Publikationer

Download og læs Innovationsfondens udgivelser.

Rapporter
Kunstig intelligens
Åben sektion, Kunstig intelligens

Rapport om kunstig intelligens i Danmark udarbejdet af Innovationsfonden og McKinsey & Co.

Rapporten viser, at dansk økonomi kan vokse med 35 mia. kr. årligt frem mod 2030. Kunstig intelligens kan også betyde 9 mia. kr. ekstra om året til velfærd og offentlig service i Danmark.

Samtidig kan kunstig intelligens få en nøglerolle i løsningen af vores største samfundsudfordringer som eksempelvis klimakrisen.

An AI nation rapport

Dokumenter
Genanvendelse af plast
Åben sektion, Genanvendelse af plast

Rapport fra konsulentvirksomheden McKinsey & Company og Innovationsfonden viser, at Danmark kan høste store økonomiske gevinster, hvis vi bliver bedre til at genanvende vores plastikaffald. 

Plastik rapport

Dokumenter
Kønsbalance
Åben sektion, Kønsbalance

Danske virksomheder er begyndt at se til udlandet, når de skal besætte ledige stillinger for IT-specialister, ingeniører og naturvidenskabelige kandidater. Og ifølge fremskrivninger bliver talentmanglen endnu større i de kommende år. En ny rapport fra McKinsey og Innovationsfonden viser, at en indsats for at forbedre kønsbalancen på det danske arbejdsmarked er en del af løsningen.

Læs pressemeddelelse i forbindelse med udgivelsen af rapporten

Dokumenter
Energibranchens investeringer i forskning, udvikling og innovation
Åben sektion, Energibranchens investeringer i forskning, udvikling og innovation

Væksten i forskning og udvikling af nye energiteknologier i store danske virksomheder har i årevis udviket sig svagt og går uden om Danmark, viser ny analyse fra Damvad Analytics. Analysen er bestilt af Energiministeriet, DI og Innovationsfonden.

Dokumenter
E-bog: Danmark på verdenskortet
Åben sektion, E-bog: Danmark på verdenskortet
Cybersikkerhed
Åben sektion, Cybersikkerhed

Rapporten er udviklet i samarbejde med Deloitte, Innovationsfonden og Alexandra Instituttet og lokaliserer tre områder, Danmark skal arbejde med for at blive en frontrunner i at udvikle cybersikkerhedsløsninger.

Hent rapporten nedenfor.

Dokumenter
McKinsey-analyse om fremtidens arbejdsmarked
Åben sektion, McKinsey-analyse om fremtidens arbejdsmarked

Analyse viser bl.a., at kendt teknologi er i stand til at erstatte 40 % af danskernes arbejdstimer.

Hent analysen her.

Dokumenter
Industri 4.0 analyse: Winning the Industry 4.0 Race
Åben sektion, Industri 4.0 analyse: Winning the Industry 4.0 Race

Innovationsfonden har sammen med Boston Consulting Group (BCG) udarbejdet en ny analyse af, hvor godt rustet danske virksomheder er til Industri 4.0 - den fjerde industrielle revolution.

Læs analysen her.

Dokumenter
Informationsfolder: Støttemuligheder for danske SMV’er og vidensmiljøer
Åben sektion, Informationsfolder: Støttemuligheder for danske SMV’er og vidensmiljøer

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har sammen med Innovationsfonden udgivet en informationsfolder, der oplyser om støttemuligheder for danske SMV’er og vidensmiljøer, der ønsker hjælp til finansiering af innovationsprojekter.

Hent folderen her.

Dokumenter
Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer
Åben sektion, Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer

Læs Innovationsfonden og EUD´s undersøgelse af danske energivirksomheders erfaringer med at tiltrække privat kapital.

Læs rapportens resultater her.

Dokumenter
Profilfolder, effektmåling og vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden
Åben sektion, Profilfolder, effektmåling og vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden

Innovationsfondens profilfolder
Hent den her.

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden
Hent den her.

Innovationsfondens publikation om effektmåling 
Hent den her.

Global Hot Spots of Advanced Technologies
Åben sektion, Global Hot Spots of Advanced Technologies

Danish Technological Institute and IFD have jointly conducted a datamining analyses of global Hot Spots for patent families within Advanced Technologies. The thematic areas covers ICT, Material, Artificial Intelligence, Drones and Satellites, Photonics etc. The analysis was used in a workshop on 12 June 2018 with Danish key stakeholders on IFDs international engagement within Advanced Technologies.

The PowerPoint presentation of the analysis and a short summary (PDF) is attached below.

Dokumenter
Evalueringer
Evaluering af Innovationsfonden
Åben sektion, Evaluering af Innovationsfonden

I september 2018 nedsatte regeringen et internationalt ekspertpanel, som fik til opgave at evaluere Innovationsfonden. Målet var at afdække, om fonden lever op til sit lovbestemte formål, og om fonden varetager sin centrale rolle i det danske forsknings- og innovationssystem tilfredsstillende.

Evalueringsrapport Innovationsfonden

Dokumenter
Evaluering af InnoBooster
Åben sektion, Evaluering af InnoBooster

Den første evaluering af Innovationsfondens vækstprogram InnoBooster viser stor tilfredshed blandt virksomheder og iværksættere.

Dokumenter
Midtvejsevaluering af MADE-projektet
Åben sektion, Midtvejsevaluering af MADE-projektet

Et studie i det samarbejde mellem virksomheder og forskningsinstitutioner om nye produktionsmetoder, som er foregået i projektet MADE, viser, at virksomhederne i projektet har opnået markant fremgang i produktiviteten.

Dokumenter
Evaluering af Eurostars - A Joint Swiss Danish Impact Study
Åben sektion, Evaluering af Eurostars - A Joint Swiss Danish Impact Study
Impact survey
Åben sektion, Impact survey

I november måned 2021 har Innovationsfonden foretaget en undersøgelse blandt de virksomheder, som har afsluttet et projekt med bevilling fra Innovationsfonden i løbet af det seneste år (november 2020 - november 2021).

Det primære formål med undersøgelsen er at afdække bevillingshavernes innovationsindsats, og hvordan Innovationsfondens investering har bidraget til indsatsen. Deltagerne er også blevet bedt vurdere forskellige aspekter af investeringens betydning på bl.a. opbygning af kompetencer, eksterne samarbejder og anvendelsen og kommercialiseringen af viden i virksomheden.

Dokumenter