2007
Sideantal: 116
Hent publikation (pdf)

Erhvervsforskerudvalget

Erhvervsforskerudvalget foretager den faglige vurdering af alle Erhvervsforskeransøgninger. Behandlingstiden er på højst to måneder, medmindre udvalget beder dig om yderligere oplysninger til brug for vurderingen.

Medlemmer af Erhvervsforskerudvalget

Vice President Ingrid Sofie Harbo (formand)
H. Lundbeck A/S

Lektor Christian Langhoff Thuesen (næstformand)
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Management Engineering

Director, Formulation and Biophysics Hanne B. Rasmussen
Novo Nordisk A/S

Chief Data Scientist Tue Lehn-Schiøler
Danske Bank

Professor Ira Assent
Aarhus Universitet, Institut for Datalogi

Research Area Manager Niels Henrik Pontoppidan
Eriksholm Research Center, Oticon A/S

Professor Erik Lund
Aalborg Universitet, Institut for Materialer og Produktion

Direktør Mette Glavind
Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg 

Professor Preben Elgaard Mogensen
Nokia Solutions and Networks og Aalborg Universitet, Institut for Elektroniske Systemer

Specialist Jørgen Peter Jensen
COWI

Professor MSO René Chester Goduscheit
Aarhus Universitet, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi

Chief Specialist Philip C. Kjær
Vestas A/S og Aalborg Universitet, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet

Vice President Ole Kirk
Novozymes A/S

Professor Hanne Ingmer
Københavns Universitet, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi

Professor Martin R. Larsen
Syddansk Universitet, Institut for Biokemi og Molekylærbiologi

Lektor, institutleder Katrine Lotz
Kunstakademiets Arkitektskole, Bygningskunst, By & Landskab

Professor Lene Tanggaard
Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation

Klinisk professor Ulrik Niels Lassen
Københavns Universitet, Institut for Klinisk Medicin

Lektor Britta Timm Knudsen
Aarhus Universitet, Institut for Æstetik og Kommunikation

Professor Peter Sestoft
IT-Universitetet, Institut for Datalogi

Professor MSO Brian Vejrum Wæhrens
Aalborg Universitet, Center for Industriel Produktion

Professor Emeritus & Academic Director, Christer Karlsson
Copenhagen Business School, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Centerchef Leif Højslet Christensen
Teknologisk Institut, Nano- og Mikroteknologi

Professor Mette Marie Rosenkilde
Københavns Universitet, Biomedicinsk Institut

Seniorforsker Peter Koudahl
VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Professor Henrik Callesen
Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab

Senior Innovation Manager Anita Friis Sommer
LEGO Group

Nonclinical Project Director Lars Iversen
Novo Nordisk

Kontakt
Telefontid: 9 - 12 på hverdage

Tlf.: 6190 5002, mail: erhvervsforsker@innofond.dk

OBS: Erhvervsforsker-linjen holder sommerferielukket fra d. 31. juli til og med d. 7. august 2019.

LinkedIn
For potentielle, nuværende og tidligere partnere. Tilmeld dig Erhvervsforskers LinkedIn-gruppe.