InnoExplorer

Er du ansat i en offentlig forsknings- og uddannelsesinstitution eller på et hospital, og har du skabt et forskningsresultat med kommercielt eller samfundsmæssigt potentiale, hvor der er behov for afklaring eller modning, før det kan nå markedet?

Hvad er InnoExplorer?

InnoExplorer er et tilskud til ansatte på offentlige forsknings- og uddannelsesinstitutioner og hospitaler, der har forskningsresultater med kommercielt potentiale, men som befinder sig på et prækommercielt stadie, og derfor kræver en afklaring eller modning for at blive klogere på om det kan videreudvikles med henblik på kommerciel eller samfundsmæssig udnyttelse.

Hvem kan søge?

For at søge InnoExplorer skal du:

 • være ansat på et dansk offentligt hospital eller en offentlig forsknings- og uddannelsesinstitution og bedrive forskning i forbindelse med din ansættelse.
   
 • have frembragt forskningsresultater eller ny viden, der potentielt kan anvendes kommercielt eller i samfundet i øvrigt.

Du kan søge alene eller flere som et team.

Du må ikke allerede have etableret en virksomhed, der baserer sig på den viden eller de resultater, som er udgangspunktet for projektet. Du må heller ikke etablere sådan en virksomhed i projektets varighed.

Hvor meget kan du søge?

Du kan søge mellem 500.000 kr. – 1.500.000 kr. (inkl. overhead)

Projektet kan vare op til 12 måneder.

Innovationsfonden udbetaler pengene til den institution du er ansat ved. Institutionen udbetaler pengene til dig og dit projekt.

Hvad skal pengene bruges til?

I projektet kan bl.a. indgå følgende aktiviteter:

 • Afdækning af potentielle anvendelsesmuligheder
 • Styrkelse af opfindelsens kommercielle potentiale eller samfundsmæssige perspektiver
 • Reducering af specifikke risiko-elementer
 • Test af prototyper
 • Udarbejdelse af business case
 • Etablering af teams og partnerskaber til videre forretningsudvikling

Investeringen dækker udgifter til de ansattes løn, projekt-relaterede omkostninger samt øvrige udgifter til fx konsulentydelser.

Investeringen udbetales til den institution, hvor du er ansat, og det er derfor en forudsætning for at ansøge, at institutionen er inddraget i ansøgningsprocessen og vurderer, at projektet og den viden eller de resultater, der arbejdes med, har en høj kvalitet og et stort potentiale.

Vær i den forbindelse opmærksom på at din institution kan have interne deadlines og procedurer.

Krav til projektet

Vi vurderer dit projekt efter følgende kriterier.

 • Kvalitet af forskning, udvikling og innovation
  Innovation, udvikling og forskning af høj kvalitet.
   
 • Forretningspotentiale og værdiskabelse
  Ideen vil på sigt resultere i et kommercielt produkt eller komme samfundet til gavn på anden vis.
   
 • Økonomisk effektivitet
  Investeringen i projektet står mål med det forventede potentiale og projektets risici.
   
 • Implementering
  Teamet indeholder de rette kompetencer til succesfuld gennemførsel af projektet, og at der er en klar plan for at få omsat ideen til praksis.

Sådan søger du

1. Tag kontakt til kontaktpersonen på din institution
Inden du går i gang med din ansøgning, skal du gå i dialog med din kontaktperson. Sammen finder I ud af om du skal gå videre med din ansøgning.
Find din kontaktperson.

Vær opmærksom på at din institution kan have interne deadlines og procedurer.

2. Send en ansøgning
Opret din ansøgning i det elektroniske ansøgningssystem E-grant.

Ansøgningen skal bestå af:

 • Ansøgningsblanket (i E-grant)
 • Præsentation (PowerPoint, max. 15 slides)
 • Budget (skabelon)
 • Støtteerklæring (skabelon)

Vi bestræber os på, at give dig svar på din ansøgning 6-8 uger efter ansøgningsfristen.

3. Præsentér dit projekt for et panel
Hvis du bliver udvalgt til at præsentere dit projekt for et ekspertpanel, skal du forberede dig på en 10 minutters præsentation og herefter 15 minutter til spørgsmål og dialog med panelet.

Panelet består af personer med erfaring inden for forskning, udvikling, innovation, forretningsudvikling og iværksætteri.

Vi bestræber os på, at give dig svar på din ansøgning inden for 14 dage efter din præsentation.

InnoExplorer InnoExplorer i-e
Råd og vejledning
Ansøgning: Deadlines og panelmøder

1. ansøgningsrunde:

 • Deadline: fredag d. 30. april 2019 kl. 12
 • Panelmøder afholdes i uge 23 (3-6. juni 2019)
   

2. ansøgningsrunde:

 • Deadline: fredag d. 30. august 2019 kl. 12.
 • Panelmøder afholdes i uge 40 (30. september – 4. oktober 2019).
   

3. ansøgningsrunde:

 • Deadline: fredag d. 1. november 2019 kl. 12.
 • Panelmøder afholdes i uge 49 (2-6. december 2019).
Kontakt
Kontaktpersoner og underskriftsansvarlige på institutioner

Universities

KU

Authorized signatory:
Karen Laigaard, kala@adm.ku.dk, +45 3532 7054

Contact person:
Hanne Junker Elmelund, hanne.elmelund@adm.ku.dk, +45 3059 0854 

 

AU

Authorized signatory:
Anette Poulsen Miltoft, apm@au.dk, +45 8715 3238

Contact person:
Nis Kjær Weibel, nikwe@au.dk, +45 9352 1159

 

SDU

Authorized signatory and contact person:
Thomas Schmidt, thos@sdu.dk, +45 6550 7547

 

RUC

Authorized signatory and contact person:
Jens Kofod, jensk@ruc.dk, +45 6195 1199

 

AAU

Authorized signatory:
Peter Rasmussen, pra@adm.aau.dk, +45 9940 9335

Contact person:
Jens Frede Rasmussen, jfr@adm.aau.dk, +45 9940 7189

 

DTU

Authorized signatory:
Peter Sylvest Nielsen, psyl@dtu.dk, +45 6172 8995

Contact person:
Michael Persson, miper@dtu.dk, +45 6054 4031

 

CBS

Authorized signatory:
Annedorte Vad, av.research@cbs.dk, +45 3815 2082

Contact person:
Nikolaj Burmeister, nb.research@cbs.dk, +45 3815 2684

 

ITU

Authorized signatory:
Jens Christian Godskesen, jcg@itu.dk, +45 7218 5276

Contact person:
Lene Dahl Prahm, lepr@itu.dk, +45 7218 5159

 

SSI

Authorized signatory:
Mads Melbye, mme@ssi.dk Tlf. 32683163

Contact person:
Mikkel Lyndrup, mily@ssi.dk, tlf.  3268 3304

 

VIVE

Authorized signatory:
Awaits clarification

Contact person:
Awaits clarification

 

NFA

Authorized signatory:
Awaits clarification

Contact person:
Awaits clarification
 

University Colleges

UCSYD

Authorized signatory:
Lene Mosegaard Søberg, lmso@ucsyd.dk, 7266 5228

Contact person:
Jesper von Seelen, jvse@ucsyd.dk, +45 7266 5257

 

UCN

Authorized signatory:
David Mayntz, dvm@ucn.dk, +457269 0327

Contact person:
Lone Varn Johannsen, loj@ucn.dk, +45 7269 0794

 

Absalon

Authorized signatory:
Kathrine Krageskov Eriksen, kke@pha.dk, +45 7248 2646

Contact person:
Signe Bodil Nipper Nielsen, sinn@pha.dk, +45 7248 2633

UCL

Authorized signatory:
Søren Pedersen, sope@ucl.dk, +45 2993 6710

Contact person:
Kristian Mondrup, krmo2@ucl.dk, +45 4020 7444

VIA

Authorized signatory:
Andreas Rasch-Christensen, ar@via.dk, +45 8755 1712

Contact person:
Erik Løvgren Brejner, elb@via.dk, +45 8755 4411

 

KP

Authorized signatory:
Tobias Lindeberg, thli@kp.dk, +45 45 5163 2570

Contact person:
Karina Skov Lisberg, kskl@kp.dk, +45 5138 0547

 

Hospitals

Region Capital

Authorized signatory:
Diana Arsovic, +45 4143 0076

Contact person:
Karin Kindt-Larsen, karin.kindt-larsen@regionh.dk, +45 2714 1444 

Region Zealand

Authorized signatory:
Head of department

Contact person:
Awaits clarification

Region Southern Denmark

Authorized signatory:
Head of department

Contact person:
Awaits clarification

Region Central Jutland

Authorized signatory:
Head of department

Contact person:
Awaits clarification

Region Northern Jutland

Authorized signatory:
Eskild Holm Nielsen, eskild.nielsen@rn.dk, +45 9766 6301

Kontakt Innovationsfonden

Marlene Fredborg, Scientific Officer
Tlf. 61 90 50 52, E-mail marlene.fredborg@innofond.dk

Annemarie Etzerodt, Programme Officer
Tlf. 61 90 50 15 E-mail: annemarie.etzerodt@innofond.dk