Publikationer

Fonden har samlet et antal publikationer i forbindelse med ErhvervsPhD-ordningen.

Evaluering af Offentlige ErhvervsPhD-projekter – Uddrag af Innovationsfonden
Publiceringsdato: 12. april 2016
Udgiver: Innovationsfonden
Publikationsår: 2016
Sideantal: 19
Innovationfondens offentlige ErhvervsPhD er ikke en fast ordning og der var derfor behov for at undersøge behovet for at investere yderligere i offentlige ErhvervsPhD-projekter de kommende år. Fonden bad derfor IRIS Group om at evaluere effekten af de projekter, der er iværksat og gennemført de seneste fem år. Evalueringen viser, at langt de fleste værtsvirksomheder har opnået – eller forventer at opnå – resultater af deres ErhvervsPhD-projekter. Der er primært tale om følgende resultater: Bedre kompetencer til samarbejde med forskningsmiljøer; Nye ydelser og koncepter; Øget effektivitet og kvalitet i eksisterende ydelser og services; Nye innovationsmetoder; Nyt videngrundlag for strategisk innovation og politiske beslutninger.
Hent publikation (pdf)

The Effect of the Industrial PhD Programme on Employment and Income
Publiceringsdato: 10. juli 2013
ISBN: 978-87-92776-68-6
Udgiver: Styrelsen for Forskning og Innovation
Publikationsår: 2012
Sideantal: 35
En undersøgelse af beskæftigelsen for henholdsvis ErhvervsPhD’er og ordinære ph.d.‹er viser, at beskæftigelsen for begge grupper generelt er høj. Undersøgelsen viser ligeledes, at ErhvervsPhD’er typisk er ansat i den private sektor i specialiststillinger med høje lønninger, mens ordinære ph.d.‹er typisk ansættes i det offentlige og således også har lavere lønninger. Desuden viser undersøgelsen, at beskæftigelsen blandt færdige ErhvervsPhD’er er høj. Rapporten er på engelsk med et dansk resumé.
Hent publikation (pdf)

ErhvervsPhD-ordningen - en videnindsamling
Publiceringsdato: 19. marts 2013
Udgiver: Styrelsen for Forskning og Innovation
Publikationsår: 2013
Sideantal: 40
Styrelsen for Forskning og Innovation har gennemført en videnindsamling for at lære mere om, hvordan studerende og vejledere oplever at indgå i ErhvervsPhD-ordningen, og om hvordan projekterne er organiseret i praksis.
Hent publikation (pdf)

InnovationDanmark - indstik om højtuddannede
Publiceringsdato: 1. april 2011
ISBN: 978-87-92776-01-3
Udgiver: Styrelsen for Forskning og Innovation
Sideantal: 16
Hent publikation (pdf)

Analysis of the Industrial PhD Programme
Publiceringsdato: 23. februar 2011
Internet ISBN: 978-87-92372-65-9
Udgiver: Styrelsen for Forskning og Innovation
Publikationsår: 2011
Sideantal: 43
En ny effektmåling af ErhvervsPhD-ordningen viser, at virksomheder, der har ErhvervsPhD’er, har væsentligt højere vækst i bruttoprofit, patentering og beskæftigelse end virksomheder uden. Samtidig tjener færdige ErhvervsPhD’er mere i løn og er oftere ansat i lederstillinger end almindelige ph.d.‹er, men er i lidt lavere grad beskæftiget med forskning og udvikling.
Hent publikation (pdf)

ErhvervsPhD - Et effektivt redskab for innovation og videnspredning
Publiceringsdato: 29. marts 2007
ISBN: 978-87-920-8115-5
Internet ISBN: 978-87-920-8116-2
Udgiver: Rådet for Teknologi og Innovation
Publikationsår: 2007
Sideantal: 116
Hent publikation (pdf)
 

Denne søgemulighed hører under:
Erhvervsforsker