Vi modtager løbende ansøgninger frem til d. 18. november 2020 kl. 12.00

Innofounder tillægsbevilling under COVID-19

Er din iværksættervirksomhed ramt af COVID-19-krisen, og har du svært ved at gennemføre aktiviteter i forbindelse med din eksisterende bevilling hos os, så har du her muligheden for at søge om en tillægsbevilling.

Hvem?

Iværksættere, der har en eksisterende bevilling på Innofounder. Ordningen gælder både Innofounder Graduate og Experienced

Hvad?

Forlængelse af det månedlige tilskud i op til seks måneder.

Hvor meget?

Graduate: op til kr. 15.000,- x 6. Experienced: op til kr. 30.000,- x 6

Situationen omkring COVID-19 har skabt vanskelige vilkår for mange startups. Det kan være vanskeligt at gennemføre udviklingsaktiviteter som planlagt.

Derfor imødekommer Innovationsfonden nu de udfordringer ved at give iværksættere, der har en eksisterende bevilling på Innofounder mulighed for at søge om forlængelse af det månedlige tilskud i op til seks måneder.

Q&A - Forlængelse af Innofounder-forløb

Ansøgningsproces
7. maj 2020
Åbent for ansøgning
18. november 2020, kl. 12.00
Seneste ansøgningsfrist

Ansøgninger behandles løbende.

Retningslinjer
Hvem kan søge?
Åben sektion, Hvem kan søge?

Du kan søge om at forlænge dit Innofounder-forløb, hvis:

 • Du har afsluttet/afslutter dit Innofounder-forløb i perioden januar 2020 til og med marts 2021.
   
 • Du kan tidligst søge om forlængelse seks måneder inden dit oprindelige Innofounder forløb afsluttes.
   
 • Du skal senest søge om forlængelse 14 dage inden, du ønsker igangsættelse af forlængelsesperioden.
   
 • Du kan sandsynliggøre et behov for forlængelse begrundet i situationen omkring COVID-19. Det kan fx handle om, at situationen omkring COVID-19 har vanskeliggjort udviklingsaktiviteter eller testsalg.
   
 • Du ikke modtager anden offentlig støtte til at finansiere Innofounders timer i forlængelsesperioden. Det gælder fx anden finansiering fra Innovationsfonden, herunder Innobooster, eller fra nogle af de offentlige kompensationsordninger, der er igangsat for at afbøde de økonomiske effekter af COVID-19 krisen.
   
 • Der udestår nogle udviklingsaktiviteter, der kan danne grundlag for en forlængelse af Innofounder-forløbet. Det kan fx være udvikling knyttet til udvikling af løsningen eller forretningsmodellen.

Vi gør opmærksom på, at manglende overholdelse af formkrav i ansøgningsmaterialet eller af ansøgningsfrister kan medføre, at en ansøgning afvises uden realitetsbehandling.

Vilkår for forlængelse
Åben sektion, Vilkår for forlængelse
 • Der kan søges om op til seks måneders forlængelse.
   
 • Forlængelsen skal ligge i umiddelbar forlængelse af dit oprindelige Innofounder forløb. For Innofounders, der har afsluttet deres forløb inden 1. juli 2020 gælder dog, at forlængelsesperioden skal igangsættes senest 1. juli 2020.
   
 • I forlængelsesperioden modtager du en månedlig ydelse svarende til den månedlige ydelse på dit oprindelige Innofounder-forløb.
   
 • Den månedlige ydelse er bagudbetalt.
   
 • Desuden gælder de almindelige vilkår beskrevet i dit oprindelige tilsagnsbrev.
   
 • Særligt vedrørende Innofounder Graduate: Det inkubatorforløb, der er en del af Innofounder Graduate, forlænges ikke tilsvarende.
   
 • Støtten udgør statsstøtte, og er håndteret i henhold til artikel 22 i EU’s generelle gruppefritagelsesforordning (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014, om visse kategorier af støtte og deres forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108.
   
 • Der skal indsendes slutrapportering og evaluering
Kriterier for tildeling af forlængelse
Åben sektion, Kriterier for tildeling af forlængelse
 • Behov: Er det tilstrækkeligt sandsynliggjort, at der er et behov, der kan begrundes i situationen omkring COVID-19?
   
 • Resultater: Er resultaterne af det hidtidige Innofounder-forløb tilfredsstillende?
   
 • Udvikling: Er der beskrevet udestående udviklingsaktiviteter i et omfang, der kan danne grundlag for en forlængelse af Innofounder-forløbet?
Hvordan søger du?
Åben sektion, Hvordan søger du?

Du søger ved at lave en ændringsanmodning i din eksisterende bevillingssag i e-grant senest 15. november 2020.

I blanketten skal du vedhæfte nedenstående ansøgningsskema.

Ansøgningerne behandles løbende.

Dokumenter

Har du spørgsmål?

Kontakt Innofounders hotline på 6190 5003 på hverdage mellem 9 og 12, eller send en mail på Innofounder@innofond.dk