InnoBooster

HAR DU ET UDVIKLINGSPROJEKT MED FORRETNINGSPOTENTIALE?

 

Innovationsfonden investerer med InnoBooster i udviklingsprojekter drevet af små og mellemstore virksomheder med op til 250 ansatte (SMV), iværksættere eller entreprenante forskere med et CVR-nummer.

 

Vi har fokus på virksomheder med innovative projekter, som kræver viden for at blive til virkelighed. Det gode projekt kan være et nyt produkt, en ny service eller forbedring af en proces, der øger din virksomheds konkurrenceevne og skaber vækst.

Ny viden kan f.eks. komme fra universiteter og andre uddannelsesinstitutioner eller fra et privat udviklingshus. Det kan også bestå i ansættelsen af en ny medarbejder med særlige kompetencer.

Vi stiller krav

Vores investering kræver hverken, at vi får ejerandele eller penge retur – men vi kræver, at dit projekt har nyhedsværdi, forretningsmæssigt potentiale, og at der foreligger en gennemarbejdet projektplan. Som virksomhed skal du samtidig enten have opnået en omsætning på 2 mio. kr. i seneste regnskabsår eller have tiltrukket ekstern kapital. For start-ups, der er yngre end tre år, er det nok, hvis man har samlet et stærkt team til at gennemføre projektet, og man allerede har lovende resultater at bygge på.

Vi investerer op til 5 mio. kr. 

Afhængig af behov og potentiale i InnoBooster-projektet investerer vi op til 5 mio. kr. Der er dog væsentlig forskel på kravene til et projekt til 100.000 kr. og et til 5 mio. kr. Derfor er det vigtigt at finde den rette balance mellem størrelsen af den investering, der søges om, og den forretningsmæssige gevinst som kan forventes af projektet.

Søger du over 500.000, skal du være forberedt på at præsentere dit projekt  for et udvalgt investeringspanel, inden vi foretager en investering.

Hurtigt svar

InnoBooster behandler ansøgningerne løbende, så du kan indsende din ansøgning, når det passer med virksomhedens udviklingsplaner. Vi har som målsætning at give svar på din ansøgning inden for en måned.

Retningslinjer
Retningslinjer, ansøgningsskema og eksempel på budgetskema

Ansøgningsskemaet skal uploades når du ansøger via e-grant

Se eksempel på budgetskema. Det rigtige budgetskema får du adgang til når du søger via e-grant.

Dokumenter
Råd og vejledning
Hvem kan søge?
 • Din virksomhed skal have et CVR-nummer.
 • Virksomheden skal desuden kunne klassificeres som en SMV (lille eller mellemstor virksomhed). Læs mere om SMV reglerne i retningslinjerne for InnoBooster
 • For virksomheder der har eksisteret mere end tre år, er det et ufravigeligt krav, at den har opnået en omsætning på min. 2 mio. kr. i seneste afsluttede regnskabsår, - eller har tiltrukket ekstern kapital for mindst 500.000 kr. inden for de sidste tre år.
 • Er virksomheden under tre år gammel kan der ansøges som en startup.
 • For startups kan der dispenseres om kravet til omsætning/ekstern kapital såfremt virksomheden har sammensat et team med de rette kompetencer til at gennemføre projektet og allerede har opnået væsentlige resultater at basere projektet på.
Tips og tricks til din ansøgning

Søg et realistisk beløb

Virksomheder kan søge mellem 50.000 kr - 5 mio i tilskud fra InnoBooster programmet. kr. Der stilles naturligvis højere krav på alle vurderingsparametre, jo større beløb du søger. 

Tilpas dit projekt og det beløb du søger, til din virksomheds resultater. Vi ser mange ansøgninger på 400-500.000kr fra nystartede virksomheder med interessante idéer, men hvor man udelukkende har en meget tidlig prototype, uforpligtende kundeinteresse og en forholdsvis uklar projektplan.  400-500.000 kr. kan være for meget at investere på dette grundlag.

Vær specifik i din beskrivelse af nyhedsværdi og forretningspotentiale

Vi modtager for mange ansøgninger der ikke er tilstrækkeligt konkrete og bruger mange generelle begreber og positive vendinger, som ikke fortæller noget specifikt om netop deres projekt. Det er ikke den bedste måde at udnytte den begrænsede plads i ansøgningsskemaet.

Her er par eksempler på udsagn, der er værd at uddybe i din ansøgning

Produktet er helt nyt/innovativt og aldrig set før

– Forklar os i stedet hvori løsningen består og hvordan den fungerer. Hvilke løsninger i markedet minder om jeres, eller hvad anvender brugerne nu hvis en sådan løsning ikke eksisterer? Vi skal ud fra beskrivelsen selv kunne vurdere, om vi mener nyhedsværdien er tilstrækkelig høj.

 

Der findes konkurrenter, men vi er bedre/ mere brugervenlige/ mere innovative

 – Forklar os i stedet hvem konkurrenterne er; hvad gør de, hvad gør du? Hvorfor er jeres løsning at foretrække/ hvilken ”added value” giver den kunderne?  Er de villige til at betale mere for denne værditilførsel, og i så fald hvor meget? Dette skal vi vide for at kunne vurdere, om løsningen adskiller sig i tilstrækkelig grad

 

Vi har en MVP (eller en prototype) og skal udvikle næste version

 – Forklar os i stedet om jeres nuværende produkt; hvad kan det nu og hvad mangler at blive udviklet? Der er meget stor forskel på, hvad folk mener med MVP og Prototype - er det en mock-up eller er der funktionaliteter allerede?

 

Vi har oplevet stor interesse fra mange potentielle kunder

 – Forklar os i stedet hvem kunderne er? Hvor mange har I snakket med? Hvad har de sagt? Er der tale om høflig interesse eller er der allerede en betinget købsaftale?  I hvilken størrelsesorden vil disse kunder kunne aftage produktet og til hvilken pris?

 

Hvis vi bare får 5 % af markedet bliver vores årlige omsætning 50.000.000 kr. og dette vurderer vi at være et konservativt estimat.  

Forklar os i stedet, hvad I baserer jeres antagelser på? Hvor mange kunder har I allerede fat i og hvorfor vil dette projekt evt. vækste jeres markedsandel eller konvertere jeres nuværende brugere til betalende kunder? Hvordan er prisen beregnet og er den valideret med potentielle brugere? Hvad er jeres go-to-market strategi og hvad er der af indikationer for, at der vil være efterspørgsel efter jeres produkt?

Ansøgningspauser

Innobooster modtager løbende ansøgninger, men vi holder sommer- og vinterpauser, hvor vi ikke tager imod nye ansøgninger.

Du kan ikke indsende din ansøgning fra:

 • 4. juni kl. 12.00 til 15. august kl. 12.00
 • 1. december kl. 12.00 til 1. februar kl. 12.00

Du skal forvente længere behandlingstid for ansøgninger indsendt lige op til en ansøgningspause, da vi typisk modtager et usædvanligt stort antal ansøgninger lige inden lukning.

Investeringspanelet

Ved ansøgninger over 500.000 kr. vil projekter  som fonden finder interessante blive inviteret til et panelmøde, hvor et udvalg af innovationseksperter fra InnoBoosters investeringspanel vil teste ansøgernes koncept, forretningspotentiale og projektplan. Se hvem der med i investeringspanelet

Webinar

Torsdag den 28. februar afholdt Innovationsfonden et webinar, der gav introduktion til InnoBooster-programmet og tips til den gode ansøgning.

Gense webinaret her.

 

 

 

FAQ - din ansøgning
01
Kan jeg søge om en InnoBooster investering?

Du skal have et CVR-nummer for at søge, og virksomheden skal derudover være en SMV (lille/ mellemstor virksomhed), mere herom i retningslinjerne for InnoBooster-programmet. Er virksomheden ældre end tre år, er det et ufravigeligt krav, at  den har en omsætning på min. 2 mio. kr., eller har tiltrukket ekstern kapital for mindst 500.000 kr. Er virksomheden under tre år, kan der dispenseres fra dette krav, hvis det dokumenteres, at virksomheden har et stærkt team og har opnået væsentlige resultater. Endelig skal virksomhedens projekt have fokus på videnbaseret udvikling.

02
Hvordan ansøger man og kan jeg skrive ansøgningen på engelsk?
 • InnoBooster programmet søges via e-grant, som er den online portal Innovationsfonden bruger. Ansøgningen består af en administrativ del med faktuelle oplysninger, en faglig beskrivelse af virksomheden og projektet samt et budget. Det er ikke tilladt at ændre layoutet i ansøgningen eller tilføje ekstra materiale udover det beskrevne.
 • Ja, ansøgninger på engelsk og dansk kan godtages. Vores ansøgningsskema er dog kun på dansk.
03
Modtager jeg en kvittering når jeg har sendt min ansøgning?

Nej, du vil dog på e-grant kunne se om din ansøgning står som indsendt i den øverste menu.

04
Hvem behandler min ansøgning, og hvornår kan jeg forvente svar??
 • Din ansøgning bliver behandlet af to medarbejdere i Innovationsfonden, som har de rette kompetencer til at vurdere dit projekt.
 • Vi bestræber os på at behandle samtlige ansøgninger indenfor én måned. Du vil modtage den endelige afgørelse via e-grant samt en notifikation herom på den mail-adresse, som du har oplyst. Såfremt der ansøges om en investering over 500.000 kr. vil en positiv indstilling medføre en invitation til et pitch-møde, hvor et ekspertpanel vil tage stilling til dit projekt. Den samlede behandlingstid vil i så fald være på 2-3 måneder.
05
Kan jeg søge en InnoBooster når som helst?

Innovationsfonden behandler ansøgningerne til InnoBooster løbende, så ansøgningen kan indsendes, når det passer med virksomhedens udviklingsplaner. Du skal dog være opmærksom på, at der er to faste ansøgningspauser i InnoBooster‐programmet:
Fra 1.juni – 15. august
Fra 1. december – 15. februar

06
Hvad kan InnoBooster-investeringen medfinansiere?

Vores investering kan finansiere løntimer, både til eksisterende og nye medarbejdere. Derudover kan vi finansiere udgifter til køb af viden og service fra offentlige og private videnleverandører. Der er også muligt at få finansieret andre større udgifter, som er nødvendige for projektet (materialer og udstyr). 

07
Hvad investerer InnoBooster ikke i?

Rutinemæssige tiltag som etablering, almindelig drift og driftsoptimering, strategiudvikling, markedsføring eller kommunikation. Vi investerer heller ikke i indledende feasibility studier eller andre udgifter, der betragtes som helt indledende for at afgøre, om der er et forretningsmæssigt potentiale. Det forventer vi er gjort, inden du ansøger.

08
Må jeg bruge udenlandske videnleverandører i mit projekt?

Ja, det må du gerne.

09
Kan bidrag fra mine samarbejdspartnere indgå som medfinansiering?

Nej. Vores investering gives til din virksomhed, som har ansvaret for at stille egenfinansiering. Køber man hjælp til at gennemføre projektet fra videnleverandører, kan virksomhedens udgifter hertil indgå i regnskabet, såfremt udgifterne kan dokumenteres i form af fakturaer

10
Bliver mit projekt offentliggjort?

Ved ansøgningen accepterer du, at vi kan offentliggøre titel, stamdata (fx virksomhedsnavn) og afgørelse (modtaget eller ikke modtaget InnoBooster). Vi offentliggør ikke forretningsfølsomme oplysninger og vil derfor altid indgå i en dialog med dig, hvis der f.eks. som følge af en anmodning om aktindsigt, skulle blive efterspurgt oplysninger fra andre dele af din ansøgning.

11
Hvad menes med ekstern kapital?

Med ekstern kapital forstår vi kapital, der tilføres virksomheden fra eksterne parter uden krav om sikkerhed. Denne kapital kan komme fra nye investorer, der skyder penge ind i virksomheden, eller fra midler der fra offentlig eller privat side investeres i specifikke udviklingsaktiviteter i virksomheden. Som ekstern kapital regnes ikke egenkapital, kapital tilført fra virksomhedens primære ejere, eller lån hvor der stilles krav om sikkerhed, f.eks. banklån, kassekredit m.m.

12
Jeg har flere udviklingsprojekter - hvor mange ansøgninger må jeg sende?

Det er kun tilladt at have én ansøgning til behandling ad gangen. Dette gælder både per CVR-nummer samt for kontaktpersonen på ansøgningen. Har du fået afslag er det tilladt at genansøge, og har du fået tilsagn kan du også godt søge igen med et nyt projekt på et senere tidspunkt.

13
Jeg har fået afslag på min ansøgning - hvad nu?

I afgørelsen på ansøgningen vil der være knyttet en eller flere afslagsbegrundelser. Disse kan uddybes i en telefonsamtale efter aftale med InnoBooster-teamet. Ønsker du en uddybning af afslaget, sender du en mail til den sagsbehandler , der er anført på afslagsbrevet (husk at anføre sagsnummeret i mailen). Vi vender derefter tilbage og aftaler et tidspunkt for samtalen. Vores e-mailadresser finder du på hjemmesiden. Efter afslagssamtalen er det muligt at genansøge.

14
Kan jeg modtage InnoBooster flere gange?

Det kan du godt. Store projekter med naturlige milepæle kan med fordel deles op. Det er vigtigt, at du har opnået resultater med forretningsmæssig værdi i det forudgående InnoBooster-projekt, hvis du søger en opfølgende InnoBooster.

FAQ - projektforløbet
01
Jeg har fået en investering - skal jeg gøre noget?

Du har på e-grant modtaget et bevillingsbrev. Læs dette grundigt igennem, da det indeholder relevant information omkring forløbet. Derudover skal virksomheden indsende en accept af bevillingen, som findes øverst på bevillingssiden under opgaver i e-grant.

02
Hvornår og hvordan kan jeg indsende mit regnskab
 • Du vil modtage en mail fra E-grant, når en 3. måneders periode udløber. Så kan du begynde at udfylde dit regnskab. Du kan ikke begynde en afrapportering før du har modtaget en mail fra os om, at der er en opgave til dig.
 • Hver tredje måned (regnet fra projektstart) indsendes perioderegnskab via e-grant. Der bruges et standardiseret regnskabs-skema, som downloades via e-grant.dk.
03
Hvordan dokumenterer jeg projektets udgifter?

Der er lidt forskellige rammer for dette afhængig af bl.a. tidspunktet for og størrelsen af bevillingen. Fælles for alle bevillinger gælder dog, at udgifter til videnleverandører og andre udgifter skal dokumenteres med faktura udstedt til din virksomheds CVR-nummer. Projekter med en investering på mere end 500.000 kr. skal endvidere indsende en revisorerklæring for hvert projektår. Læs mere om de konkrete krav til dokumentation af udgifter i dit bevillingsbrev.

04
Hvornår kan jeg forvente en udbetaling?

Investeringen er bagudbetalt og sker på baggrund af indsendte regnskaber. Vores bevillingsafdeling bestræber sig på at behandle indsendte regnskaber inden for én måned. Derudover kan udbetalingen tage op til 10 dage. Såfremt der er fejl i regnskabet vil du få besked om dette via e-grant.dk, og du skal så rette fejlene og genindsende dit regnskab.

05
Der er ændringer i projektet - hvordan informerer jeg Innovationsfonden?

Hvis der sker ændringer med betydning for det godkendte projekt, skal Innovationsfonden informeres. Man kan via e-grant indsende anmodninger om rebudgettering eller andre ændringer. Dette gøres på bevillingssiden under ”handling”, hvor du også finder en vejledning til dette.

06
Jeg skal indsende en fremdriftspræsentation - hvad er dette?

Ved investeringer over 500.000 kr. afholdes der et midtvejsmøde halvvejs i projektet. Via e-grant skal du indsende en præsentation der giver en status på projektet i forhold til den oprindelige projektplan. Din kontaktperson på InnoBooster-teamet vil herefter kontakte dig og planlægge et møde, hvor I gennemgår fremdriften af projektet.

07
Projektafslutning - hvordan afrapporterer jeg?

Ved projektafslutning skal indsendes et afsluttende regnskab, hvor det også er muligt at anmode om udbetalingen af de sidste 15 % af investeringen, som bliver holdt tilbage. Derudover skal der udfyldes en evaluering, samt udarbejdes en afsluttende præsentation af projektets forløb og resultater, som indsendes via e-grant. Kravene til præsentationen findes i jeres bevillingsbrev.

Kontakt
InnoBooster

InnoBooster hotline
Telefontid 9-12: Tlf. 6190 5005, mail: Innobooster@innofond.dk

Erhvervshus Midtjylland
Telefontid 8 -16: Tlf. 7015 1619

Tekniske spørgsmål omkring e-grant
Telefontid 9 - 12: Tlf: 33929190 Mail: support.e-grant@fi.dk 
Teknisk hjælp til e-grant