Innofounder

Tilskud til iværksættere med en innovativ idé, som kan blive til en økonomisk bæredygtig forretning

 

Fra idé til forretning

Innofounder er et 12 måneder langt fuldtidsforløb, der har til formål at accelerere udviklingen af din iværksætteridé fra de tidlige faser til et stadie, hvor du er klar til at gå på markedet eller hente investeringer.

Med Innofounder giver Innovationsfonden en kapitalindsprøjtning i de tidlige, risikofyldte faser, for at du kan udvikle din iværksætteridé og opbygge en virksomhed omkring den.

 

   Du skal have en iværksætteridé til et nyt produkt, en ny service eller en ny teknologi inden for et hvilket som helst fagområde og branche.

   Din idé skal befinde sig i en tidlig fase, hvor der fortsat udestår en betydelig udvikling, inden produktet, servicen eller teknologien er færdigudviklet, og forretningsmodellen er på plads. Innofounder er således ikke for virksomheder, der er helt klar til markedet. Vi forventer dog samtidigt at idéen er udviklet videre end blot idéstadiet.

   Du skal have gjort dig nogle tanker om, hvordan man kan lave en økonomisk bæredygtig forretning baseret på idéen. Det kan fx indebære, at der har været en struktureret dialog med potentielle kunder/brugere, eller at der eksisterer en tidlig prototype, så der er et væsentligt fundament at bygge videre på.

   Du må gerne allerede have etableret en virksomhed baseret på idéen. Men virksomheden må max. være 3 år gammel og den skal adskille sig markant fra eksisterende eller tidligere virksomheder du har ejet, drevet eller finansieret.

   Der må ikke allerede være opnået en større omsætning baseret på idéen. Der må dog godt være foretaget testsalg.

   Du må ikke allerede have adgang til kapital til at finansiere den forestående udvikling. Men du må gerne have fået lovning på en ekstern finansiering, der fx udløses efter en central milepæl er opnået.

   Du skal have stærke kompetencer og et godt team bag ideen. Du kan være den eneste i dit team, der søger – eller du kan søge med op til tre founders. Det er vigtigt at teamet besidder de rette kompetencer til at kunne eksekvere på ideen

   Endelig skal teamet bag idéen være åbent for feedback og være klar til at arbejde videre med og blive udfordret på idéen.

   Innofounder har 2 spor:

   Innofounder Experienced (forår) Innofounder i-f
   Innofounder Graduate (forår) Innofounder i-f
   Graduate
   Hvem kan søge?

   Du kan søge Innofounder Graduate, hvis du er:

   • færdiguddannet med en videregående uddannelse inden for de seneste 24 måneder, regnet fra dimittenddatoen til datoen for ansøgningsfristen.
     
   • studerende, men færdiggør din uddannelse inden opstarten af det Innofounderforløb, du søger om optagelse på.

   Der kan søges individuelt eller i et team på op til 3 founders.

   Hvad søger jeg om?
   • Et månedligt stipendium på 15.000 kr. som du kan betragte som løn.
   • Et særligt tilskud på 50.000 kr. til at understøtte udviklingen af din iværksætteridé.

   Du får desuden:

   • En erfaren mentor, der vil følge dit team igennem hele forløbet.
   • Plads i et inspirerende co-working space.
   • Månedlige workshops, der involverer en lang række danske og internationale eksperter.
   • Adgang til et netværk af investorer, designere, startups og store virksomheder.
   Hvordan foregår forløbet?

   De første seks måneder har vi fokus på, at du designer ”the right thing” – gennem at forstå dine brugere og den værdi, du skaber for dem.

   De næste seks måneder handler det om at designe ”the thing right” – eller om, at dit produkt/din service og din forretningsmodel rammer plet.

   Hver anden uge mødes du med din mentor.

   Ca. hver anden måned deltager du i workshops

   Forløbet afsluttes med en demodag, hvor du får mulighed for at pitche din idé foran investorer, mulige samarbejdspartnere mv.

    

   Kan jeg få en kontorplads?

   Vi tilbyder vores InnoFounders adgang til co-working spaces i Danmarks største byer.

   INCUBA, Aarhus
   INCUBA har stærke samarbejdsbånd til forskningsmiljøet og sundhedssektoren. INCUBA har sit eget StartupLab, som er en accelerator, der huser mange tidligere founders.

   StartupWorks, Aalborg
   StartupWorks er en rugemaskine for ambitiøse iværksættere med globale visioner. For at styrke succesraten udveksler beboerne viden, erfaringer, ideer, motivation og værktøjer.

   Sønderborg Iværksætter Service, Sønderborg
   Sønderborg Iværksætter Service er et livligt, vidensdelende og dynamisk miljø for innovative iværksættere. Her tilbydes professionel rådgivning, kurser, seminarer, sparring, netværks- og pitch-caféer samt arbejdsrum.

   BLOXHUB Startup Campus, København
   BLOXHUB Startup Campus er en integreret del af BLOXHUB, der giver iværksættere adgang til et tværfagligt innovationsmiljø bestående af små- og mellemstore virksomheder, iværksættere, offentlige organisationer samt store virksomheder.

   SDU Entrepreneurship Labs, Odense
   SDU Entrepreneurship Labs er navnet på SDUs tværfakultære centrale inkubator.
   Der er p.t. 128 startups i inkubatoren. Langt de fleste startups er forankret i Odense men derudover er der mellem 5-15 startups pr. sted i de øvrige campusbyer Slagelse, Esbjerg, Kolding og Sønderborg.

   DTU Skylab, Lyngby
   DTU Skylab er innovationscentret på Lyngby Campus ved DTU, Danmarks Tekniske Universitet. På DTU Skylab finder du prototype workshops, mødelokaler, co-working space, event lokaler, lounge og køkken.

   Hvem kan jeg få som mentor?

   Mentorer

   Andrew
   Andrew Lovett-Barron
   , Design Resident & Visiting Faculty, CIID
   Linkedin Twitter

   Gitte
   Gitte Jonsdatter
   , Innovation Studios Lead, CIID
   Linkedin Twitter

   Francesca
   Francesca Desmarais
   , Interaction Design Lead, CIID
   Linkedin Twitter

   Lasse
   Lasse Chor
   , Angel & entrepreneur
   Linkedin Twitter

   Thomas
   Thomas Riisgaard Hansen
   , PhD; CEO, Kite Invent
   Linkedin Twitter

   Domæneeksperter

   Aja Guldhammer Henderson, CEO, Reshopper
   Linkedin Twitter

   Alexander Horten, Investment Manager, PreSeed Ventures
   Linkedin

   Aurore Belfrage, Angel investor; Co-founder, EQT Ventures
   Linkedin Twitter Medium

   Camilla Ley Valentin, Co-founder & CCO, Queue-it
   Linkedin Twitter

   Christian Lund, Co-founder & CPO, Templafy
   Linkedin

   Ekaterina Gianelli, Investment Director, Inventure
   Linkedin Twitter Medium

   Eric Lagier, Managing Partner, byFounders; Co-founder, MemoLane; Mentor, 500 Startups; Advisor, Denmark Bridge
   Linkedin Twitter Medium

   Frederik Sandgrav, Direktør, Sandgrav Solutions
   Linkedin Twitter

   Jakob Svagin, Startup Advisor, DTU Skylab
   Linkedin Twitter

   Janne Aagaard, Communicator & founder of mediekursus.dk, MJ
   Linkedin Twitter

   Jesper Theil Thomsen, Co-founder & CEO, SOUNDBOKS
   Linkedin

   Jonas Bøgh Larsen, Co-founder & CEO, Pento.dk
   Linkedin Twitter

   Jonas Gyalokay, Co-founder & CEO, Airtame
   Linkedin Twitter Medium

   Kirsten Drejer, Co-founder & CEO, Symphogen
   Linkedin

   Line Rix, CEO, Kit Couture; Partner & Board Member, 1508
   Linkedin Twitter

   Mattias Vilhelm Warnøe Nielsen, Lawyer, Partner, Moalem Weitemeyer Bendtsen
   Linkedin

   Martin Von Haller, Legal advisor on IT related issues, Partner; Bird & Bird
   Linkedin Twitter

   Michael Bak, Managing Director, #CPHFTW
   Linkedin Twitter

   Mikkel Marius Winther, Head of Consumer Strategy & Marketing, Labster
   Linkedin Twitter

   Morten Krarup Kristensen, Entrepreneur; Partner, Prehype
   Linkedin Twitter

   Nicolaj Højer Nielsen, Investor, entrepreneur, author of The Startup Funding Book
   Linkedin Twitter

   Rasmus Bjerngaard, Entrepreneur & investor; Co-founder & CEO, Nextfood.co
   Linkedin Twitter Medium

   Sasja Dalgaard, Investment banker; Partner, Tofte & Company
   Linkedin

   Sean Percival, Entrepreneur & investor; Operating Partner, Katapult Accelerator
   Linkedin Twitter

   Simon Herzog, Maker, designer & consultant, CIID
   Linkedin Twitter

   Simon Sylvest, Co-founder, Founders
   Linkedin Twitter

   Steve Bishop, Entrepreneur & advisor; Founder, Posit Design
   Linkedin

   Stiven S. Kerestegian, Head of Innovation & Strategy, CIID
   Linkedin Twitter

   Theis Søndergaard, Co-founder & Chief Product Officer, Vivino
   Linkedin Twitter

   Tommy Andersen, Managing Partner, byFounders; Business Angel; Co-founder & former CEO, Libratone, Embedit & TechPeople
   Linkedin

   Tommy Otzen, CEO & Co-founder, KUBO Robot 
   Linkedin Twitter

   Hvem står bag Innofounder?

   Head of Partnerships

   Christoffer
   Christoffer H. Malling
   Programme Director, The Danish Design Centre, former Managing Director, #CPHFTW
   Linkedin Twitter

   Head of Mentoring

   JanJan Krog Henningsen
   Ventures Development & Operations Lead, CIID, Manager, CIID Nest
   Linkedin Twitter

   Head of Programme

   Sidsel Hougaard
   Head of Programme, Innovation Fund Denmark
   Linkedin

   Head of Incubator

   Mia Steentoft
   Programme Manager, The Danish Design Centre
   Linkedin

   Samarbejdspartnere

   Danish Design Centre

   Som Danmarks nationale designcenter er det DDC’s mission at promovere brugen af design i erhverv og industri samt at understøtte en professionalisering af designindustrien.

    

   CIID

   CIID er et internationalt samlingspunkt for kreative hoveder. CIID omfatter verdensanerkendt uddannelse, en banebrydende forskergruppe, en prisvindende konsulentbistand og en iværksætter-inkubator.

   Graduate – FAQ
   Kan jeg ansøge?

   Hvem kan søge om at blive en del af Innofounder Graduate?
   Du kan søge om at blive Innofounder, hvis du inden for de seneste 24 måneder målt fra ansøgningsfristen er dimitteret fra en offentlig ordinær videregående uddannelse, en ph.d.-uddannelse eller en SU-berettiget privat videregående uddannelse. For danske statsborgere og EU-borgere gælder det, at uddannelsen kan være opnået på en dansk uddannelsesinstitution eller på en udenlandsk uddannelsesinstitution på et tilsvarende niveau som de danske uddannelser specificeret foroven.

   Jeg er stadig studerende. Kan jeg søge?
   Du kan søge, hvis du er studerende og dimitterer inden startdatoen for det Innofounder Graduate forløb, du søger om optagelse på.

   Kandidater der søger i foråret, forventes at starte d. 1. september.  Kandidater der søger i efteråret, forventes at starte d. 1. marts.

   Jeg er udenlandsk statsborger – Kan jeg søge?

   Ansøgere fra EU/EØS-lande med en videregående uddannelse tilsvarende en dansk kan søge om optagelse på Innofounder programmet. Udenlandske statsborgere fra lande uden for EU/EØS, der er dimitteret fra en dansk uddannelsesinstitution, kan ligeledes søge om optagelse på Innofounder programmet.

   Bemærk dog at udenlandske statsborgere fra lande uden for EU/EØS, såfremt de optages på programmet, skal ansøge om et særligt iværksættervisum for at kunne drive selvstændig virksomhed i Danmark.

   Jeg er I gang med en HD. Kan jeg søge?
   Nej. Voksenuddannelser på videregående niveau er ikke inkluderet i programmet.

   Jeg lever op til ansøgningskravene, men vil gerne fortsætte med at studere. Kan jeg ansøge alligevel?
   Vi kræver, at du arbejder 37 timer om ugen på din iværksætteridé i løbet af Innofounder-forløbet. Dermed er et fuldtidsstudie ikke muligt.

   Jeg dimitterede for mere end 24 måneder siden, men har I mellemtiden været på barsel. Kan jeg søge?
   Ja. Tiden brugt på barsel tæller ikke, og kan derfor trækkes fra.

   Jeg har endnu ikke modtaget mit uddannelsesbevis. Hvad gør jeg?
   Hvis du endnu ikke har modtaget dit bevis, kan du vedhæfte en anden dokumentation for, at du har, eller er ved at have, afsluttet dit studie, såsom forhåndsgodkendelse, overblik over dine ECTS-point indtil videre, eller en udtalelse fra din studieadministration.

   Hvor langt fremme skal jeg være med min iværksætter idé?
   Din iværksætteridé skal befinde sig i de tidlige faser, hvor der fortsat udestår en del udvikling, inden produktet, servicen eller teknologien er færdigudviklet, og forretningsmodellen er på plads. Det indebærer også, at der ikke må være en større omsætning baseret på idéen eller i større omfang skaffet anden ekstern finansiering til idéen og til den udvikling, der forestår. Endelig skal teamet bag idéen være åben for feedback, og være klar til at arbejde videre med og blive udfordret på idéen.

   På den anden side, skal godkendte idéer typisk have nået et vist niveau af modenhed og have været igennem indledende tests, et udviklet proof-of-concept eller en tidlig prototype, så Innofounder-forløbet bygges på et reelt grundlag. Se også vurderingskriterierne under punkt 4 i retningslinjerne.

   Er Innofounder rettet mod bestemte typer virksomhed?
   Nej, der er ikke nogle begrænsninger på, hvilke type idéer vi støtter, så længe idéen er innovativ og skalérbar. Se evalueringskriterierne under punkt 4 i retningslinjerne.

   Jeg har allerede etableret min virksomhed. Kan jeg søge?
   Ja du kan søge, selvom din virksomhed er CVR-registreret. Men din virksomhed skal være i de tidlige stadier, hvor det stadig udestår en del udvikling inden produktet, servicen eller teknologien er færdigudviklet – og der må ikke i større omfang være ydet ekstern finansiering til idéen.

   Hvis du allerede har etableret din virksomhed, skal du være founder og have en betydende ejerandel.

   Skal ansøgningen skrives på dansk eller engelsk?
   Det er op til dig. Der er både en engelsk og en dansk version af ansøgningsskemaet.

   Ansøg som et team

   Kan min startup søge som et team?
   I kan søge som et team på op til tre personer.

   Vi er et team på tre personer. To af os er udlændinge, der studerer i Danmark. Kan vi alle søge?
   Ja, udlændinge med dansk uddannelse er velkomne til at søge, og I kan søge som et team på op til tre personer. Vær opmærksom på, at ikke-EU borgere skal ansøge om et særligt iværksættervisum for at kunne drive selvstændig virksomhed i Danmark.

   Vi er et team på tre personer, men kun én af os lever op til ansøgningskravene. Kan vi søge som et team?

   Nej, hvis I vil søge som et team, skal I alle leve op til kravene. Men, den fra teamet, der lever op til kravene, er meget velkommen til at ansøge på vegne af teamet og teamets forretningsidé.

   Kan mine ikke-Innofounder teammedlemmer deltage I møder, workshops, co-working space etc?
   Du er meget velkommen til at medbringe dit team til workshops og møder. Dine teammedlemmer skal selv betale for deres pladser i co-working spacet. Vi har dog forhandlet os frem til nogle meget favorable priser.

   Innofounder-forløbet

   Kan jeg deltage, selvom jeg bor langt fra København?
   Ja. Det vil dog kræve, at du rejser for at mødes med din mentor – som vil være lokaliseret i en af de fire største byer – mindst hver anden uge, samt rejser til København ca. en gang om måneden til workshops.

   Hvor ofte skal jeg rejse til København?
   Minimum én gang om måneden, afhængigt af hvor din mentor bor. Du er ansvarlig for din egen kost og logi i forbindelse med mentormøder og workshops.

   Hvor meget tid optager Innofounder-forløbet?
   Innofounder er en fuldtidsbeskæftigelse. Deltagelse på et Innofounde-forløb kræver, at du er i stand til at arbejde fuld tid (min. 37 timer om ugen) på din startup i løbet af de 12 måneder, forløbet varer.

   Hvad gør jeg hvis jeg skal på ferie?
   Ferie afholdes i henhold til Ferieloven – op til 25 dage om året.

   Ferie må dog ikke falde sammen med aktiviteter under Innofounder-forløbet.

   Er deltagelse i Innofounder aktiviteter (workshops, mentormøder mv.) obligatoriske?
   Ja. Hvis du er kommet ind i programmet, er det at være en Innofounder dit job. Du skal deltage i alle Innofounder aktiviteter – og gøre det med nysgerrighed, villighed til at lære og bidrage, og generelt have en positiv attitude.

   Vil programmet foregå på engelsk eller dansk?
   Al kommunikation på Innofounder Graduate, inklusiv alle workshops og masterclasses, er på engelsk.

   Vil jeg møde investorer?
   Ja. Mange af vores eksperter, som I vil møde til de månedlige workshops, er investorer. I vil også møde investorer både til mini demo-dagen og til demo-dagen. Derudover vil jeres mentor også introducere jer til Innofounder-netværket bestående af investorer og andre centrale aktører i det danske og internationale iværksætter-økosystem.

   Finansiering

   Hvis vi ansøger som et team, vil alle så modtage det månedlige stipendium og det særlige tilskud?
   Ja, I vil hver især modtage både det månedlige stipendium på 15.000 kr. og det særlige tilskud på 50.000 kr.

   Hvad kan jeg bruge det månedlige stipendium på 15.000 kr. på?
   Stipendiet er til at dække dine leveomkostninger. Betragt det som du ville betragte din normale løn.

   Hvad kan jeg bruge det særlige tilskud på 50.000 kr. på?
   Tilskuddet kan anvendes til at dække særlige ydelser, materialer eller transportomkostninger i relation til udviklingen af iværksætteridéen. Det kan dog ikke bruges til køb af forbrugsgoder såsom computer, telefon, forplejning og lignende. Du skal aflevere et slutregnskab vedrørende det særlige tilskud. Se punkt 6.1 i retningslinjerne.

   Må jeg tjene penge ved siden af tilskuddet fra Innofounder – Graduate?
   Du må som udgangspunkt godt tjene penge ved siden af dit Innofounder tilskud. Det er dog et krav, at du arbejder minimum 37 timer om ugen på dit projekt. Du må således ikke have anden væsentlig beskæftigelse under innofounder forløbet. Se punkt 6.2 i retningslinjerne. 

   Betaler jeg skat af de penge, jeg får igennem Innofounder – Graduate?
   Det månedlige stipendium indberettes til SKAT som skattepligtig B-indkomst.

   Tilskuddet udbetales enten personligt eller til en virksomhed. Tilskud udbetalt personligt kan dække moms og indberettes til SKAT som skattepligtig B-indkomst via dit CPR-nummer. Tilskud udbetalt til en virksomhed kan ikke dække moms og indberettes til SKAT via virksomhedens CVR-nummer.

   Experienced
   Hvem kan søge?

   Du kan søge Innofounder Experienced, hvis du både har:

   • væsentlig erhvervs- og/eller forskningserfaring, som giver et betydeligt afsæt for din idé og dens udvikling (det betyder, at du f.eks. skal have en betydelig brancheindsigt og forståelse for markedet).
     
   • en videregående uddannelse.
   Hvad søger jeg om?
   • Et månedligt stipendium på 30.000 kr. som du kan betragte som løn.
   • Et særligt tilskud på 100.000 kr. til at understøtte udviklingen af din iværksætteridé.
   Hvordan foregår forløbet?

   Innofounder Experienced lanceres i første omgang i en version 1.0 med henblik på at udvikle og designe en endelig version.

   Du vil derfor blive fulgt og bedt om at levere input om dine erfaringer undervejs, så vi kan designe det optimale programforløb med relevante aktiviteter for dig og kommende ansøgere. 

   FAQ
   • Hvem kan søge om at blive en del af Innofounder Experienced?
    Du kan søge om at blive Innofounder, hvis har en væsentlig erhvervs- og/eller forskningserfaring, som giver et betydeligt afsæt for din idé og dens udvikling. Det betyder, at du f.eks. skal have en betydelig brancheindsigt og forståelse for markedet. Du skal desuden kunne redegøre for, hvordan din erfaring er relevant for din idé. Desuden skal du have en videregående uddannelse.
     
   • Hvor langt fremme skal jeg være med min iværksætter idé?
    Din iværksætteridé skal befinde sig i de tidlige faser, hvor der fortsat udestår en del udvikling, inden produktet, servicen eller teknologien er færdigudviklet, og forretningsmodellen er på plads. Det indebærer også, at der ikke allerede må være skabt en større omsætning baseret på idéen. Der må dog godt være foretaget testsalg. Det indebærer desuden, at der ikke i større omfang må være skaffet anden ekstern finansiering til idéen og til den udvikling, der forestår.
    På den anden side, skal godkendte idéer typisk have nået et vist niveau af modenhed og have været igennem indledende tests, et udviklet proof-of-concept eller en tidlig prototype, så Innofounder-forløbet bygges på et reelt grundlag.
    Hvis der allerede er etableret en virksomhed, skal dette være en ny virksomhed, der primært er baseret på iværksætteridéen og uden andre produkter på markedet. Hvis der ikke er etableret en virksomhed, skal der oprettes CVR-nummer ved optagelse på programmet.
    Se også vurderingskriterierne under punkt 4 i retningslinjerne.
     
   • Er Innofounder rettet mod bestemte typer virksomhed?
    Nej, der er ikke nogle begrænsninger på, hvilke type idéer vi støtter, så længe idéen er innovativ og har potentiale til at blive til en bæredygtig forretning. Se evalueringskriterierne under punkt 4 i retningslinjerne.
     
   • Jeg har allerede etableret min virksomhed. Kan jeg søge?
    Ja du kan søge, selvom din virksomhed er CVR-registreret. Men din virksomhed skal være i de tidlige stadier.
    Hvis du allerede har etableret din virksomhed, skal du være founder og have en betydende ejerandel.
     
   • Skal ansøgningen skrives på dansk eller engelsk?
    Det er op til dig. Der er både en engelsk og en dansk version af ansøgningsskemaet.
     
   • Kan min startup søge som et team?
    I kan søge som et team på op til tre personer.
     
   • Vi er et team på tre personer, men kun én af os lever op til ansøgningskravene. Kan vi søge som et team?
    Nej, hvis I vil søge som et team, skal I alle leve op til kravene. Men den founder fra teamet, der lever op til kravene, er meget velkommen til at ansøge på vegne af teamet og teamets forretningsidé.
     
   • Hvis vi ansøger som et team, vil alle så modtage det månedlige stipendium og det særlige tilskud?
    Ja, I vil hver især modtage både det månedlige stipendium på 30.000 kr. og det særlige tilskud på 100.000 kr.
     
   • Hvad kan jeg bruge den månedlige finansiering på 30.000 kr. på?
    Finansieringen er til at dække dine leveomkostninger. Betragt det som du ville betragte din normale løn.
     
   • Hvad kan jeg bruge det særlige tilskud på 100.000 kr. på?
    Beløbet kan anvendes til at dække særlige ydelser, materialer eller transportomkostninger i relation til udviklingen af iværksætteridéen. Det kan dog ikke bruges til køb af forbrugsgoder såsom computer, telefon, forplejning og lignende. Du skal aflevere et slutregnskab vedrørende det særlige tilskud. Se punkt 6.1 i retningslinjerne.
     
   • Betaler jeg skat af de penge, jeg får igennem Innofounder?
    Det månedlige stipendium indberettes til SKAT som skattepligtig B-indkomst.
    Beløbet udbetales enten personligt eller til en virksomhed. Beløb udbetalt personligt kan dække moms og indberettes til SKAT som skattepligtig B-indkomst via dit CPR-nummer. Tilskud udbetalt til en virksomhed kan ikke dække moms og indberettes til SKAT via virksomhedens CVR-nummer.
   Experienced - FAQ
   Hvor langt fremme skal jeg være med min iværksætter idé?

   Din iværksætteridé skal befinde sig i de tidlige faser, hvor der fortsat udestår en del udvikling, inden produktet, servicen eller teknologien er færdigudviklet, og forretningsmodellen er på plads. Det indebærer også, at der ikke allerede må være skabt en større omsætning baseret på idéen. Der må dog godt være foretaget testsalg. Det indebærer desuden, at der ikke i større omfang må være skaffet anden ekstern finansiering til idéen og til den udvikling, der forestår.

   På den anden side, skal godkendte idéer typisk have nået et vist niveau af modenhed og have været igennem indledende tests, et udviklet proof-of-concept eller en tidlig prototype, så Innofounder-forløbet bygges på et reelt grundlag.

   Hvis der allerede er etableret en virksomhed, skal dette være en ny virksomhed, der primært er baseret på iværksætteridéen og uden andre produkter på markedet. Hvis der ikke er etableret en virksomhed, skal der oprettes CVR-nummer ved optagelse på programmet.
   Se også vurderingskriterierne under punkt 4 i retningslinjerne.

   Er Innofounder rettet mod bestemte typer virksomhed?

   Nej, der er ikke nogle begrænsninger på, hvilke type idéer vi støtter, så længe idéen er innovativ og har potentiale til at blive til en bæredygtig forretning. Se evalueringskriterierne under punkt 4 i retningslinjerne.

   Jeg har allerede etableret min virksomhed. Kan jeg søge?

   Ja du kan søge, selvom din virksomhed er CVR-registreret. Men din virksomhed skal være i de tidlige stadier.

   Hvis du allerede har etableret din virksomhed, skal du være founder og have en betydende ejerandel.

   Skal ansøgningen skrives på dansk eller engelsk?

   Det er op til dig. Der er både en engelsk og en dansk version af ansøgningsskemaet.

   Kan min startup søge som et team?

   I kan søge som et team på op til tre personer.

   Vi er et team på tre personer, men kun én af os lever op til ansøgningskravene. Kan vi søge som et team?

   Nej, hvis I vil søge som et team, skal I alle leve op til kravene. Men den founder fra teamet, der lever op til kravene, er meget velkommen til at ansøge på vegne af teamet og teamets forretningsidé.
    

   Hvis vi ansøger som et team, vil alle så modtage det månedlige stipendium og det særlige tilskud?

   Ja, I vil hver især modtage både det månedlige stipendium på 30.000 kr. og det særlige tilskud på 100.000 kr.
    

   Hvad kan jeg bruge den månedlige finansiering på 30.000 kr. på?

   Finansieringen er til at dække dine leveomkostninger. Betragt det som du ville betragte din normale løn.
    

   Hvad kan jeg bruge det særlige tilskud på 100.000 kr. på?

   Beløbet kan anvendes til at dække særlige ydelser, materialer eller transportomkostninger i relation til udviklingen af iværksætteridéen. Det kan dog ikke bruges til køb af forbrugsgoder såsom computer, telefon, forplejning og lignende. Du skal aflevere et slutregnskab vedrørende det særlige tilskud. Se punkt 6.1 i retningslinjerne.
    

   Betaler jeg skat af de penge, jeg får igennem Innofounder?

   Det månedlige stipendium indberettes til SKAT som skattepligtig B-indkomst.

   Beløbet udbetales enten personligt eller til en virksomhed. Beløb udbetalt personligt kan dække moms og indberettes til SKAT som skattepligtig B-indkomst via dit CPR-nummer. Tilskud udbetalt til en virksomhed kan ikke dække moms og indberettes til SKAT via virksomhedens CVR-nummer.

   Hvordan sikrer innovationsfonden, at min idé ikke bliver delt med uvedkommende?

   Innovationsfondens ansatte, ekspertpanelet og bestyrelsen, der får din ansøgning at se i forbindelse med vurderingen af den, er underlagt tavshedspligt.

   Innovationsfondens medarbejdere er underlagt de generelle regler for tavshedspligt og må derfor ikke uberettiget udnytte eller videregive fortrolige oplysninger de er kommet i besiddelse af gennem deres ansættelse.

   Tavshedspligten gælder både under og efter ansættelse, og ophører således ikke ved udtræden af tjeneste i Innovationsfonden.

   Hvorfor er der et i krav om videregående uddannelse og hvad ligger der i kravet?

   Innovationsfonden ligger under Uddannelses- og Forskningsministeriets resortområde og er etableret med et overordnet formål om at sikre, at viden bliver omsat til værdi.

   Derfor er formålet med fondens InnoFounder-program også at understøtte vidensbaseret iværksætteri - det vil sige iværksætteri, der bygger på innovative ideer, der udspringer af en specialiseret viden.

   En videregående uddannelse er en uddannelse, som bygger oven på en gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse. Dvs. en videregående uddannelse bygger videre på en ungdomsuddannelse.

   På Uddannelsesguiden kan du se hvilke uddannelser, der er videregående

   Hvorfor bliver jeg beskattet som B-indkomst?

   Jeg kan læse mig frem til at hvert team medlem kan få 30.000 kr. i ”løn” om måneden i 12 måneder. Men jeg kan ligeledes læse at det er registreret som b indkomst. Når nu det er et krav at det er fuld tid i projektet, hvorfor registreres det så som b indkomst?

   Innovationsfonden bliver ikke din ”arbejdsgiver” i teknisk forstand og kan derfor ikke opkræve A-skat på den månedlig udbetaling på de 30.000 kr.  Skatteteknisk er de 30.000 kr. derfor nærmere at opfatte som et honorar. Reglen for sådanne honorarer er, at disse skal B-indkomstbeskattes og indberettes til SKAT som skattepligtig B-indkomst via dit CPR-nummer.

   Ansøgning
   Hvornår kan jeg søge?

   Der er to ansøgningsrunder til Innofounder om året (forår og efterår).

   Ansøgningsfrister, forår 2020:

   • Innofounder Graduate, forår: 21. april 2020
   • Innofounder Experienced, forår: 12. marts 2020

   Vi åbner for ansøgninger 4-6 uger før deadline.

   Hvordan søger jeg?

   Når vi åbner for ansøgninger, kan du:

   1. klikke ind under ”Aktuelle søgemuligheder”
   2. klikke på knappen ”Ansøg”.

   Dette er et link til vores ansøgningssystem e-grant.dk, hvor du skal udfylde et ansøgningsskema.

   I ansøgningsskemaet skal du beskrive din iværksætteridé:

   • Problem og løsning: Hvilket problem, behov eller ønske har brugerne? Hvad består løsningen i? Hvordan og hvorfor fungerer den? Og hvad er det nye ved løsningen? (1000 tegn)
     
   • Værdiskabelse: Hvilken værdi skaber løsningen for samfundet, f.eks. i forhold til at løse samfundsudfordringer, skabe vækst og beskæftigelse mv.? Beskriv så vidt muligt konkrete kvantitative og/eller kvalitative mål for værdiskabelsen. (500 tegn)
     
   • Historik og status: Hvornår og hvordan opstod idéen? Beskriv herunder din rolle i tilblivelse og udvikling af idéen. Hvor langt er du kommet med at realisere idéen, og hvad ser du som de største udfordringer i forhold til at realisere den – på kort og langt sigt? (500 tegn)
     
   • Udvikling: Hvilke udviklingsopgaver skal løses i Innofounder-forløbet? Beskriv så konkret som muligt de udviklingsopgaver, der udestår. Hvor er du, når forløbet er gennemført? Hvordan kan investeringen fra Innofounder være med til at geare udviklingen og den evt. finansiering, der yderligere er behov for? (1000 tegn)
     
   • Brugere, marked og konkurrence: Hvem er kunderne/brugerne, og hvad synes de om idéen? Hvordan har du undersøgt, om der er brugere og et marked for idéen? Hvordan ser markedets størrelse og potentiale ud? Hvem er jeres konkurrenter, og hvordan differentierer I jer fra disse? Hvad betyder konkurrencesituationen for jeres muligheder for udbredelse i markedet? Hvordan vil du sikre dig imod, at andre kopierer løsningen? (1500 tegn)
     
   • Forretningsmodel: Hvordan kan der konkret tjenes penge på idéen og etableres en bæredygtig forretning, der kan sikre udbredelsen af løsningen? Beskriv herunder den forventede forretningsmodel, omkostningsstruktur, prissætning, og hvordan I forventer at udbrede løsningen i markedet. (1000 tegn)
     
   • Team og eksekvering: Hvilke kompetencer, herunder erhvervserfaring, har du eller de enkelte teammedlemmer til at eksekvere på idéen? Hvordan bygger idéen på teamets samlede erhvervserfaring og viden? Beskriv hvordan diversiteten i teamet vil bidrage til at eksekvere på idéen. Angiv I hvilket omfang det øvrige team vil være knyttet til arbejdet på iværksætterideen under forløbet (Anfør evt. som antal timer pr. uge). Hvor mangler du eller teamet kompetencer til at løse de kommende udfordringer, og hvordan vil du håndtere det? (1500 tegn)
     
   • Milepælsplan (kun Experienced-ansøgere): Indsæt en milepælsplan for det samlede Innofounder-forløb. 

   Graduate-ansøgere skal desuden uploade:

   • eksamensbevis (hvis du er færdiguddannet)
   • karakterudskrift samt dokumentation for forventet dimittenddato (hvis du endnu ikke er dimitteret).

   Experienced-ansøgere skal desuden uploade:

   • Eksamensbeviser (maks. to sider pr. ansøger)
   • CV med tydelig angivelse af omfang og karakter af erhvervserfaring (maks. 3 sider pr. ansøger)
   Hvad vurderes min ansøgning på?

   Din ansøgning vurderes ud fra følgende kriterier

   • Nyhedsværdi
   • Værdiskabelse og forretningsmæssigt potentiale
   • Gennemførsel
   • Investeringens potentiale

   I den forbindelse lægger Innovationsfonden vægt på:

   Nyhedsværdi

   • Innovationshøjde: At det er klart, hvordan iværksætteridéen bygger på innovative løsninger, viden eller teknologi
   • Konkurrencesituation: At det er klart, hvordan iværksætteridéen eller eksekveringen adskiller sig fra konkurrerende produkter eller ydelser

   Værdiskabelse og forretningsmæssigt potentiale

   • Markedspotentiale: At det er sandsynliggjort, at der er brugere og et marked for iværksætteridéen
    Udbredelse: At det er sandsynliggjort, at iværksætteridéen kan udbredes
   • Økonomi: At det er sandsynliggjort, at der på sigt kan etableres en bæredygtig forretningsmodel
   • Værdiskabelse: At iværksætteridéen har potentiale til at bidrage til at skabe værdi for samfundet, enten i form af økonomisk vækst og/eller en økonomisk bæredygtig løsning af samfundsudfordringer. Det skal være klart, hvordan iværksætteridéen skaber værdi for Danmark.

   Gennemførsel

   • Klarhed: At det er tydeligt, hvad iværksætteridéen går ud på
   • Gennemførlighed: At det er sandsynliggjort, at iværksætteridéen kan gennemføres i praksis
   • Team: At teamet omkring iværksætteridéen har de relevante kompetencer til at eksekvere på idéen
   • Videreførelse: At det er sandsynligt, at et Innofounder-forløb kan løfte idéen til et niveau, hvor den kan videreføres inden for rammerne af egen virksomhed, evt. ved hjælp af ekstern kapital. Det tæller positivt, hvis investeringen fra Innofounder kan bidrage til den yderligere kapitalfremskaffelse der er behov for for at kunne realisere iværksætteridéen.

   Investeringens potentiale

   • Investeringens potentiale: At Innovationsfondens investering står mål med virksomhedens risikoprofil og potentiale.

   I de tilfælde, hvor der er opnået anden finansiering fra Innovationsfonden til iværksætteridéen, vil fonden foretage en vurdering af, hvorvidt den samlede investering fra Innovationsfonden står mål med iværksætteridéens risikoprofil og potentiale.

   Din ansøgning bliver vurderet af medarbejdere i Innovationsfonden

   Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

   Du kan forvente at få svar på din ansøgning ca. en måned efter ansøgningsfristen.

   Invitation til at pitche din idé
   De bedste ansøgere inviteres til at pitche deres iværksætteridé for et ekspertpanel bestående af personer med en bred erfaring inden for iværksætteri.

   Panelet indstiller herefter til Innovationsfondens bestyrelse, hvilke ansøgere der skal optages på programmet.

   Bestyrelsen træffer herefter den endelig afgørelse.

   Aktuelle pitch-datoer

   Innofounder Experienced:

   • 13. og 14. maj 2020 i København
   • 11. maj 2020 i Aarhus

   Innofounder Graduate:

   • 8. juni 2020 i København
   • ​​​​​​​10 juni 2020 i København
   Hvornår skal jeg starte forløbet?

   Du skal påbegynde dit Innofounder Experienced forløb senest 4 måneder efter, du har fået tilsagn.

   Du skal påbegynde dit Innofounder Graduate forløb hhv. 1. marts (hvis du søger i efteråret) og 1. september (hvis du søger i foråret).

   Kontakt
   Mails og telefonnumre

   Innofounder Graduate

   Mail: hello@innofounder.dk

   Tel. +45 3369 3369

   Træffetid: 9-12 på hverdage

    

   Innofounder Experienced

   Mail: innofounder@innofond.dk

   Tel. +45 6190 5003

   Træffetid: 9-12 på hverdage