Råd og vejledning til studerende

Her har vi samlet gode råd og vejledning til kandidater, der overvejer at gå i gang med et ErhvervsPhD-projekt eller allerede er i gang.

ErhvervsPhD-ordningens retningslinjer udgør ordningens regelsæt. Læs altid retningslinjerne, før du går i gang med at forberede et ErhvervsPhD-projekt, og når du har spørgsmål til, hvordan I skal bære jer ad, når I er i gang. Til højre har vi samlet nogle af de væsentligste informationer i forbindelse med ErhvervsPhD-projekter. 

Du kan også få råd og vejledning hos The Industrial PhD & Postdoc Association
Det er en forening og interesseorganisation for ErhvervsPhD’er og ErhvervsPostdoc’er.

Foreningen har til formål at skabe rammer for faglig inspiration, erfaringsudveksling og netværksdannelse for sine medlemmer. Det gøres bl.a. ved, at den arrangerer foredragsarrangementer, hvor der inviteres spændende foredragsholdere, som fortæller om emner med bred interesse for foreningens medlemmer.

Disse eftermiddage/aftener foregår på forskellige virksomheder, og derved er der også mulighed for et nærmere kendskab til en bred vifte af virksomheder, som kan blive fremtidige arbejdspladser for medlemmerne.

http://www.erhvervsphdforeningen.dk/