Åbner for ansøgninger:
26. juli 2021 - 1. september 2021

Innoexplorer

Tilskud til ansatte på offentlige forsknings- og uddannelsesinstitutioner og hospitaler, der har forskningsresultater med kommercielt eller samfundsmæssigt potentiale, som kræver afklaring eller modning.

Hvem?

Ansatte der bedriver forskning på danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner eller hospitaler. Du må ikke have etableret virksomhed baseret på viden i relation til projektet.

Hvad?

Medfinansiering af udgifter til ansattes løn, honorar til eksterne, projektspecifikke materialer og overhead til institutionen.

Hvor meget?

Vi investerer i projekter fra 500.000 kr. til 1,5 mio. Projektet kan vare op til 12 måneder.

Der er udpeget en kontaktperson på hver institution, som du skal kontakte med henblik på inddragelse af institutionen så tidligt som muligt i ansøgningsprocessen. 

Liste over kontaktpersoner og underskriftsansvarlige.

Læs mere om Innoexplorer.

1. september 2021, kl. 12.00
Ansøgningsfrist
uge 39 (27. september – 1. oktober 2021)
Panelmøder
uge 41 (11 – 15. oktober 2021)
Svar på ansøgning
Dit projekt
Hvad skal pengene bruges til?

I projektet kan bl.a. indgå følgende aktiviteter:

 • Afdækning af potentielle anvendelsesmuligheder.
   
 • Styrkelse af opfindelsens kommercielle potentiale eller samfundsmæssige perspektiver.
   
 • Reducering af specifikke risiko-elementer.
   
 • Test af prototyper.
   
 • Udarbejdelse af business case.
   
 • Etablering af teams og partnerskaber til videre forretningsudvikling.

Investeringen dækker udgifter til de ansattes løn, projektrelaterede omkostninger samt øvrige udgifter til fx konsulentydelser.

Investeringen udbetales til den institution, hvor du er ansat, og det er derfor en forudsætning for at ansøge, at institutionen er inddraget i ansøgningsprocessen og vurderer, at projektet og den viden eller de resultater, der arbejdes med, har en høj kvalitet og et stort potentiale.

Vær i den forbindelse opmærksom på at din institution kan have interne deadlines og procedurer.

Hvilke krav stiller vi til projektet?

Vi vurderer dit projekt efter følgende kriterier.

 • Kvalitet af forskning, udvikling og innovation
  Innovation, udvikling og forskning af høj kvalitet.
   
 • Forretningspotentiale og værdiskabelse
  Ideen vil på sigt resultere i et kommercielt produkt eller komme samfundet til gavn på anden vis.
   
 • Økonomisk effektivitet
  Investeringen i projektet står mål med det forventede potentiale og projektets risici.
   
 • Implementering
  Teamet indeholder de rette kompetencer til succesfuld gennemførsel af projektet, og at der er en klar plan for at få omsat ideen til praksis.
Ansøgning
Sådan søger du

1. Tag kontakt til kontaktpersonen på din institution
Inden du går i gang med din ansøgning, skal du gå i dialog med din kontaktperson. Sammen finder I ud af om du skal gå videre med din ansøgning.
Find din kontaktperson.

Vær opmærksom på at din institution kan have interne deadlines og procedurer - ofte en måned før ansøgningsfrist på Innoexplorer.

2. Send en ansøgning
Opret din ansøgning i det elektroniske ansøgningssystem E-grant.
Vi åbner først for ansøgninger i E-grant tre uger før ansøgningsfristen. 

Ansøgningen skal bestå af:

 • Ansøgningsblanket (i E-grant)
 • Præsentation (PowerPoint, max. 15 slides)
 • Abstract/overblik (max. 2000 anslag)
 • Budget (skabelon)
 • Støtteerklæring (skabelon)

Vi bestræber os på, at give dig svar på din ansøgning 6-8 uger efter ansøgningsfristen.

3. Præsentér dit projekt for et panel
Hvis du bliver udvalgt til at præsentere dit projekt for et ekspertpanel, skal du forberede dig på en 10 minutters præsentation og herefter 15 minutter til spørgsmål og dialog med panelet.

Panelet består af personer med erfaring inden for forskning, udvikling, innovation, forretningsudvikling og iværksætteri. Liste med navne på medlemmer af panelet.

Vi bestræber os på, at give dig svar på din ansøgning inden for 14 dage efter din præsentation.

Panelet er underlagt fortrolighed.

Kontakt
Kontaktpersoner og underskriftsansvarlige på institutioner

Universiteter

KU

Underskriftsansvarlig:
Karen Laigaard, kala@adm.ku.dk, +45 3532 7054

Kontaktperson:
Hanne Junker Elmelund, hanne.elmelund@adm.ku.dk, +45 3059 0854 

 

AU

Underskriftsansvarlig:
Anette Poulsen Miltoft, apm@au.dk, +45 8715 3238

Kontaktperson:
Morten Holmager, +45 9350 8718, holmager@au.dk

 

SDU

Underskriftsansvarlig og kontaktperson:
Thomas Schmidt, thos@sdu.dk, +45 6550 7547

 

RUC

Underskriftsansvarlig:
Teamleder Lene Lillebro, lillebro@ruc.dk, +4546742332

Kontaktperson:
Specialkonsulent Robert Pederson, pederson@ruc.dk, +4546743859

 

AAU

Underskriftsansvarlig:
Peter Rasmussen, pra@adm.aau.dk, +45 9940 9335

Kontaktperson:
Jens Frede Rasmussen, jfr@adm.aau.dk, +45 9940 7189

 

DTU

Underskriftsansvarlig:
Jakob Svagin, jsva@dtu.dk, +45 2872 0488

Kontaktperson:
Michael Persson, miper@dtu.dk, +45 6054 4031

 

CBS

Underskriftsansvarlig:
Annedorte Vad, av.research@cbs.dk, +45 3815 2082

Kontaktperson:
Nikolaj Burmeister, nb.research@cbs.dk, +45 3815 2684

 

ITU

Underskriftsansvarlig:
Jens Christian Godskesen, jcg@itu.dk, +45 7218 5276

Kontaktperson:
Lene Dahl Prahm, lepr@itu.dk, +45 7218 5159

 

SSI

Underskriftsansvarlig:
Henrik Ullum: heul@ssi.dk, +45 32 68 37 33

Kontaktperson:
Michael Andersson, mcan@ssi.dk, +45 3268 8399 

 

VIVE

Underskriftsansvarlig:
Afventer afklaring

Kontaktperson:
Afventer afklaring

 

NFA

Underskriftsansvarlig:
Afventer afklaring

Kontaktperson:
Afventer afklaring

Professionshøjskoler

UCSYD

Underskriftsansvarlig:
Lene Mosegaard Søberg, lmso@ucsyd.dk, 7266 5228

Kontaktperson:
Jesper von Seelen, jvse@ucsyd.dk, +45 7266 5257

 

UCN

Underskriftsansvarlig:
David Mayntz, dvm@ucn.dk, +457269 0327

Kontaktperson:
Lone Varn Johannsen, loj@ucn.dk, +45 7269 0794

 

Absalon

Underskriftsansvarlig:
Kathrine Krageskov Eriksen, kke@pha.dk, +45 7248 2646

Kontaktperson:
Signe Bodil Nipper Nielsen, sinn@pha.dk, +45 7248 2633

UCL

Underskriftsansvarlig:
Poul Skov Dahl, psda@ucl.dk

Kontaktperson:
Conny Wang Hansen, cwha@ucl.dk

VIA

Underskriftsansvarlig:
Andreas Rasch-Christensen, ar@via.dk, +45 8755 1712

Kontaktperson:
Erik Løvgren Brejner, elb@via.dk, +45 8755 4411

 

KP

Underskriftsansvarlig:
Tobias Lindeberg, thli@kp.dk, +45 45 5163 2570

Kontaktperson:
Karina Skov Lisberg, kskl@kp.dk, +45 5138 0547

 

Hospitaler

Region Hovedstaden

Underskriftsansvarlig:
Diana Arsovic, +45 4143 0076

Kontaktperson:
Karin Kindt-Larsen, karin.kindt-larsen@regionh.dk, +45 2714 1444 

Region Sjælland

Underskriftsansvarlig:
Mahad Mussa Huniche, mahu@regionsjaelland.dk, +45 5787 5283

Kontaktperson:
Bo Borg Mikkelsen, bobm@regionsjaelland.dk, +45 9357 7617

Region Syddanmark

Underskriftsansvarlig:
Afdelingsleder

Kontaktperson:
Thomas Schmidt, thos@sdu.dk, +45 6550 7547

Region Midtjylland

Kontaktperson:
Jesper Bredmose Simonsen, jessio@rm.dk, +45 4012 1194

Underskriftansvarlig:
Jørgen Schøler Kristensen, joerkris@rm.dk, +45 2016 3201

Region Nordjylland

Kontaktperson:
Gitte Wimmer, gw@rn.dk, 24 52 09 13

Underskriftansvarlig:
Jane Bjerregaard Rasmussen, jane.bjerregaard@rn.dk, 22 47 41 04

 

Kontakt Innovationsfonden

Mail: innoexplorer@innofond.dk

Pernille Maj Svendsen, programrådgiver
Tlf.: 61 90 50 41

Annemarie Etzerodt, Programrådgiver
Tlf: 6190 5015

Tekniske spørgsmål omkring e-grant