Projektadministration

Hent dokumenter fra det tidspunkt, du indsendte din ansøgning.
Scroll ned for at finde program.

Grand Solutions
Opfølgning på projekter
Åben sektion, Opfølgning på projekter
Innobooster
Retningslinjer for Innobooster (gældende fra 1. juli 2021)
Åben sektion, Retningslinjer for Innobooster (gældende fra 1. juli 2021)
Retningslinjer: Fra d. 7. maj 2020 til d. 18. november 2020
Åben sektion, Retningslinjer: Fra d. 7. maj 2020 til d. 18. november 2020
Retningslinjer: Fra den 2. januar 2019 til den 17. maj 2020
Åben sektion, Retningslinjer: Fra den 2. januar 2019 til den 17. maj 2020
Retningslinjer: Fra den 18. december 2017 til 1. januar 2019
Åben sektion, Retningslinjer: Fra den 18. december 2017 til 1. januar 2019

Hent retningslinjer og regnskabsskema nedenfor. Husk også at læse betingelserne for bevillingen i dit bevillingsbrev.

Dokumenter
Retningslinjer: Fra den 15. februar 2016 - den 17. december 2017
Åben sektion, Retningslinjer: Fra den 15. februar 2016 - den 17. december 2017

Hent retningslinjer og regnskabsskema nedenfor. Husk også at læse betingelserne for bevillingen i dit bevillingsbrev.

Dokumenter
Retningslinjer: Fra den 1. august til den 8. december 2015
Åben sektion, Retningslinjer: Fra den 1. august til den 8. december 2015

Hent retningslinjer og regnskabsskema nedenfor. Husk også at læse betingelserne for bevillingen i dit bevillingsbrev.

Du finder det relevante regnskabsskema på din regnskabsopgave i e-grant.

Undgå, at dit projektregnskab bliver afvist, ved at sørge for følgende:

  • Alle udgifter skal dokumenteres via fakturaer eller kvitteringer.
  • Alle udgifter skal angives uden moms.
  • Rejseomkostninger kan kun indbefatte udgifter til fly og hotel.
  • Udregningsskemaet til løn skal udfyldes med oplysninger for hver person, der har arbejdet på InnoBooster-projektet i regnskabsperioden. Det eksakte beløb beregnet i udregningsskemaet skal overføres til regnskabsskemaet.
  • Husk, at du maksimalt kan anmode om at få udbetalt op til 85% af bevillingen, indtil du har afleveret dit sidste regnskab samt evalueringen og præsentation af projektforløbet.
  • Husk, at du selv skal udfylde det beløb, der udgør IF-investeringen for perioden. Det skal udfyldes i felt D24 på regnskabsskemaet og bør som udgangspunkt ikke overstige 33%. Hvis der ikke forventes at blive udbetalt tilskud for perioden, skal feltet udfyldes med 0,00 kr. 
Dokumenter
Innofounder
Retningslinjer for Innofounder - gældende fra 18.08.2021
Åben sektion, Retningslinjer for Innofounder - gældende fra 18.08.2021
Retningslinjer
Åben sektion, Retningslinjer
Erhvervsforsker
Erhvervspostdoc - efter 2015
Åben sektion, Erhvervspostdoc - efter 2015

Regnskab for Erhvervspostdoc-bevillinger

Virksomheden og forskningsinstitutionen skal hver indsende ét regnskab for hele projektet ved afslutningen af projektet. Herefter vil vi afregne med begge organisationer.

Revisorerklæring

  • Virksomheden skal indsende en revisorerklæring sammen med regnskabet. Revisor kan bruge eget skema, så længe det mindst indeholder de oplysninger, der er i skemaet nedenunder.
  • Forskningsinstitutionen skal ikke indsende en revisorerklæring.

Slutrapport

Ved projektets afslutning skal projektparterne sammen udarbejde en slutrapport om projektet.

Alle dokumenter indsendes via www.e-grant.dk.

Spørgsmål om regnskab og udbetaling kan rettes til Innovationsfonden på tlf. 6190 5087 kl. 9-15 på hverdage eller via e-grant.

Dokumenter
Erhvervspostdoc - før 2015
Åben sektion, Erhvervspostdoc - før 2015

Ved projektets afslutning skal forskningsinstitutionen indsende et regnskab med to tilhørende bilag. ErhvervsPostdoc’en skal desuden udarbejde og indsende en slutrapport. Vi vil derefter afregne med forskningsinstitutionen.

Alle dokumenter indsendes via www.e-grant.dk.

Spørgsmål om regnskab og udbetaling kan rettes til Innovationsfonden på tlf. 6190 5087 kl. 9-15 på hverdage eller via e-grant.

Dokumenter
International Collaborations
2018-2019
Åben sektion, 2018-2019

 All applications to international projects with call opened in 2018 are governed by General Terms and Conditions for International Projects approved after 1st of Feruary 2018.

After the international call date Danish applicants in projects with international application forms must register in the e-grant portal. Approved projects will have access to on-line progress reports, financial reports, templates for auditor reports and final reports. Costs are as a general principle reimbursed after 6 months.

Bilateral programmes using IFDs application form is automatically registered in e-grant and do not need an additional registration.

Dokumenter
2014-2017: Eurostars, ECSEL, AAL, EUREKA and QuantERA
Åben sektion, 2014-2017: Eurostars, ECSEL, AAL, EUREKA and QuantERA

IFD administrate several programmes with links to the funding councils which merged into becoming IFD; The Council for Technology and Innovation administrating Eurostars, ECSEL, AAL and The Council for Strategic research administrating Bilateral programmes and other EU related programmes. The different terms and conditions for financing and reporting on progress reflects this diversity.

Below, you'll find documents for Eurostars, ECSEL, AAL, EUREKA and QuantERA. All documents should be sent to oekonomiogregnskab@innofond.dk.

Eurostars participants must the programme's final report provided by the EUREKA secretary.

Dokumenter
2014-2017: Bilateral programmes and EU Co-funded programmes (ERA-nets, Bonus, JPI's)
Åben sektion, 2014-2017: Bilateral programmes and EU Co-funded programmes (ERA-nets, Bonus, JPI's)

IFD administrate several programmes with links to the funding councils which merged into becoming IFD; The Council for Technology and Innovation administrating Eurostars, ECSEL, AAL and The Council for Strategic research administrating Bilateral programmes and other EU related programmes. The different terms and conditions for financing and reporting on progress reflects this diversity.

Below, you'll find documents for bilateral programmes and EU Co-funded programmes (ERA-nets, Bonus, JPI's).

All documents should be sent to oekonomiogregnskab@innofond.dk. In some of the documents, there is a "SEND" button. It only works in the Internet Explorer browser. If your computer by default leads to the Google Chrome browser, you must copy the link and paste it in your Internet Explorer browser.

Dokumenter
e-grant
Selvbetjeningsportalen e-grant
Åben sektion, Selvbetjeningsportalen e-grant

Alle ansøgninger til Innovationsfondens programmer indsendes via selvbetjeningsportalen e-grant. Har du spørgsmål til portalen, kan du få mere information på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside, som supporterer og står for driften af e-grant-portalen. Læs mere her

Tekniske spørgsmål omkring e-grant

Telefontid: 9 - 12, tlf.: 33929190
Mail: support.e-grant@ufm.dk