Programmet
Hvem kan søge?
Åben sektion, Hvem kan søge?

For at søge Innoexplorer skal du:

 • være ansat på et dansk offentligt hospital eller en offentlig forsknings- og uddannelsesinstitution og bedrive forskning i forbindelse med din ansættelse.
   
 • have frembragt forskningsresultater eller ny viden, der potentielt kan anvendes kommercielt eller i samfundet i øvrigt.

Du kan søge alene eller flere som et team.

Du må ikke allerede have etableret en virksomhed, der baserer sig på den viden eller de resultater, som er udgangspunktet for projektet. Du må heller ikke etablere sådan en virksomhed i projektets varighed.

Hvad kan jeg søge investering til?
Åben sektion, Hvad kan jeg søge investering til?

Du kan søge tilskud til at modne og afklare, om dit forskningsresultat kan udnyttes kommercielt eller på anden måde kan være til gavn for samfundet.

I projektet kan bl.a. indgå følgende aktiviteter:

 • Afdækning af potentielle anvendelsesmuligheder.
   
 • Styrkelse af opfindelsens kommercielle potentiale eller samfundsmæssige perspektiver.
   
 • Reducering af specifikke risiko-elementer.
   
 • Test af prototyper.
   
 • Udarbejdelse af business case.
   
 • Etablering af teams og partnerskaber til videre forretningsudvikling.
Hvor mange penge kan jeg søge?
Åben sektion, Hvor mange penge kan jeg søge?

Du kan søge mellem 500.000 kr. – 1.500.000 kr. (inkl. overhead)

Innovationsfonden udbetaler pengene til den institution du er ansat ved. Institutionen udbetaler pengene til dig og dit projekt.

Hvad kan pengene finansiere?
Åben sektion, Hvad kan pengene finansiere?
 • De Investeringen dækker udgifter til de ansattes løn
 • Projekt-relaterede omkostninger
 •  samt øvrige udgifter til fx konsulentydelser.

 

Ansøgning
Hvordan ansøger jeg?
Åben sektion, Hvordan ansøger jeg?

1. Tag kontakt til kontaktpersonen på din institution

Før du kan ansøge, skal den institutionen du er tilknyttet inddrages i ansøgningsprocessen. Institutionen skal vurdere, om projektet og den viden eller de resultater, du arbejder med, har en høj kvalitet og et stort potentiale.

Inden du går i gang med din ansøgning, skal du derfor gå i dialog med din kontaktperson. Sammen finder I ud af, om du skal gå videre med din ansøgning.

Vær i den forbindelse opmærksom på at din institution kan have interne deadlines og procedurer der adskiller sig fra Innovationsfondens.

Find din kontaktperson i menupunktet "Kontaktpersoner og underskriftsansvarlige på institutioner" herunder

2. Send en ansøgning

Din ansøgning skal oprettes og indsendes via det elektroniske ansøgningssystem: www.e-grant.dk.

Du skal registrere dig som bruger af systemet med enten brugernavn og kodeord eller med NemID, før du kan oprette en ansøgning.

Du opretter en ny ansøgning ved at finde det korrekte opslag under ”Søgemuligheder” og trykke ”Start din ansøgning”.

Bemærk, at listen over søgemuligheder er sorteret alfabetisk, og at navnene på alle opslag fra Innovationsfonden starter med ”IF”.

Du må skrive din ansøgning på enten dansk eller engelsk.

Du kan finde en vejledning til e-grant på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

3. Præsentér dit projekt for et panel
Hvis du bliver udvalgt til at præsentere dit projekt for et ekspertpanel, skal du forberede dig på en 10 minutters præsentation og herefter 15 minutter til spørgsmål og dialog med panelet.

Hvad skal ansøgningen indeholde?
Åben sektion, Hvad skal ansøgningen indeholde?

Præsentationen er den primære information om projektet. Den danner grundlag for vurderingen og benyttes også til en evt. præsentation af projektet for Innoexplorer- panelet. Præsentationen bør derfor så vidt muligt være selvforklarende. Præsentationen må maksimalt indeholde 15 slides

Præsentationen skal indeholde:

 • Projektbeskrivelse
 • Projektplan
 • Kommercialiseringsstrategi
 • Forretningspotentiale
 • Team

Præsentationen må være max. 15 slides.

Budgettet udfyldes i den Excel skabelon der kan hentes på Innoexplorer hjemmesiden eller i løbet af ansøgningsprocessen i e-grant.dk.

Støtteerklæringen fra institutionen skal bekræfte, at institutionen finder projektet kvalificeret og perspektivrigt i den form det indsendes og at institutionen er indstillet på at forpligte sig til at understøtte gennemførslen af projektet gennem fx.eks. adgang til relevante faciliteter. En støtteerklæring skal udfyldes i den skabelon, der er tilgængelig på Innoexplorer hjemmesiden eller via ansøgningsprocessen i e-grant.dk.

Dokumenter
Kontaktpersoner og underskriftsansvarlige på institutioner
Åben sektion, Kontaktpersoner og underskriftsansvarlige på institutioner

Universiteter

KU

Underskriftsansvarlig:
Karen Laigaard, kala@adm.ku.dk, +45 3532 7054

Kontaktperson:
Hanne Junker Elmelund, hanne.elmelund@adm.ku.dk, +45 3059 0854 

 

AU

Underskriftsansvarlig:
Anette Poulsen Miltoft, apm@au.dk, +45 8715 3238

Kontaktperson:
Morten Holmager, +45 9350 8718, holmager@au.dk

 

SDU

Underskriftsansvarlig og kontaktperson:
Thomas Schmidt, thos@sdu.dk, +45 6550 7547

 

RUC

Underskriftsansvarlig:
Teamleder Lene Lillebro, lillebro@ruc.dk, +4546742332

Kontaktperson:
Specialkonsulent Robert Pederson, pederson@ruc.dk, +4546743859

 

AAU

Underskriftsansvarlig:
Peter Rasmussen, pra@adm.aau.dk, +45 9940 9335

Kontaktperson:
Jens Frede Rasmussen, jfr@adm.aau.dk, +45 9940 7189

 

DTU

Underskriftsansvarlig:
Jakob Svagin, jsva@dtu.dk, +45 2872 0488

Kontaktperson:
Michael Persson, miper@dtu.dk, +45 6054 4031

 

CBS

Underskriftsansvarlig:
Annedorte Vad, av.research@cbs.dk, +45 3815 2082

Kontaktperson:
Nikolaj Burmeister, nb.research@cbs.dk, +45 3815 2684

 

ITU

Underskriftsansvarlig:
Jens Christian Godskesen, jcg@itu.dk, +45 7218 5276

Kontaktperson:
Lene Dahl Prahm, lepr@itu.dk, +45 7218 5159

 

SSI

Underskriftsansvarlig:
Henrik Ullum: heul@ssi.dk, +45 32 68 37 33

Kontaktperson:
Michael Andersson, mcan@ssi.dk, +45 3268 8399 

 

VIVE

Underskriftsansvarlig:
Afventer afklaring

Kontaktperson:
Afventer afklaring

 

NFA

Underskriftsansvarlig:
Afventer afklaring

Kontaktperson:
Afventer afklaring

Professionshøjskoler

UCSYD

Underskriftsansvarlig:
Lene Mosegaard Søberg, lmso@ucsyd.dk, 7266 5228

Kontaktperson:
Jesper von Seelen, jvse@ucsyd.dk, +45 7266 5257

 

UCN

Underskriftsansvarlig:
David Mayntz, dvm@ucn.dk, +457269 0327

Kontaktperson:
Lone Varn Johannsen, loj@ucn.dk, +45 7269 0794

 

Absalon

Underskriftsansvarlig:
Kathrine Krageskov Eriksen, kke@pha.dk, +45 7248 2646

Kontaktperson:
Signe Bodil Nipper Nielsen, sinn@pha.dk, +45 7248 2633

UCL

Underskriftsansvarlig:
Poul Skov Dahl, psda@ucl.dk

Kontaktperson:
Conny Wang Hansen, cwha@ucl.dk

VIA

Underskriftsansvarlig:
Andreas Rasch-Christensen, ar@via.dk, +45 8755 1712

Kontaktperson:
Erik Løvgren Brejner, elb@via.dk, +45 8755 4411

 

KP

Underskriftsansvarlig:
Tobias Lindeberg, thli@kp.dk, +45 45 5163 2570

Kontaktperson:
Karina Skov Lisberg, kskl@kp.dk, +45 5138 0547

 

Hospitaler

Region Hovedstaden

Underskriftsansvarlig:
Mads Monrad Hansen, mail: mads.monrad.hansen@regionh.dk, telefon: 2762 2195

Kontakperson:
Nina Heede Ulrich, mail: nina.ulrich@regionh.dk, telefon: 2162 2479

Region Sjælland

Underskriftsansvarlig:
Mahad Mussa Huniche, mahu@regionsjaelland.dk, +45 5787 5283

Kontaktperson:
Bo Borg Mikkelsen, bobm@regionsjaelland.dk, +45 9357 7617

Region Syddanmark

Underskriftsansvarlig:
Afdelingsleder

Kontaktperson:
Thomas Schmidt, thos@sdu.dk, +45 6550 7547

Region Midtjylland

Kontaktperson:
Jesper Bredmose Simonsen, jessio@rm.dk, +45 4012 1194

Underskriftansvarlig:
Jørgen Schøler Kristensen, joerkris@rm.dk, +45 2016 3201

Region Nordjylland

Kontaktperson:
Gitte Wimmer, gw@rn.dk, 24 52 09 13

Underskriftansvarlig:
Jane Bjerregaard Rasmussen, jane.bjerregaard@rn.dk, 22 47 41 04

Bedømmelse
Hvordan foregår bedømmelsesprocessen?
Åben sektion, Hvordan foregår bedømmelsesprocessen?

Hvis du bliver udvalgt til at præsentere dit projekt for et ekspertpanel, skal du forberede dig på en 10 minutters præsentation og herefter 15 minutter til spørgsmål og dialog med panelet. Panelet er underlagt fortrolighed.

Herefter er det Innovationsfondens bestyrelsen, som træffer den endelige afgørelse.

Når du har præsenteret dit projekt, Vi bestræber vi os på, at give dig svar på din ansøgning inden for 14 dage efter din præsentation.

Hvem bedømmer ansøgningen?
Åben sektion, Hvem bedømmer ansøgningen?

Panelet består af personer med erfaring inden for forskning, udvikling, innovation, forretningsudvikling og iværksætteri.

Liste med navne på Innoexplorer panelets medlemmer.

Hvordan bliver din ansøgning bedømt?
Åben sektion, Hvordan bliver din ansøgning bedømt?

Vi vurderer dit projekt efter følgende kriterier:.

 • Kvalitet af forskning, udvikling og innovation: Innovation, udvikling og forskning af høj kvalitet. Det er klart hvad ideen ultimativt vil resultere i og at dette adskiller sig klart fra konkurrende løsninger.  
   
 • Forretningspotentiale og værdiskabelse: Ideen vil på sigt resultere i et kommercielt produkt eller komme samfundet til gavn på anden vis.
   
 • Økonomisk effektivitet: Investeringen i projektet står mål med det forventede potentiale og projektets risici.
   
 • Implementering: Teamet indeholder de rette kompetencer til succesfuld gennemførsel af projektet, og at der er en klar plan for at få omsat ideen til praksis.
Hvordan får jeg svar på min ansøgning?
Åben sektion, Hvordan får jeg svar på min ansøgning?

Du får besked om udfaldet på din ansøgning via et brev i e-grant. Når du har modtaget svar på den ansøgning er du velkommen til at aftale et kort opfølgende møde med repræsentanter fra Innovationsfonden.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?
Åben sektion, Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Vi bestræber os på, at give dig svar på din ansøgning 6-8 uger efter ansøgningsfristen.

Hvis du bliver udvalgt til at præsentere dit projekt for et ekspertpanel, bestræber os på, at give dig svar på din ansøgning inden for 14 dage efter din præsentation.

Fra godkendelse til opstart af projekt
Hvad sker der efter min ansøgning bliver godkendt?
Åben sektion, Hvad sker der efter min ansøgning bliver godkendt?

Hvis projektet får tilsagn skal du acceptere tilsagnet via e-grant.

Hvornår kan projektet starte op?
Åben sektion, Hvornår kan projektet starte op?

Projektet kan påbegyndes umiddelbart efter et accepteret tilsagn, og skal være påbegyndt senest 2 måneder efter tilsagnet.

Undervejs i projektet
Hvordan bliver investeringen udbetalt?
Åben sektion, Hvordan bliver investeringen udbetalt?

Udbetalingen af investeringen sker til den institution, hvor hovedansøger er ansat.

Der foretages én aconto udbetaling af 85 % af det bevilligede beløb ved projektstart. Ved projektafslutning indsendes regnskab og en faglig evalueringspræsentation via e-grant.dk og de resterende 15 % udbetales, når Innovationsfonden har godkendt regnskabet og den faglige evalueringspræsentation.  

Skal jeg aflægge regnskab eller afrapportere undervejs i projektet?
Åben sektion, Skal jeg aflægge regnskab eller afrapportere undervejs i projektet?

Nej.

Hvad sker der hvis jeg ikke kan overholde planen?
Åben sektion, Hvad sker der hvis jeg ikke kan overholde planen?

Der er mulighed for at aftale justeringer i projektet undervejs i forløbet, f.eks. aktiviteter, samarbejdspartnere eller fordelingen af budgettet.

Ønsker om justeringer skal godkendes af Innovationsfonden. Godkendelse forudsætter, at ændringerne er rimeligt begrundede. Anmodninger om ændringer sker via systemet e‐grant.dk og er yderligere beskrevet i bevillingsbrevet.

Hvad skal jeg gøre i forbindelse med afslutning af projektet?
Åben sektion, Hvad skal jeg gøre i forbindelse med afslutning af projektet?

Ved projektets afslutning skal du besvares et kort spørgeskema samt indsendes en evalueringspræsentation via e-grant.dk, der beskriver projektets forløb, projektresultater og de umiddelbare planer for at videreføre projektet.

Yderligere information om spørgeskema og evalueringspræsentationen vil være tilgængelig i e-grant ved projektets afslutning.

Innovationsfonden kan vælge at indkalde til et evalueringsmøde for at høre mere om projektet.

Derudover skal der ved projektets afslutning indsendes et slutregnskab via e-grant. Skabelonen som bruges til slutregnskabet vil være tilgængelig i e-grant ved projektets afslutning

Afholdte udgifter på posterne honorarer til eksterne/services og materialer og leje af udstyr skal dokumenteres via fakturaer der fremvises i slutregnskabet. Der kan kun dækkes udgifter, som er angivet i projektbudgettet eller godkendt af Innovationsfonden ved en efterfølgende re-budgettering. Alle udgifter skal afholdes inden for projektperioden.

Dokumenter
Kontakt
Kontakt Innovationsfonden
Åben sektion, Kontakt Innovationsfonden

Mail: innoexplorer@innofond.dk

Annemarie Etzerodt, Programrådgiver
Tlf: 6190 5015

Tekniske spørgsmål omkring e-grant

Retningslinjer
Download retningslinjer
Åben sektion, Download retningslinjer

Vær opmærksom på at retningslinjerne er opdateret i august 2019.

Dokumenter
Der er ikke åbent for ansøgning i øjeblikket